Mechelen

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif The municipality and City of Mechelen, also known in a traditional context as Mechlin [N 1]
Sint-Romboutstoren in Mechelen

De stad Mechelen (Frans: Malines - Duits: Mecheln - Engels: Mechelen of in traditionele context Mechlin[N 1]) is een gemeente met ruim 85.000 inwoners in de provincie Antwerpen van het Vlaams Gewest in België. Ze ligt centraal tussen de grootsteden Antwerpen en Brussel, aan de Dijle.

Er is ook het arrondissement Mechelen, dat behalve de stad onder andere Klein-Brabant en de Groentestreek omvat.

De historisch belangwekkende stad was gedurende enige decennia bij het begin van de zestiende eeuw, de hoofdstad van de Nederlanden. Margaretha van Oostenrijk regeerde er vanuit haar paleis, waar ze haar neef opvoedde tot hij Koning van Spanje en later Keizer Karel V van het Heilig Roomse Rijk werd. In zijn opdracht bestuurde ze de Nederlanden dan verder vanuit Mechelen.

In Vlaanderen telt slechts Brugge meer beschermde gebouwen. Bovendien zijn het Groot Begijnhof, de Sint-Romboutstoren en de oudste vleugel van het Stadhuis UNESCO werelderfgoederen en de Ommegang is een UNESCO immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.[1][2][3] In de Sint-Janskerk en in de Onze-Lieve-Vrouwekerk is er telkens een werk van Pieter Paul Rubens te bewonderen.

De inwoners van Mechelen hebben de bijnaam van Maneblussers.

Oorsprong van de naam[bewerken]

2003 - 2009 Stadspropaganda
Knack

In 912 spreekt men van Maslinas, in 1008 van Maclines of Machlines in het oudste officieel document waarin Mechelen wordt vermeld, later Machelne of Machele (12e eeuw), in 1303 Mechghelne en Mechgelne en pas in 1409 Mechelen. De naam van de stad zou zijn afgeleid van "Machlin", een term stammend van het Oudnederlandse "machel", "mahal" of "mahl", dat naar een vergader- of gerechtsplaats verwijst. Andere bronnen vermelden "mahlunjo", een oude bosbenaming, maar ook dit is twijfelachtig. Het zou een Oudnederlands woord voor 'moerasgebied' kunnen zijn; wanneer men vanuit Antwerpen bij Kontich over de Vosberg rijdt, valt op dat het Mechels gebied lager ligt.

Vele gemeenten dragen een gelijkaardige naam (al kunnen enkele genoemd zijn naar de ooit zeer aanzienlijke stad): het nabije Machelen (Vlaams-Brabant), in Limburg aan nu Belgische kant zowel Mechelen-aan-de-Maas (in het huidige Maasmechelen), Kwaadmechelen (in Ham) als het er niet nabije maar ooit ook Quaedmechelen geheten huidige Mechelen-Bovelingen (in Heers), aan nu Nederlandse zijde in het zuiden van Limburg bij de Mechelderbeek een dorp Mechelen [zie ook Wikipedia‍] (in de huidige gemeente Gulpen-Wittem) en noordelijker, in Gelderland, het nagenoeg door de Duitse grens omsloten dorp Megchelen (gemeente Oude IJsselstreek). In Duitsland vinden we namen zoals Mecklenburg, Meckelstedt, Macheren en dan zijn er nog Machal in het Franse Puy de Dôme en Magglingen in de Zwitserse Jura. Hun lokaal opgediste etymologische verklaringen blijken alsnog zeer uiteenlopend.

Mechelen kort[bewerken]

Sint-Rombout geldt als beschermheilige van Mechelen.

Tot 1795 vormde de stad het centrum van een kleine zelfstandige Heerlijkheid Mechelen. In dat verband had het gebied eenzelfde status als bijv. Holland, Zeeland, Vlaanderen of Brabant en gedurende een korte periode in de 16e eeuw werden de Nederlanden vanuit Mechelen geregeerd. Hierdoor heeft de stad een uitgebreid kunstbezit en een pak merkwaardige gebouwen en, op dit ogenblik, heeft de stad het op één na hoogste aantal beschermde gebouwen, waaronder vier met een UNESCO-vermelding.

Bij de stad Mechelen horen nu een vijftal kleinere deelgemeenten: Walem ligt ten noorden van de centrumstad, aan de Nete. Heffen, Leest en Hombeek liggen ten westen, aan de overkant van de Zenne en Muizen ligt ten zuiden, iets stroomopwaarts langs de Dijle. Mede door zijn gunstige geografische ligging aan die bevaarbare rivier kon de stad een belangrijk cultureel, handels- en nijverheidscentrum worden, dat bovendien goed te verdedigen was.

De stad Mechelen kent ook nog verschillende wijken en gehuchtjes. Het stadscentrum is administratief ingedeeld in volgende wijken: Centrum, Mechelen-Noord, Mechelen-Zuid, Battel (noordwaarts, ten oosten van de Zenne en ten westen van de Dijle), Arsenaal en Nekkerspoel (in het oosten).

Geschiedenis[bewerken]

Prehistorie[bewerken]

Archeologische bewijzen van prehistorische bewoning in de driehoek Brussel-Leuven-Antwerpen, zijn een kano van 8,4 meter, gesneden uit de stam van een eikenboom, en een nederzetting van 5 houten huizen in de regio van Nekkerspoel. Die dingen wijzen op een bewoning in een moerasgebied.

Gallo-Romeinse Periode[bewerken]

Romeinse ruïnes en wegen geven het bewijs van bewoning op de oevers van een rivier gedurende de Gallo-Romeinse periode. Door de verminderende invloed vanuit Rome (gedurende de 3e en 4e eeuw na Christus) wordt het gebied bevolkt door Duitse stammen, die enkele eeuwen later het Christendom omarmen onder invloed van de missionaris Sint-Rombout. In het Frans spelt men Rombaut, in het Engels heet hij Rumbold en hij is ook goed gekend bij de latinisering Rumoldus.

Vroege Middeleeuwen[bewerken]

Ten laatste in de 8e eeuw stichtte Rombout op naar vermoed wordt enkele honderden meter van de latere Mechelse stadswal een abdij. Een ermee verband houdende Sint-Romboutskapel werd kort erna in de verstedelijkende kern ten noorden van de Dijle gebouwd en later er even naast een gelijknamige kerk. Aldaar zou de Sint-Romboutskathedraal worden opgetrokken. De oudste kern zou echter onmiddellijk ten zuiden van de Dijle ontstaan zijn, omheen de Korenmarkt.

In de 9e eeuw hielden de Noormannen hier huis.

Rond het jaar 1000 behoorde de stad tot het Prinsbisdom Luik. Lokale heren, de Berthouts, kregen het in Mechelen voor het zeggen door de afwezigheid van het Luikse gezag(bron?) en de plaats kreeg stadsrechten van het hertogdom Brabant op 13 december 1301. De Luikse stadsrechten volgden op 18 maart 1305.

De lakenindustrie maakte opgang en van de bloei in die periode getuigden de stadswallen met twaalf poorten, een lakenhalle met belfort en het schepenhuis (tussen de IJzerenleen en de Grote Markt).

Bourgondische tijd[bewerken]

Floris Berthout verkocht in 1316 zijn rechten op de Heerlijkheid en de nieuwe machthebber vanaf 1333 in Mechelen werd Lodewijk II van Nevers, Graaf van Vlaanderen. Mechelen werd onderdeel van een groter gebied toen diens zoon, Lodewijk van Male, in 1356 met Margaretha (dochter van Jan III van Brabant en erfdochter van Brabant) trouwde. De enige dochter van Lodewijk van Male, Margaretha van Male, huwde in 1369 met Filips de Stoute, hertog van Bourgondië. Toen Lodewijk in 1384 overleed zonder mannelijke troonopvolgers kwamen het graafschap Vlaanderen en Mechelen aldus onder het gezag van de Bourgondiërs. De heerlijkheid Mechelen behield haar eigen rechten en gebruiken; de stad zag een schitterende periode aanbreken en werd de parel van de Bourgondische Nederlanden.

Hertog Karel de Stoute beloonde de Mechelaars voor hun kloeke houding in de belegering van Nuys, door tolvrijheid in gans zijn gebied (met uitzondering van de tol van Grevelingen), in 1475.[4] Na een strijd tegen de Franse koning, zou Karel van zijn paard gevallen zijn. Men trof zijn lichaam aan met door wolven aangevreten gezicht en kledij en wapenuitrusting leken gestolen; zijn lijfarts herkende bepaalde littekens. Hij werd te Nancy begraven en achteraf werd het lijk bijgezet in een Brugse kathedraal maar bij de afbraak daarvan werden zijn stoffelijke resten niet teruggevonden. Zijn weduwe, Margaretha van York, koos Mechelen als verblijfplaats en haar stiefdochter Maria van Bourgondië werd als Karels enige nazate de regerende hertogin. Ze diende al gauw een aantal compromissen te sluiten met onder meer het Prinsbisdom Luik en met de Staten-Generaal; daarnaast bleef er dreiging uit Franse hoek.

Habsburgse periode[bewerken]

Zeven maanden later, op 19 augustus 1477, trad Maria in het huwelijk met Maximiliaan, zoon van de Hertog van Oostenrijk (als Frederik V met de Vette Lever) en tevens Keizer van het Heilig Roomse Rijk, Frederik III. De Vlaamse gewesten zouden de belangen van de Habsburgers alvast niet schaden en werden verankerd nadat ook Maria in 1482 een dodelijke val van haar paard maakte. Inmiddels, in 1479, had Maximiliaan de Franse troepen verslagen. Hun zoontje van vier, Filips, en zeer kortstondig (en later als tiener) hun dochtertje van twee, Margaretha, werden door Margaretha van York in haar paleis aan de Keizerstraat opgevoed.

In 1490 verleende Frederik aan de stad de titel van graafschap,[4] waarop In fide constans (In trouwen vast) de stadsspreuk werd.[4] In 1491 hield de nog erg jonge Filips de Schone een vergadering van de Orde van het Gulden Vlies in de Sint-Romboutskathedraal waarbij 14 ridders werden benoemd, onder wie zijn grootvader keizer Frederik en Hendrik VII van Engeland.[4]

De kleine Margaretha werd al zeer snel ingezet als verzekering voor de Franse Kroon dat een afgedwongen vredesakkoord door haar vader zou worden nageleefd: Naast de ruim negen jaar oudere dauphin werd ze grootgebracht in den vreemde als toekomstige koningin en meteen was het betwiste grondgebied als bruidschat eveneens onder Franse controle. Koning geworden, stuurde Karel VIII het meisje na ruim 10 jaar verloving terug naar haar papa in 1493 (nadat hij Maximiliaan meer ontfutseld had) en hield in tegenspraak met voormeld akkoord een deel van de bruidschat voor zich. Op 17-jarige leeftijd huwde ze de Spaanse erfprins, die 5 maanden daarna aan tuberculose stierf. In 1501 kreeg ze Emanuel Philibert II (de Schone), hertog van Savoye, tot tweede echtgenoot toegewezen maar geen drie jaar erop dronk die zich dood aan fris water. Na de mysterieuze dood van haar broer Filips in 1506 stelde Maximiliaan, regent geworden voor zijn kleinzoon Kareltje, haar in 1507 aan als landvoogdes. Opnieuw, en tot haar dood in 1530, gevestigd in Mechelen, voedde ze er de vier kinderen van haar broer op, behartigde de belangen van haar vader en van haar neef Karel, tot diens meerderjarigverklaring in 1515. Na een intermezzo van enige maanden diende Karel, via diens moeder Johanna van Castilië erfgenaam van de Spaanse kroon, aldaar de troon te beklimmen. Hij stelde tante Margareta aan tot regentes van de Nederlanden.

Margareta had zich ontwikkeld tot een belangrijke staatsvrouw die vrede en welvaart in de Vlaamse gewesten bracht. Keizer Karel mocht dan wel een belangrijk persoon worden, zijn tante was dat evenzeer. Haar grootste prestatie was de Damesvrede uit 1529, zo genoemd omdat zij deze sloot met een andere vrouw, de Franse koningin. Daarna kwam er een pauze in de eeuwige strijd tussen Keizer Karel, voor wie Margareta op diens verzoek blijft optreden, en Frankrijk. Het verdrag geldt nog steeds als een voorbeeld van diplomatie van vrouwen tegenover de vechtlust van mannen.

Margaretha leidde een druk hofleven, maar was ook een gecultiveerde vrouw. Zij bezat een uitgebreide bibliotheek, ook al met gedrukte boeken, besteedde veel tijd aan muziek en schreef gedichten. Ze haalde ambassadeurs, raadslieden, geleerden en kunstenaars naar de stad en daarmee nieuwe Renaissancedenkbeelden, waardoor zij in de Nederlanden de overgang van de Middeleeuwen naar de Renaissance bevorderde. In haar paleis is die overgang van Gotiek naar Renaissance nog goed te zien.

Op 6 augustus 1546 veranderde de ontploffing van een kruitmagazijn in de Zandpoort de Mechelse geschiedenis. Er vielen meer dan 200 slachtoffers. De periode van de Spaanse Nederlanden brak aan en pas in de 18e eeuw kregen de Oostenrijkse Habsburgers opnieuw vat op Mechelen: het werd een garnizoenstad met onder Maria Theresia de bouw van de kazerne die later Dossin geheten werd.

Een rijk cultuurhistorisch patrimonium[bewerken]

Groeten uit Mechelen
Mechelen VierSterrenStad (Fata Morgana)

Eens lag Mechelen in een groot agrarisch gebied met veel windmolens. Maar in de Middeleeuwen is het al één van de belangrijkste steden van het land. De eerste gebeurtenis die de stad echt groot maakt, is de vestiging (door Karel de Stoute) van het Parlement van Mechelen in 1473, de hoogste rechtbank van de Nederlanden die tot 1794 zou blijven bestaan. Dit zogenaamde Schepenhuis is het eerste stadhuis van Mechelen en het oudste stadsgebouw van Vlaanderen, waardoor het nog het uitzicht van een burcht heeft. Schepenen zijn in die tijd niet alleen bestuurders, maar ook rechters. In het eerste kwart van de 16de eeuw is Mechelen mede daardoor de feitelijke Hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden. Al deze ontwikkelingen trekken rechtsgeleerden, staatslieden en ondernemende burgers aan, die met z’n allen rijkdom en cultuur in de stad brengen.

Door dat rijke verleden is Mechelen nu een unieke monumentenstad met haast evenveel beschermde historische gebouwen en musea als het roemruchte Brugge. De binnenstad is bezaaid met cultuurhistorische monumenten met een boeiend verhaal, vooral uit de gouden 16de eeuw. Waar men ook gaat of staat, overal herinnert het straatbeeld voortdurend aan deze bloeiperiode. Mooie voorbeelden zijn het (tegenover het paleis van Margareta van Oostenrijk) gebouwde gotische paleis van Margareta van York, waar Filips de Schone hof hield en keizer Maximiliaan zijn kleinkinderen bezocht: de latere Keizer Karel en diens zusjes. De ontvangstzaal, die Margaretha van York er in 1480 liet bouwen, dient, na de restauratie, nu als Stadsschouwburg. Maar men komt ook het Paleis voor de Grote Raad tegen, het Hof Van Busleyden (het stedelijk museum over de periode vanaf 1700) en de prachtig gerestaureerde huizen aan de Haverwerf die samen een les in stijlgeschiedenis geven.

Religie en industrie[bewerken]

17e eeuwse kaart van Mechelen door de Hollandse cartograaf Jan Blaeu (1596-1673)
uit diens stedenboek der Nederlanden van 1649
(kopergravure)

Als aartsbisschoppelijke stad heeft Mechelen bovendien een rijk kerkelijk patrimonium met indrukwekkende religieuze gebouwen. In het klooster waar de Premonstratenzers van Tongerlo in 1482 hun toevlucht vonden, worden nog steeds wandtapijten gerestaureerd, een ambacht waarmee Mechelen internationale faam verwierf. En in de zeventiende en achttiende eeuw stond de stad eveneens bekend voor de productie van schitterend bewerkt goudleer.

Voor Kloosters en Kerken hoefde men trouwens niet eens op een Aartsbisschop te wachten. Daarvoor gaf de patroon van de Stad, Sint Rombout (een Ierse missionaris die de Mechelaars kwam bekeren), al de aanzet in de zevende eeuw. Als de pelgrims gedurende acht dagen (de bewoners van de stad zelf gedurende vijftien dagen) eenmaal per dag de zeven kerken van de stad zouden bezoeken en er zo’n grote aalmoes geven als ze in Rome zouden doen, dan waren al hun zonden kwijtgescholden. De helft van het geld ging naar Rome, het andere deel naar de Kerkenbouw. En die zijn de moeite waard ! Sommigen huisvesten beroemde kunstwerken, zoals twee triptieken van Peter Paul Rubens, één van Jan van Eyck en beeldhouwwerken van Lucas Fayd'herbe. In de Sint-Pieters-en-Pauluskerk (in 1670 door de Jezuïeten gebouwd – zij vestigden zich vanuit Antwerpen in het rustiger Mechelen) liggen onder een tegel in het koor de ingewanden van Margareta van Oostenrijk begraven. Het praalgraf in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, met de edele, gevouwen handen behoort tot één van der Zeven Wonderen van België. Ander pronkstuk van de stad is de gotische Sint-Romboutskathedraal, met zijn imposante 97 m hoge toren en beroemde beiaarden, waar men reeds vanaf eind 19de eeuw op mooie zomeravonden in de openlucht naar de klokken kwam luisteren.

Dat is ook de tijd dat de Mechelaars, geoefend in het snijden van houten beelden in vol en half reliëf, hun vaardigheden aanwenden in het bewerken van meubels, en dat de textiel- en metaalnijverheid floreren. De tijd ook, dat in Mechelen de eerste trein van het Europese vasteland aankomt (1835) die door velen wordt gezien als een duivelse machine. Het is in ieder geval een nieuwe mijlpaal voor de stad, een gebeurtenis die in de volgende decennia leidt tot de vestiging van ondernemingen die het spoor gebruiken of er voor leveren. Als knooppunt van het Belgische Spoorwegennet kan de stad zo volop deelnemen aan de Industriële Revolutie en in 1836 wordt de centrale werkplaats opgericht, die onder de naam Arsenaal tot op heden voortleeft. Aldus was de overgang van de oude naar de nieuwe tijden niet meer te stuiten.

Gastronomie[bewerken]

Mechelen ligt tevens in het hart van de groentestreek. De stad is internationaal vermaard voor zijn witlo(o)f en asperges. Een hoenderras is naar de stad genoemd: de Mechelse koekoek.

Varia[bewerken]

Relatie met Antwerpen[bewerken]

De naijver tussen Mechelen en haar huidige provinciehoofdstad Antwerpen, stamt al uit het begin van de 14e eeuw. Toen werden de stapelrechten voor haver, zout en wol van Antwerpen afgenomen en door de Hertog van Brabant aan Mechelen gegeven. De Sinjoren waren uiteraard niet blij met het verlies van deze lucratieve inkomsten.

Ook heeft men door de jaren heen de stadsmascotte, een pop die in stoeten carnavalesk wordt opgegooid (al benut men hedendaags een kopie), Opsinjoorke genoemd. Haar oorspronkelijke naam was Zatten Bras. Een standbeeld ervan staat voor het stadhuis op de Grote Markt.

Gelijkaardige plaatsnamen[bewerken]

Kwaadmechelen - Mechelen-Bovelingen - Maasmechelen - Mechelen-aan-de-Maas (Maasmechelse deelgemeente, waarnaar de Mechelse Heide genoemd is) - Mechelen in Nederlands Limburg - Megchelen in Gelderland (Nederland). Meer onder Oorsprong van de naam.

The Mechelen Incident[bewerken]

De term The Mechelen Incident (10 januari 1940), ook gekend als "the Mechelen Affair", was een event dat zich afspeelde in België gedurende de Schemeroorlog (of the Phoney War) in de eerste fases van Wereldoorlog II. Deze gebeurtenis speelde zich echter niet af in Mechelen, maar in Mechelen-aan-de-Maas.

De 21e-eeuwse hoofdstad[bewerken]

In 2006 stuurde de Belgische Franstalige tv-omroep Rtbf een alarmerende hoax de huiskamers in, als zou Mechelen het opnieuw geschopt hebben tot de hoofdstad van Vlaanderen, dat de onafhankelijkheid had uitgeroepen.

Financial Times[bewerken]

In februari 2016 rangschikte de Financial Times Mechelen als stad van de toekomst. Van de 55 geselecteerde kleinere Europese steden kwam Mechelen drie keer voor in de top tien: op de negende plaats als ‘Best Micro City over all’ en ‘Best Micro City for economic potential’ en zelfs op de derde plaats als ‘Best Micro City for Connectivity’.[5]

De Convoy van Mechelen[bewerken]

De "Convoy van Mechelen" is de weergave van een zeilend vrachtscheepje uit de 15e/16e eeuw op een gravure van de de etser en illustrator Wenceslas Hollar. Naast de Convoy van Mechelen ziet men er ook de "Heude van Brussel" op.[6]

Fairtrade[bewerken]

In 2016 haalde Mechelen haar derde fairtradester binnen: na een voor de ambassadeurs en een voor de Onze-Lieve-Vrouwestraat ook een voor het bestuur.

Filmlinks[bewerken]

Malinas  (Español) 
[  klik  ►,  klik dan op YouTube  ]
—————— Mechelen 1938 —————
———————— Mechelen 1952-'53 ————————


Stad Mechelen - The human logo
Bellemadam Myriam Sips


Videopostkarte aus Mechelen (2016)
City Golf Mechelen


Mechelen (België)
Mechelen - Sfeerbeeld


Externe links[bewerken]

Officiële Site v/d Stad Mechelen Stadsmagazine Nieuwe Maan
Openingsuren Stadsdiensten Openingsurengids winkels enz. Mechelen
Webcam Google Streetview - Mechelen
Google Maps BelgiumView Mechelen
Het dagelijks nieuws in GvA Het dagelijks nieuws in Nieuwsblad
MechelenTV Stadsradio M (Internetradio)
Metro: Mechelen Vuurwerk Oud-naar Nieuwjaar 2007/2008
Virtueel Mechelen Wandeling langs de Leuvense Vaart
Artistieke Impressie (de) Städtereise durch Mechelen: Mit „Bier in Frauenhänden“ auf Entdeckertour. + Foto's!
Malines Graphique
Amerikaanse nieuwssite lovend over Mechelen (artikel GvA) Urban Trail Mechelen 2014 (artikel GvA)
Mechelse Genealogische Bronnen
De Heerlijkheid Mechelen Mechelen eind 17e eeuw
Gezelschapsspel Mechelen Klein Mechelen (Puurs)
Mechelen-Bovelingen Megchelen Gelderland

Bronnen[bewerken]

Voetnoten[bewerken]

  1. 1,0 1,1 Ten behoeve van opzoekingen in Engelstalige naslagwerken of uitheemse herkenning van bijvoorbeeld oude postkaarten:
    International interest in 'Mechlin' had already dwindled when the country was conquered in 1794 and the next year annexed by France, until in 1815 it was reunited with the Northern Netherlands, of which the Calvinist religion had been associated with the commoners' language by Catholic southern clergy since the late 16th Century. The from 1830 onwards independent Kingdom of Belgium, despite its clear majority of local Dutch speakers, was officially unilingually French – as since ages the high nobility and meanwhile an upper-class society – at the time Mechelen became the first railway hub on the continent, and this remained the sole language nationwide for scholars until well into the 20th Century. Thus modern English language texts often unwittingly adopted 'Malines', which furthermore is badly pronounced in English, instead of rendering the earlier established name that looks and sounds closer to the one in the unceasingly single native language at Mechelen, until the 1987–88 European Cup Winners' Cup and 1988 European Super Cup football titles largely reinstated it, this time by the proper Dutch spelling. These days, Dutch speaking academics publish increasingly (also) in English.