Mechelen in munten en penningen

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif Meet Mechelen in coins

Met betrekking tot Mechelen werd ter ere van een bijzondere gelegenheid of een herdenking wel eens een muntstuk met wettige of praktische betaalwaarde geslagen. Geregelder werden gedenkpenningen uitgebracht die nooit als betaalmiddel konden gebruikt worden. Deze munten en penningen zijn achteraf vooral gegeerd bij verzamelaars.

Munten

50 Fr Maneblusser
Munt1980Maneblussers50fr.jpg
50 Fr Maneblusser
jaar van uitgifte: 1980
aanleiding: Gemeentefeesten - 150 jaar België
vermelding‍: 50 Fr – Maneblusser
afbeelding‍: Bovenste helft van de Sint-Romboutstoren & maan
75 Ct, 50 Ct, 5 Ct Ecclesia metropolitana Mechlinia
Kerkgeldbrons.jpg
Kerkgeldkoper.jpg
75 Ct, 50 Ct, 5 Ct Ecclesia metropolitana Mechlinia
jaar van uitgifte: Begin 1800
vermelding 1: ECCLESIA  METROPOLITANA  S.  RUMOLDI  – 75 Ct MECHLINIA
ECCL. METROP. MECH. – 50 Ct
ECCL. METROP. MECH. – 5 Ct
vermelding 2: S – R
afbeelding 1: nihil (of geen info bekend)
afbeelding 2: wapenschild
‍'ecclesia metropolitana S. Rumoldi'‍ betekent:
'metropolitane kerk van Sint-Rombout'
Bovenaan 3 waarden (voor- en keerzijden) bronzen en
onderaan 3 waarden (voor- en keerzijden) koperen kerkgeld

Penningen

Fictieve munteenheden

100 griffels
M81.jpg
100 griffels
jaar van uitgifte: 1981
vermelding 1: Federatie van Ouderverenigingen – Mechelen 1981
– 100 griffels
vermelding 2: N.C.O.V.* – 25 jaarbron
afbeelding 1: Sint-Romboutskathedraal
(*) Nationale confederatie van ouderverenigingen, sinds 1995 VCOV
100 herders
Munt Goede Herder.jpg
100 herders
jaar van uitgifte: 1981
aanleiding: Herdenking
vermelding 1: Sancta Catharina in Wavria – Bonus Pastor
– Mechlinia
vermelding 2: Mechelen – 100 herders – Goede Herder
Sint Katelijne Waver 14-6-81
afbeelding 1: Kerk De Goede Herder
afbeelding 2: Herdersfiguur die een schaap draagt
‍'Bonus Pastor'‍ betekent: 'Goede Herder'.
100 opsinjoren
Penning-100-opsinjoren-recto.jpg
Penning-100-opsinjoren-verso.jpg
100 opsinjoren
jaar van uitgifte: 1982
vermelding 1: 100 opsinjoren – Markt – 1952 - 1982
vermelding 2: Mechelen
afbeelding 1: Hoofd van Opsinjoorke
afbeelding 2: Gotische vleugel van het Mechels stadhuis
50 mechelaar
M001.jpg
50 mechelaar
jaar van uitgifte: 1982
aanleiding: 50 jaar vzw Eccomm
vermelding‍: VZW ECCOMM – 50 mechelaar.
– Stad Mechelen 1982
afbeelding‍: Wapenschild van Mechelen
100 coloma's
Mcoloma.jpg
Mcolomav.jpg
100 coloma's
jaar van uitgifte: 1982
aanleiding: 60 jaar Turnkring St.-Jozef-Coloma
afmetingen: 35 mm, 17 gram (verzilverd)bron
vermelding 1: 100 Coloma's — Mechelen
vermelding 2: Kon. Kat. Turnkring Sint Jozef – Coloma
– 1922-1982
afbeelding 1: St.-Jozef-Colomakerk
afbeelding 2: turner
100 poorters Overstepoort
M83.jpg
100 poorters Overstepoort
jaar van uitgifte: 1983
aanleiding: 100 jaar Poorters [???]
vermelding‍: 1983 – 100 poorters – Overstepoort
afbeelding‍: (Nieuwe) Brusselpoort met eertijdse voorpoort
Zie ook '100 poorters'-penningen Blokpoort en Zandpoort,
ook Nekkerspoel en Hanswijkpoort zijn genoemd.bron
Vermoedelijk vermeld op keerzijde:
'Archeologische vereniging – Oud Mechelen'bron
100 poorters Blokpoort
Munt.jpg
        NOG
GEEN
FOTO
100 poorters Blokpoort
jaar van uitgifte: 1983
vermelding‍: 1983 – 100 poorters – Blokpoort
Zie ook '100 poorters'-penningen Overstepoort en Zandpoort.
Vermoedelijk vermeld op keerzijde:
'Archeologische vereniging – Oud Mechelen'bron
100 poorters Zandpoort
Munt.jpg
        NOG
GEEN
FOTO
100 poorters Zandpoort
jaar van uitgifte: 1983
vermelding‍: 1983 – 100 poorters – Zandpoort
Zie ook '100 poorters'-penningen Overstepoort en Blokpoort.
Vermoedelijk vermeld op keerzijde:
'Archeologische vereniging – Oud Mechelen'bron

Historische evenementen

Max Emanuel, Heer van Mechelen, 1711
Penning Max Emanuel 1711 recto.jpg
Penning Max Emanuel 1711 verso.jpg
Max Emanuel, Heer van Mechelen, 1711
jaar van uitgifte: 1711
aanleiding: Soeverein van Namen & Luxemburg op 1711-07-06
M. E. van Beieren vertrok op 4 juli 1711 uit Parijs naar Namen om
de in 1702 beloofde Spaanse Nederlanden in bezit te nemen.
Hoewel nog slechts Namen & Luxemburg onder controle waren
(en zijn Blijde Intochten er pas in mei 1712 gevierd werden),
werd hij aldus in naam ook 'Heer van Mechelen'.
afmetingen: 25 mm (brons) (Eén bron stelt 26 mm zilver)
ontwerper: Georges De Backer, Brussels drukker & graveur
(signatuur G.Ḑ.B.)
vermelding 1: constantia·et·fidelitateG.Ḑ. - B.
vermelding 2: max·emanuel – d.g.utr·b·s·p·br·limb·lux·et·g·dux
– s·r·i·arch·el·et·vic. – com·p.r·fl·h·et·nam – l·l·
s·r·i.·marchio. – dńs·mechlin· – 6·iuly·1711
afbeelding 1: Eén dame bij 'n vlam en één waar 'n hondje tegenaan
springt, kronen een man op een troon tussen hen in.
afbeelding 2: Omlijsting door een slang die in haar staart bijt
‍'constantia et fidelitate'‍ betekent: 'door standvastigheid en trouw'
(vgl. Mechelse wapenspreuk ‍'in fide constans'‍: 'in trouwe vast')
‍'D[ei] g[ratia] utr[iusque] B[avariae] s[uperioris] P[alatinatus] Br[aban-
tiae] Limb[urgi] Lux[emburgi] et G[elriae] dux - s[acri] R[omani] i[mperii]
arch[idapifer] el[ector] et vic[arius] - com[es] P[alatinus] R[heni] Fl[an-
driae] H[anoniae] et Nam[urci] - l[andgravius] L[euchtenbergensis]
s[acri] R[omani] i[mperii] marchio - d[omi]n[u]s Mechlin[iae]'‍
betekent:
'Bij Gods gratie hertog van de beide Beieren en Opper-Palts, Brabant,
Limburg, Luxemburg en Gelre; aartsseneschalk, keurvorst en stede-
houder
van het Heilig Roomse Rijk; graaf van de Palts aan de Rijn,
van Vlaanderen, Henegouwen en Namen; landgraaf van Leuchtenberg,
markgraaf van het Heilig Roomse Rijk; heer van Mechelen'
Leuvense Vaart, 1753
Penning Leuvense Vaart 1753 recto.jpg
Penning Leuvense Vaart 1753 verso.jpg
Leuvense Vaart, 1753
jaar van uitgifte: 1753
aanleiding: Leuven viert totstandkoming van haar kanaal
afmetingen: 34 mm (zilver)
ontwerper: Jacques Roettiers, graveur (signatuur R.)
vermelding 1: car·alex·loth·et – bar·dux  gub·belg·R.
vermelding 2: inde – opes. – fossa lovaniens· – m.dcc.liii. – r.
afbeelding 1: Buste van Karel van Lorreinen in profiel
afbeelding 2: Het kanaal van Leuven (links), omheen Mechelen
naar 't Zennegat (tegen de rechterrand); ook de
loop van de Dijle. Gehelmde Mercurius, met in de
rechterhand een staf en in de linker een geldbeurs,
vliegt door een wolk naar Leuven boven de Vaart.
De Leuvenaars benijdden blijkbaar nog immer de St.-Romboutstoren,
want lieten die veel te kort graveren in verhouding tot zijn breedte.
‍'Car[olus] Alex[ander] loth[aringiae] et bar[rensis] dux gub[er] belg[ica
(regia)]'‍
betekent: 'Karel Alexander, hertog van Lotharingen en Bar,
gouverneur van de (Zuidelijke) Nederlanden',
‍'inde opes'‍ betekent: 'daaruit [volgen] rijkdommen',.
‍'fossa lovaniens[is] MDCCLIII'‍ betekent: 'Leuvens Kanaal 1753'.
1e Sint-Romboutsjubileum, 1775
Penning Sint-Romboutsjubileum 1775 recto.jpg
Penning Sint-Romboutsjubileum 1775 verso.jpg
1e Sint-Romboutsjubileum, 1775
jaar van uitgifte: 1775
aanleiding: De Stad gaf de penning aan elk der 340 aan de St.-
Romboutscavalcade deelnemende kinderen.p. 302 e.v.
afmetingen: 28 mm (zilver)
ontwerper: Theodoor Van Berckel
vermelding 1: s·rumoldus mart· mechlin·patron·
vermelding 2: praesULI sUo DeVota JUbILat – MeChLInIa·
afbeelding 1: Buste van Sint-Rombout in profiel
afbeelding 2: De zittende Maagd van Mechelen houdt een wie-
rookvat op en, met rechterarm op een rond of
ovalen stadswapenschild, een palmtak en kruis.
‍'mart[yr]'‍ wijst op Rombouts martelaarschap (1000 jaar eerder),
‍'Mechlin[iae] patron[us]'‍ duidt hem als Mechelens patroonheilige.
‍'Praesuli...'‍: 'Het hem toegewijde Mechelen juicht de beschermer toe'.
De grote letters [U=]VLI [U=]V DV [J=]I[U=]VIL MCLII XC lezen als
romeinse cijfers het jubileumjaar 1775.
2e Sint-Romboutsjubileum, 1825 (type Latijn)
Penning St-Romboutsjubileum 1825 recto.jpg
Penning St-Romboutsjubileum 1825 verso.jpg
2e Sint-Romboutsjubileum, 1825 (type Latijn)
jaar van uitgifte: 1825
aanleiding: De Stad gaf de penning aan elk der 240 aan de St.-
Romboutscavalcade deelnemende kinderen.p. 306
afmetingen: 27 mm (zilver)
ontwerper: Adolphe Christian Jouvenel
vermelding 1: a martyrio anno mlAd Jouvenel I
vermelding 2: senatUs popULUsqUe rUMoLDo ConseCrant – αδ.J.
afbeelding 1: Hoofd van Sint-Rombout in profiel
afbeelding 2: De links op het stadswapenschild rustende Maagd
van Mechelen houdt rechts een bloeiende tak op.
(Vergelijk schilderij van Theodoor Boeyermans.)
‍'A martyrio...'‍ wijst op Rombouts martelaarschap 1050 jaar eerder.
‍'Senatus...'‍: 'De Senaat en het Volk (de Stad Mechelen) heiligt Rombout'.
De grote letters [U=]V VLV V VMLD CC lezen als romeinse cijfers het
jubileumjaar 1825.
2e Sint-Romboutsjubileum, 1825 (type Nederlands)
Penning St-Romboutsjubileum 1825 nl recto.jpg
Penning St-Romboutsjubileum 1825 nl verso.jpg
2e Sint-Romboutsjubileum, 1825 (type Nederlands)
jaar van uitgifte: 1825
aanleiding: Sint-Romboutscavalcade in zijn jubileumjaar 1825
afmetingen: 32 mm (wit metaal, bronsbron)
vermelding 1: h. rumoldus patroon der stad mechelen.
vermelding 2: jubel-feest mdcccxxv
afbeelding 1: Hoofd van Sint-Rombout in profiel
afbeelding 2: Fijne lauwerkrans(vgl.)
‍'mdcccxxv'‍ is 1825 in romeinse cijfers.
Eerste spoorwegverbinding, 1835 (type 1e steen Mijlpaal)
Penning Treinrit B-M Leopold I 1835 type Mijlpaal brons recto.jpg
Penning Treinrit B-M Leopold I 1835 type Mijlpaal brons verso.jpg
Eerste spoorwegverbinding, 1835 (type 1e steen Mijlpaal)
jaar van uitgifte: 1835
aanleiding: 's Werelds 1e passagierstrein buiten Engeland
afmetingen: 68 mm (brons)
ontwerper: Joseph Pierre Braemt, graveur
(signeerde met F. of fecit: 'gemaakt')
vermelding 1: leopold premier – roi des belges –
braemt fecit
(onder epaulet)
vermelding 2: LE 5 MAl 1835 – LA 4ME ANNÉE DU REGNE DE – LÉOPOLD I
ROI DES BELGES, – LE CHEVALIER DE THEUX DE MEYLANDT
MINISTRE DE L'INTÉRIEUR – A POSÉ LA PREMIÈRE PIERRE DE
LA COLONNE INAUGURALE
– DES CHEMINS DE FER –
DÉCRETÉS PAR LA LOI DU 1ER MAI 1834.
– P. SIMONS  G. DE RIDDER
– INGENIEURS.
afbeelding 1: Buste van Leopold I in gala-uniform, profiel naar links
Reeks van 4 penningen: 2 gravures van Braemt, 2 van Borrel.bron
Eerste spoorwegverbinding, 1835 (type Mijlpaal en Pijl)
Penning Treinrit B-M Leopold I 1835 goud recto.jpg
Penning Treinrit B-M Leopold I 1835 goud verso.jpg
Eerste spoorwegverbinding, 1835 (type Mijlpaal en Pijl)
jaar van uitgifte: 1835
aanleiding: 's Werelds 1e passagierstrein buiten Engeland
afmetingen: 50 mm (verguld, ook in zilver, in brons)
ontwerper: Joseph Pierre Braemt, graveur
(signeerde met F. of fecit: 'gemaakt')
vermelding 1: leopold premier – roi des belges –
braemt f.
(onder epaulet)
vermelding 2: système de chemin de fer, loi du 1er mai 1834. –
inaugeration 5 mai 1835braemt f.
(naast de Mijlpaal)
afbeelding 1: Buste van Leopold I in gala-uniform, profiel naar links
afbeelding 2: Dame met hoorn des overvloeds en Belgisch wapen-
schild houdt kaart op met Mechelen in het kruispunt
van geplande spoorlijnen Antwerpen–Brussel–Hene-
gouwen en Oostende–Brugge–Gent–Luik–Keulen;
Ze zit voor De Pijl en kijkt naar de Mijlpaal.
Reeks van 4 penningen: 2 gravures van Braemt, 2 van Borrel.bron
Eerste spoorwegverbinding, 1835 (type passagierstrein)
Munt Eerste trein 1835.jpg
Munt Eerste trein 1835 tin.jpg
Eerste spoorwegverbinding, 1835 (type passagierstrein)
jaar van uitgifte: 1835
aanleiding: 's Werelds 1e passagierstrein buiten Engeland
afmetingen: 42 mm (in koper [foto], tin [foto], brons ab, lood)
ontwerper: J. Borrel, graveur (signeerde met F. of FT. van fecit: 'gemaakt')
vermelding 1: OUVERTURE DU CHEMIN DE FER DE BRUXELLES A MALINES
5 MAI 1835.
vermelding 2: a: léopold i – roi des belges – borrel. f.(onder epaulet)
b: leopold premier – louise d orleans – borrel. ft.
afbeelding 1: Locomotief en deel van passagierswagon
afbeelding 2: a: Buste van Leopold I in uniform, profiel naar rechts
b: Hoofden van Leopold I en halfverdoken Louise, prf.
Reeks van 4 penningen: 2 gravures van Braemt, 2 van Borrel.bron
De voorstelling van de passagierstrein benadert geen van de drie
echte welke die dag het gezelschap naar Mechelen brachten.
Opheffing Katholieke Universiteit Mechelen, 1835
Penning Universiteit van Mechelen 1835 recto.jpg
Penning Universiteit van Mechelen 1835 verso.jpg
Opheffing Katholieke Universiteit Mechelen, 1835
jaar van uitgifte: 1835
aanleiding: Verhuis van de eind 1834 opgerichte instelling naar
de opnieuw katholieke universiteit van Leuven
afmetingen: 57 mm (brons)
ontwerper: Adolphe Christian Jouvenel, graveur
vermelding 1: gregorius xvi - pont. max. – engelbertus - archiep.
mechl.– cornelius - episc. leod. – joan. arn.- episc.
namurc. – franciscus - episc. adm. brug. – joan.
franc.- episc. gand. – joan. jos.- episc. tornac.
jouvenel
(? quasi onleesbaar)
vermelding 2: smar catholica litt. universitas mechliniae
erecta die iv nov. mdcccxxxiv lovanii solemni
ritu constituta die i dec. mdcccxxxv.

(in medaillon:) p. f. x. de ram - rect. univ.
afbeelding 1: Bustes in medaillons: de paus en face omgeven door
de aartsbisschop van Mechelen (top) en de bisschop-
pen van Luik, Namen, Brugge, Gent, Doornik,en profil
afbeelding 2: Buste in medaillon: universiteitsrector de Ram
'Sancta Maria Auxiliatrix Regina' is: 'H. Maria, Koningin & Hulp'
‍'Catholica... mdcccxxxv'‍ stelt: Katholieke Mechelse universiteit op-
gericht op 1834-11-04, Leuvense vestigingsplechtigheid 1835-12-01.
5e Hanswijkjubileum, 1838
Penning Hanswijkjubileum 1838 recto.jpg
Penning Hanswijkjubileum 1838 verso.jpg
5e Hanswijkjubileum, 1838
jaar van uitgifte: 1838
aanleiding: Volgens overlevering 850 jaar O.-L.-V. van Hanswijk,
de 5e Hanswijkcavalcade
afmetingen: 32 mm (brons a – ook in tin b en in zilver c)
(Bron toont elke foto met een fout vermelde materiaalsoort.)
vermelding 1: notre dame d'hanswyck – le 15 aout 1838
vermelding 2: jubilé de 850 ans – malines
afbeelding 1: Het Mariabeeld van Hanswijk
afbeelding 2: Gekroond stadswapen tussen 2 slierten bloemen
6e Hanswijkjubileum, 1863
Munt Hanswijk Jubileum 1863.jpg
6e Hanswijkjubileum, 1863
jaar van uitgifte: 1863
aanleiding: Jubileum met Hanswijkcavalcade 1863
afmetingen: 32,45 x 2,5 mm, 9,0 grambron
ontwerper: Wurden, graveur, Brussel
vermelding 1: Monstra te esse matrem
– Sub tuum præsidium confugimus – Wurden-Brussel
vermelding 2: Jubilé de Notre Dame d'Hanswyck à Malines
– 988-1863
afbeelding 1: Het mariabeeld van Hanswijk
afbeelding 2: Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijkkerk
‍'Monstra te esse matrem'‍ betekent: 'Toon dat gij moeder zijt'.
‍'Sub tuum præsidium confugimus'‍ betekent:
'Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht'.
3e Sint-Romboutsjubileum, 1875
Munt Sint-Rombout1.jpg
Penning Sint-Romboutsjubileum 1875 rood koper recto.jpg
3e Sint-Romboutsjubileum, 1875
jaar van uitgifte: 1875
aanleiding: Sint-Romboutscavalcade in zijn jubileumjaar 1875
ontwerper: Charles Würden, graveur
vermelding 1: eXCUDIt apostoLoMeChLInIa JUbILans
vermelding 2: sanCto rUMoLDoCLerUs popULUsqUe
afbeelding 1: Rombout kerstent twee knielende mensen
afbeelding 2: Het reliekschrijn van Sint-Rumoldus (Rombout)
De grote letters XC[U=]VDIL MCLII[J=]I[U=]VIL lezen als romeinse
cijfers het jubileumjaar 1875, net als CVMLD CLVVLVV op keerzijde.
Een roodkoperen versie heeft kleine 'x' in 'exCUDIt'
3e Sint-Romboutsjubileum met koninklijk bezoek, 1875
Munt Jubilatoires.jpg
Jubelfeesten 1875.jpg
3e Sint-Romboutsjubileum met koninklijk bezoek, 1875
jaar van uitgifte: allicht 1875
aanleiding: Sint-Romboutscavalcade 1875
afmetingen: 23,4 mm, hoogte met oogje 27 mm
vermelding 1: Souvenir des fêtes jubilatoires de St Rombaut
patron de la ville – Ville de Malines – 1875
vermelding 2: Visite de la famille royale 28 juin 1875
afbeelding 1: Wapenschild
afbeelding 2: Hoofd van Leopold II, in profiel
Zie ietsje meer
Katholieke expositie te Mechelen, 1883
Munt.jpg
        NOG
GEEN
FOTO
Katholieke expositie te Mechelen, 1883
jaar van uitgifte: 1883
aanleiding: Expositie ten bate van de katholieke scholen
afmetingen: 24,45 mm, dikte 1,9 mm, 5,56 gram (verchroomd
aluminium?)
vermelding 1: eglise st rombaut
vermelding 2: ville de malines exposition 1883 : ecoles
catholiques
afbeelding 1: Sint-Romboutstoren (?)
Info d.d. 2013-07-30 uit blog van Atmikes en Hendrik RT
Katholiek Congres Mechelen 1909
Katholiek Congres 1909.jpg
Katholiek Congres Mechelen 1909
jaar van uitgifte: 1909
aanleiding: Katholiek Congres
vermelding 1: Fides et Patria
vermelding 2: Congres Catholique – Katnoliek Kongres
– Malines Mechelen – 1909
afbeelding 1: Kruisdragende figuur en één met kroon en vlag
‍'Fides et Patria'‍ betekent: 'Geloof en Vaderland'.
'katholiek' is misspeld geslagen: 'katnoliek'.

Aartsbisschoppen

Alphons de Berghes
Penning Alphonse de Berghes 1680 recto.jpg
Penning Alphonse de Berghes 1680 verso.jpg
Alphons de Berghes
jaar van uitgifte: 1689
afmetingen: 29 mm, 9,64 gram (zelfde stuk, in koper met '1686')
vermelding 1: alphons:de·berghes
·d·et·a·s·g·archieps·mech:pri:bel
vermelding 2: 1689 – descende vt ascendas
afbeelding 1: Kerkelijk wapenschild
afbeelding 2: 16-tal symbolen tussen 2 concentrische kringen
‍'D[ei] et a[postolicae] s[edis] g[ratia]'‍ betekent:
  'Bij de genade Gods en van de Apostolische Stoel'
‍'archiep[iscopu]s Mech[liniensis], pri[mas] Bel[gii]'‍ betekent:
  'aartsbisschop van Mechelen, primaat van [kerkprovincie] Belgica'.
Aartsbisschop van Mechelen Alphons(e) de Berghes had als motto
‍'Descende ut ascendas'‍, begrijp: 'Verlaag u om op te rijzen'.bron
François de Méan, grafmonument
Penning François de Méan grafmonument recto.jpg
Penning François de Méan grafmonument verso.jpg
François de Méan, grafmonument
jaar van uitgifte: 1837
afmetingen: 60 mm (brons)
ontwerper: Léonard Jéhotte, graveur
vermelding 1: Lé.Jehotte F. – inaug. le 19 aout 1837
vermelding 2: érigé dans l' église métrop. de malines par eug.
de méan. – a la mémoire de fr.ant.mar.const. des
comtes de méan, dernier prince évêque de liege,
archevêque de malines, primat de belgique.
décédé le 31 janv. 1831. – louis jéhotte sculpteur.
afbeelding 1: Graf kardinaal de Méan in St.-Romboutskathedraal
Het afgebeelde monument bevat 2 teksten: bovenin fiat voluntas tua
 (= Uw wil geschiede) en op de tombe een lange onleesbare.
Beeldhouwer Louis Jéhotte was zoon van de graveur.
O.a. de Grote Winkler Prins 1976 stelt de Méans sterfdag de 15e.
Engelbertus Sterckx
Munt Engelbertus Sterckx Recto.jpg
Munt Engelbertus Sterckx Verso.jpg
Engelbertus Sterckx
jaar van uitgifte: 1867
aanleiding: Overlijden van kardinaal Sterckx
afmetingen: 60 mm (brons)bron
ontwerper: [wp:Charles Wiener
vermelding 1: emin. dnus. engelbertus sterckx.
archiep. mechl. primas belgii.
ch. wiener d'apres j.p. groolaers
vermelding 2: memoriæ emińent dńi. engelberti cardinalis
sterckx archiep.mechlin.belgii primatis
de ecclesia et republica meritissimi ob pietatum
et doctrinam a gregorio papa xvi purpura
exornati. obiit prit. nonas decemb. mdccclxvii
afbeelding 1: Hoofd van Engelbertus Sterckx, in profiel
afbeelding 2: Kerkelijk wapenschild met opschrift pax vobis
Victor Dechamps
Victor Dechamps 1868 recto.jpg
Victor Dechamps 1868 verso.jpg
Victor Dechamps
jaar van uitgifte: 1868
aanleiding: Inhuldiging van tot aartsbisschop gezalfde V. D.
afmetingen: 60 mm, 89 gram (brons)bron Meer details.
ontwerper: Charles Wiener
vermelding 1: victor august. isidor. dechamps.
congr. s. s. redem. archiep. mechlin. primas belgii.
ch. wiener
vermelding 2: benedictus qui venit in nomine domini – mdccclxviii
v. kalend. februarias – illustr. in christo pater
victor augustus isidorus dechamps
archiepiscopus mechliniam
solemniter introducitur
ovantibus clero cum populo.
afbeelding 1: Hoofd van Victor Dechamps, in profiel
afbeelding 2: Kerkelijk wapenschild boven banier met
pervia cœli porta mane en eikentakken
‍'Congr[egatio] S[anctis]s[imi] Redem[ptoris]' betuigt V. D. als redemptorist.
‍'archiep[iscopus] Mechlin[iam], primas Belgii'‍ betekent:
  'aartsbisschop te Mechelen, primaat van [kerkprovincie] Belgica'.
‍'Benedictus...'‍ betekent: 'Gezegend (is) wie in Gods naam komt'.
‍'mdccclxvii ... pater'‍ betekent: '1868-02-05 tot aartsbisschop gezalfd'.
‍'Solemniter...'‍ betekent: 'Plechtig ingehaald door clerus en volk'.
Aartsbisschop Victor A. I. Dechamps' motto: ‍'Pervia cœli porta mane'‍,
'De hemelpoort is 's ochtends bereikbaar' (ook vroeg, wees immer klaar).

Andere personaliteiten

Pierre-Joseph Van Beneden
Munt Pierre-Joseph Van Beneden.jpg
Pierre-Joseph Van Beneden
jaar van uitgifte: 1877
aanleiding: Hulde door de Stad Mechelen aan haar burger,
de paleontoloog en zoöloog P. J. Van Beneden,
bij diens 40e jaar hoogleraarschap te Leuven.
ontwerper: Jacques Wiener, graveur
vermelding 1: civi suo præclaro p.j. van beneden per annos xl in
univ. lovan. do
centi scientiis naturalibus doctissimo
civitas mechliniensis dedicavit a mdccclxxvii
vermelding 2: j. wiener
afbeelding 1: (uitsluitend tekst)
afbeelding 2: Mechels wapen met stadsleuze in fide constans
‍'Civi suo... in universitate Lovaniensi ... anno mdccclxxvii'‍ betekent:
 'Haar roemrijke burger P. J. Van Beneden, aan de universiteit van
 Leuven 40 jaar hoogleraar in de natuurwetenschappen
 - Stad Mechelen - Opgedragen in het jaar 1877'.
Rembert Dodoens in halfprofiel
Penning.jpg
Rembert Dodoens in halfprofiel
jaar van uitgifte:
vermelding‍: Mechelen 1517 – 1585 Leiden – Rembert Dodoens
afbeelding‍: Hoofd van Rembert Dodoens in halfprofiel
Dodoens is geboren op 29 juni 1516/17 (Encyclopedia Britannica),
of 1517/18 (Wikipedia); meestal vindt men als hier 1517.
Rembert Dodoens in profiel
Munt Dodoens.jpg
Rembert Dodoens in profiel
jaar van uitgifte:
ontwerper: Adolphe Jouvenel (meer info)
vermelding 1: Rembert Dodoens – de Malines – 1518-1585
Jouvenel
vermelding 2: La Belgique où l'on aime tant les fleurs bron
afbeelding 1: Hoofd van Rembert Dodoens, in profiel
Dodoens is geboren op 29 juni 1516/17 (Encyclopedia Britannica),
of 1517/18 (Wikipedia); meestal vindt men 1517. Hier 1518.
Louter door fotobelichting lijkt 'dodoens' hier misspeld als 'dodonns'.
Margareta van Oostenrijk
Munt Margaretha.jpg
Margareta van Oostenrijk
jaar van uitgifte:
ontwerper: Adolphe Jouvenel (meer info)
vermelding 1: Marguerite d'Autriche – Née en 1470 morte en 1550
Jouvenel
vermelding 2: Zie details 'verso'
afbeelding 1: Hoofd van Margareta van Oostenrijk met weduwen-
kap, in profiel
Louis Neefs
Louis Neefs Klokken in de Wind recto.jpg
Louis Neefs Klokken in de Wind verso.jpg
Louis Neefs
jaar van uitgifte: 1982
aanleiding: Postume oprichting van Neefs kunstwerk
afmetingen: 39 mm, 22,7 gram
vermelding 1: Louis Neefs – Gierle 8.8.1937 - Lier 25.12.1980
vermelding 2: Klokken in de Wind – Mechelen – 8.8.1982
afbeelding 1: Hoofd van Louis Neefs
afbeelding 2: Beeld Klokken in de Wind (Tivolipark)
Zie uitleg

Andere penningen

Tivolikasteel
Penning-Tivoli-2003-recto.jpg
Penning-Tivoli-2003-verso.jpg
Tivolikasteel
jaar van uitgifte: 2003
vermelding 1: 200 jaar Tivoli kasteel
vermelding 2: 2003 – Zondagstafel
afbeelding 1: Tivolikasteel
afbeelding 2: Zondagenkalender 2003, met erin 'J. Op de Beeck'
Sint-Romboutskathedraal met chronologie
Penning Sint-Romboutskathedraal 1848 recto.jpg
Penning Sint-Romboutskathedraal 1848 verso.jpg
Sint-Romboutskathedraal met chronologie
jaar van uitgifte: 1848(?) bron 1 of 1846bron 2
afmetingen: 108 mmbron 1 of 50 mmbron 2 (brons)
ontwerper: Jacques Wiener, Leopold Wiener, graveurs
vermelding 1: fondée au x siècle  achevée 1451  la tour com-
mencée 1452 élevée à 135 mètres 1516 – érigée
en église métropolitaine 1559 par le pape paul 
iv  visitée par louis xv 1746
st rombaut de malines – j. et l. wiener f.
vermelding 2: intérr de st rombaut
afbeelding 1: Sint-Romboutskathedraal (exterieur: frontaal)
afbeelding 2: Sint-Romboutskathedraal (interieur: middenbeuk)
'Gesticht 10e eeuw' en jaartallen 'bekomen' (de kerk), 'aanvang toren',
'opgericht' ("135 meter" hoewel veel hoger gepland en maar 97 m is
gebouwd: 135 Mechelse el van 68,9 cm is evenwel ruim 93 meter
en slechts enkele meters aanvang van de spits kwam daar bovenop)
'verheven tot metropolitane kerk door paus Paulus IV', 'bezocht door
Lodewijk XV'
Sint-Romboutstoren met wijzerplaten
M82.jpg
Sint-Romboutstoren met wijzerplaten
jaar van uitgifte: 1982
vermelding‍: St-Romboutstoren – Stad Mechelen
afbeelding‍: Bovenste helft van de Sint-Romboutstoren
met op 2 zijden een torenuurwerkwijzerplaat
Voor Taal en Kunst
Voor taal en kunst.jpg
Voor Taal en Kunst
jaar van uitgifte: 1994
aanleiding: 100 jaar oude Voor Taal en Kunst
(verjaardag of 1e dag erkende rederijkerskamer)
vermelding‍: Mechelen – 4-5-1894 – Voor Taal en Kunst
afbeelding‍: Twee artistieke figuren
Voor Taal en Kunst is een Mechelse toneelvereniging,
pas sinds 1950 bij die naam.
Koninklijk Atheneum Mechelen
Munt Atheneum 1940-45.jpg
Koninklijk Atheneum Mechelen
jaar van uitgifte:
aanleiding: Herdenking
vermelding 1: nihil (of geen info bekend)
vermelding 2: Koninklijk Atheneum – Mechelen
– Aan zijn leerlingen politieke gevangenen 1940-45
afbeelding 1: Belgisch wapenschild
SITO Mechelen
Munt SITO 25 jaar.jpg
SITO Mechelen
jaar van uitgifte: 1976
aanleiding: Herdenking
vermelding 1: 25 jaar Technisch Ingenieur SITO Mechelen 1976
afbeelding 1: nihil (of geen info bekend)
afbeelding 2: Sint-Romboutskathedraal en De Beyaert

Externe links