Jan Schoeffer

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif Canon from Mechelen
Het Klein Seminarie in Mechelen

Jan Schoeffer was een kanunnik te Mechelen, leraar aan het Klein Seminarie van 1830 tot 1841 ‍[1] en archivaris van het aartsbisdom. Naast zijn geschreven beschouwingen geeft zijn uitgebreide verzameling prenten een kijk op historisch Mechelen.

Tekeningen

Het is te danken aan kanunnik Jan Schoeffer dat er vele afbeeldingen van Mechelse stadszichten bewaard zijn gebleven. Jan Baptist De Noter leverde tussen 1830 en 1850 een 340-tal aquarellen in opdracht van de kanunnik, tot vereeuwiging van de binnenstad[2], het leven en de nijverheid[3] te Mechelen.

De ganse reeks tekeningen[4] werd in 1878 door de stad Mechelen overgekocht ‍[5] en belandde in het stadsarchief.

De verzameling Schoeffer is veel meer dan enkel de aquarellen van Jan Baptist De Noter, ze omvat tevens pentekeningen van Arnold Frans en Auguste Van den Eynde.

Onlangs werd de volledige verzameling Schoeffer ingescand en deze unieke collectie bevat, in totaal, een 508-tal ingekleurde pentekeningen.[6]

Boeken

Jan Schoeffer scheef ook een aantal boeken.

  • Kort begryp der geschiedenis van het mirakuleus beeld van O.L.V. van Hanswyck, binnen Mechelen, of verhael van deszelfs oorsprong, eeredienst, wonderdaden en bezondere plegtigheden Hanicq, Mechelen (1838)[7]
  • Historie der Mechelse Gast- en Godshuizen - artikelenreeks van kanunnik Jan Schoeffer uit de 19de eeuw
  • Vrouwenkloosters van Mechelen en ambachten - artikelenreeks van kanunnik Jan Schoeffer uit de 19de eeuw
  • Matthiae Hovii, III archiepiscopi mechliniensis vita quam ex variis documentis calamo atque typo servatis conscribebat. (1860) - Betreffende de Mechelse aartsbisschop Matthias Hovius, met wapenschilden en schilderijtje Kapel van Standonck, Huis van Standonckseminarie en woning van een blauwverver voorstellende
  • Losse druksels over de Kloosters van Mechelen - dubbels van kanunnik Schoeffer - 19de eeuw

Historische Aantekeningen

Jan Schoeffers Historische aantekeningen der Stad Mechelen behandelt een aantal Mechelse onderwerpen, waaronder de 'kraenkinderen' en het schippersambacht en levert gegevens omtrent de lijntrekkers en bijvoorbeeld dat één last haring overeenkwam met het gewicht van één ton.[8]

Het Mechelse Cellebroedersklooster komt tevens ter sprake in zijn Historische aantekeningen rakende de kerken, de kloosters, de ambachten en andere stichten der stad uit 1879.[9] Hierin behandelde Jan Schoeffer ook het feit dat de Ongeschoeide Karmelieten in Mechelen pas vanaf 1679 toe kwamen tot kerkbouw.[10]

Artikelen over Jan Schoeffer

  • de Rees, A. De Noter's en hun werk.,113-172 + Lijst der aquarellen van J.B. De Noter. Albums Schoeffer (Stadsarchief) 173-185, IX pl.,42,1937
  • Kocken, Marcel. De verzameling "Schoeffer" op het stadsarchief.,92-103, 3 afb. + stamboom + lijst, 104-133.,67,1963

Beweringen van Jan Schoeffer

Volgens Jan Schoeffer zou op de plaats waar nu de Sint-Romboutskathedraal bevindt, ooit (in de 10e eeuw) een kerk hebben gestaan die toegewijd was aan Maria Magdalena.[11] Eveneens vermoedde hij dat de Begijnhofkerk in de Nonnenstraat onderdelen bewaarde van een veel oudere kerk op dezelfde plaats.[12]

Externe links

Bronnen

Voetnoten