Stadsbestuur

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Het Mechelse stadsbestuur is zoals het gemeentebestuur van elke Belgische gemeente de lokale uitvoerende macht.[N 1] Het bestaat uit het college van burgemeester en schepenen, genoemd naar de samenstellende functionarissen, en de gemeenteraad, waarin alle verkozen gemeenteraadsleden zetelen. De eersten maken ook deel uit van die laatste, bereiden de vergaderingen ervan voor en geven onder zijn controle uitvoering aan zijn besluiten. Soms wordt de term stadsbestuur of gemeentebestuur onnauwkeurig in beperkter zin benut, inzake louter voor het college van burgemeester en schepenen, welk ook wel kortweg het schepencollege genoemd wordt. De stad had sinds de Belgische onafhankelijkheid deze reeks burgemeesters.

Totstandkoming[bewerken]

Na gemeenteraadsverkiezingen, die om de 6 jaar plaatsvinden, blijkt tegenwoordig dat geen enkele Mechelse politieke partij (lijst) een absolute meerderheid (>50%) haalt zodat partijen dienen te onderhandelen over een min of meer eensgezinde bestuursvisie en het verdelen van de posten van burgemeester, schepenambten, gemeenteraadsvoorzitter[N 2] en in de OCMW- en politieraden. Een coalitie wordt dan gevormd door de partijen die aldus een akkoord bereiken en samen vrijwel steeds een meerderheid van de gemeenteraadsleden vormen. Die ondertekenen een bestuursakkoord nog voor het begin van de legislatuur, welke op de eerstvolgende 1 januari aanvangt. De raadsleden van de andere partijen noemt men dan de oppositie.

De partij met de meeste stemmen heeft geen expliciet initiatiefrecht en kan eventueel in de oppositie gehouden worden door een coalitievorming van kleinere partijen die samen een meerderheid in de gemeenteraad halen.

Voorbeeld: Stadsbestuur 2013-2018[bewerken]

Mechelen heeft 9 schepenen. Het schepencollege, onder leiding van burgemeester Bart Somers (Open Vld'er op de lijst vld-groen-m+), is sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 samengesteld uit (van groot naar klein) vld-groen-m+, N-VA en CD&V. De N-VA is wel groter dan elk der partijen Open Vld, Groen en M+ (onafhankelijken) die onder de naam vld-groen-m+ een kartel- of zogeheten stadslijst hadden ingediend en samen één fractie vormen.

De gemeenteraad wordt voorgezeten door Rita Van den Bossche (N-VA) en telt 43 leden.

Externe links[bewerken]

Bronnen[bewerken]

Voetnoten[bewerken]

  1. Een gemeenteraad vaardigt slechts verorderingen uit en stelt geen wetten op; hij wordt (zoals de koning op nationaal vlak) tot de uitvoerende en niet de wetgevende macht gerekend. Aldus is het mede tot de gemeenteraad behoren van burgemeester en schepenen geen schending van de scheiding der machten.
  2. Sinds het Vlaams gemeentedecreet van 2005 stelt de gemeenteraad haar voorzitter aan, zodat niet langer de burgemeester van rechtswege die functie vervult. Het bepaalt dat het gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit dit voorzitterschap waarneemt als de voorzitter tijdelijk afwezig is.