Robbroek

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif Nature reserve in Mechelen

Bezig met het laden van de kaart...

Het Robbroek

Het Robbroek in Mechelen is een natuurreservaat van het Vlaams Gewest, bij het gehucht Battel gelegen net ten zuiden van de Oude Leestsebaan en reikend tot aan Stuivenberg(baan) en de Zenne.[N 1]

Het bestaat langsheen de Oude Leestsebaan uit halfopen moerasbos, ten zuiden daarvan een strook hooiland of begraasd weiland en tenslotte vloeibeemden langsheen de Zenne. Elk van die drie gebieden heeft als noordelijke grens een beek in oost-westrichting. Alle drie nabij de Warande(straat) samengekomen, kruist de beek de Leestesteenweg.

Geschiedenis[bewerken]

In de kronkelende lage Zennevallei ten westen van de stad bleken van de broekbossen, hooilanden en moerassen de vochtigste gronden zich niet te lenen voor de landbouw. Aldus bleven tot heden fragmenten over van onder meer het in het noorden van het historische gehucht Auwegem gelegen Robbroek. Ontwatering door een netwerk van beken en sloten, het rechttrekken van Zennearmen en verhoging van dijken bracht niettemin als elders in de vallei een sterk veranderde waterhuishouding mee.

De in de jaren 1950 ‍– '60 in verscheidene natte natuurgebieden zoals het Battenbroek en het Robbroek aangeplante canadapopulieren werden in de jaren rond de eeuwwisseling definitief gekapt.

Varia[bewerken]

  • Naamvarianten voor de relevante locatie: "molendinum ventosum prope pontem in binnendijx et schaidbroec [N 2] et in Robbrouc" (1343), Rogbroeck (1472, 1519), Robbroeck (1599, 1605).
  • Gelijkaardige namen elders: Rob[b]ro[e]ck gehucht van Steenhuffel; o.m. Robroek, Roubroek, Rubroek oudere namen voor Ruisbroek; Roebroe[c]k, Roebrouck gehuchtje van Aubel (Luik); Roebrouck, Ruibroek, Rubroe[c]k (fr: Rubrouck) destijds Nederlandstalige gemeente in Frans-Vlaanderen.

Externe links[bewerken]

Bronnen[bewerken]

Voetnoten[bewerken]

  1. De afbakeningen van de historische gehuchten Auwegem en Battel werden niet steeds identiek opgetekend. Een vermelding als "int Rogbroeck onder Battele" (1519) kan dan betekenen binnen dat gehucht, inzake de hoogstgelegen strook zoals op de kadasterkaart Battel (vgl. Auwegem) uit 1740 van Everaert, ofwel ten zuiden van Battel het ganse Robbroek zoals o.m. "Prairies dites Robbroeck" links op de vroeg 19e-eeuwse kadasterkaart Auwegem (vgl. Battel) van Le Brun. Sinds de administratieve herindeling van 2014 valt voor het stadsbestuur het Robbroek (deels opnieuw) net als bijvoorbeeld Stuivenberg (voor het eerst) in de sterk vergrote '‍wijk Battel'.
  2. Het Schauwbroek ligt tussen de Warande en het Thiebroek, aan weerszijden van het Vorendonkstraatje.