Melaanbrug

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif A bygone bridge at Mechelen across the city canal named (New) Melaan
De Melaanbrug rond 1870 (Foto: RK)
Te Mechelen verdwenen of huidige betreedbare bruggen
s t r o o m o p w a a r t s


v
a
n

n
o
o
r
d

n
a
a
r

z
u
i
d
w
e
s
t

fietsbrug Rumst-Walem · Walembrug
Blokhuisjaagbrug · Blokhuisbrug · Vrouwvliet-
  brug Antwerpsesteenweg · Vrouwvlietbrug Lier-
sesteenweg · Ziekebeemdenbrug · Vrouwvliet-
fietsostradebrug · Nieuwe[n]dijkbrug · Pasbrug
Van Kesbeeckbrug · Katelijnepoortbrug · Koe-
  poortbrug · Nekkerspoelbrug(gen) · Douanevia-
  duct · Nekkerjaagbrug
Zie tekst over deze vliet, brugnamen zijn vergeten.
Sluisbrug · Mosbrug · Olifantsbrug · Ankerbrug ·
Oratorenbrug · Trektangbrug · Befferbrug · Zak-
brug · Meysbrug
Melaanbrug · Drabbrug · Brug der Minderbroe-
ders · Minderbroedersbrug · Posthoornbrug
fietsbrug Walem-Heffen · Winketbrug / viaduct ·
Kraanbrug · Van Beethovenbrug · Hoogbrug ·
Fonteinbrug · Arsenaal/Lazarusvoetbrug · Vol-
molenvoetbrug · Raghenobrug · Dijleviaduct
  Tangent · Bovensluisfietsbrug · Muizenhoekbrug
Vaartfietsbrug Zennegat · Battelbrug · Plaisance-
brug(gen) · Passerelle (voetbrug) · Postzegel-
laanviaduct · Vaartviaduct Tangent · Colomabrug
(Zennehoeve)fietsbrug Heffen-Zennegat · Heffen-
brug · Leestbrug · Hombeekbrug

De Melaanbrug verbond de Persoonshoek met de Drabstraat over de Nieuwe Melaan.

Ze was reeds bekend in 1307 en heette vroeger Villerschebrug, naar de refuge van de abdij van Villers die aan de Persoonshoek gevestigd was. Op het einde van de 16e eeuw werd ze Bellaenbrugghe genoemd.

Een arduinen boordsteen met ijzeren leuning bleef na het ondergronds verdwijnen van de daartoe overwelfde Melaan rond 1911, nog zowat 70 jaar een herinnering aan de vroegere brug. Oudere Mechelaars herinneren zich het bouwvallig ogende snoepwinkeltje op de spitse hoek tussen Persoonshoek en de toen door publiciteitsborden uit het zicht gehouden voormalige loop van de vliet achter die reling. Dit laatste spoor verdween definitief uit het stadsbeeld met de laat-20e-eeuwse bouw en ombouw tot het seniorencomplex Hof van Villers. Inmiddels legde men tot vlakbij de eermalige brug, het stuk vliet opnieuw open langsheen de erdoor vernauwde straat Melaan. Het traject van het nog steeds overdekte stuk, even verder doorheen het Hof van Villers naar de Dijle toe, werd voor het eerst sinds mensenheugenis opnieuw herkenbaar.

Galerij[bewerken]

Bronnen[bewerken]

Voetnoten[bewerken]