Overleg:Gilden en ambachten

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Klinkklare onzin en nauwelijks informerend over het onderwerp[bewerken]

Gilden hadden een uitdrukkelijke beschrijving die voor ambachten had juist geweest. Dat heb ik in zeven haasten verholpen maar het zal er nog wel wat naast blijven zitten.

Het brouwersambacht, het schatrijkste van allemaal, ontbreekt nog compleet. De vissers worden apart vernoemd, terecht: Die vormden naar verluidt nogal een geval apart, maar als groepering staan ze niet beschreven en niet bij ambachten vermeld. Detail: Schippers betaalden allicht het Schip van Oorlog en 'bekinderden' het in de Ommegang. Graag zag ik een bron dat al die opgesomde beroepen een 'ambacht' hadden, enkele verrasten me (o.a. oudeklerenkopers, hoveniers, kramers) maar 't zou kunnen. In feite zou het al mooi geweest zijn als er ergens een bron had vermeld geweest, dan waren er allicht minder enormiteiten verkondigd. Het hoofdstuk Geschiedenis rammelt van jewelste.

Ik mis nog meer: Stammen gilden en ambachten uit de tijd van de Oud-Belgen? Kwamen de gildeleden bijeen in een strooien hut, voor iedere gilde op een ander marktplein misschien? Of hoorden veel mensen slechts van gilden dankzij hun... Waar waren hun uitgebreide oefenterreinen? Nu valt me te binnen wat me daarnet ontglipte: De specialisten van elk der drie types boog heetten de schutters, en dat staat er niet bij. Gallery en Filmlinks vermelden moderne gildenjuwelen... maar wat met historische? Die vernoemde rederijkers hadden toch 'kamers' en hielden toch landjuwelen... maar horen ze wel in dit artikel thuis?

Dit vergt echt veel teveel werk om er even tussen de velouté en de pommes duchesse bij te nemen... maar zoals het er nu nog steeds staat, is onverantwoord.
SomeHuman 2016-04-11 10:05-11:17 (UTC=CEST-2)

Als ik het artikel al een beetje gefatsoeneerd zou hebben, dan ging dat nog niet gauw lukken voor 'Geschiedenis'. Wat me na enige wijzigingen redelijk lijkt, liet ik staan. De meest bedenkelijke, uiterst eenzijdig belichte paragraafjes (zie hieronder) haalde ik er eenvoudig uit. Beter weinig 'Geschiedenis' dan een hutseklutsje rommel:

De gilden waren kleine filantropische gemeenschappen zonder leiding en zonder structuur (bron?) en het was juist hier waar de eerste stap werd gezet naar een corporatie.

Ondertussen was ook het openbaar bestuur uitgegroeid en ontstond er tegenstand vanuit de stadsverantwoordelijken tegen de (voor hen) wildgroei van talrijke gilden, die de macht tot zich hadden getrokken.

Ondanks talrijke pogingen vanuit deze openbare macht, om de steeds aan macht winnende gilden te breken, bleven deze groeien. De beslissing van Karel de Stoute, die de stadsautonomie wilde groeperen in een overkoepelend rechtscollege (het Parlement van Mechelen), kwam de gilden goed uit. Op deze wijze hadden de plaatselijke besturen nog minder controle op de talrijke gilden.

De nog rechtop staande zogenaamde 'gildenhuizen' als De Zalm en de locatie van de terreinen van schuttersgilden, een paar ambachten die gemeenzaam als 'St.-Xgilde' gekend bleven... Er valt nog wel wat aan het artikel toe te voegen.
SomeHuman 2016-10-04 00:52-06:23 (UTC=CEST-2)