Familie Cuypers

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Versie door SomeHuman (overleg | bijdragen) op 3 nov 2014 om 00:23 (Link naar de juiste locatie in de Mechelse rand)
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif Historian from Mechelen
Slag bij Rijmenam in 1578

Daniel Frans Cuypers (Danielis Francisci Cuypers), geboren te Mechelen op 22 november 1653 en er overleden op 4 maart 1725, was edelman (jonker), jurist, historicus en raadsheer bij de Grote Raad van Mechelen. [1] Daniel Frans Cuypers’ zoon Willem (Guillaim) was advocaat van de Grote Raad. [2]

Biografie

Daniel Frans Cuypers volgde les aan het college van de jezuïeten in Mechelen, waar hij werd onderwezen in de beginselen van de letterkunde. In datzelfde college volgde Daniel Frans Cuypers, vanaf 1673, een opleiding in de Rechten.

Na een reis langs Frankrijk, Piemonte, Toscane en Rome (1677), keerde Daniel Frans Cuypers terug naar Mechelen waar hij, in 1681, tot schepen werd verkozen.

Daniel Frans Cuypers vervulde een aantal stedelijke functies, waaronder die van stadsgriffier, charterbewaarder en hield hij zich bezig met de archieven van de stad Mechelen, in opvolging van Nicolaes Antoon van der Laen. [3] Daniel Frans Cuypers woonde in de Mechelse Begijnenstraat. [4]

Zijn passie echter waren boeken en zeldzame handschriften. Hierdoor bezat Daniel Frans Cuypers een indrukwekkende bibliotheek, die hij ook openstelde voor andere historici. Doch zijn verzameling reikte verder dan dat: zeldzaamheden zoals oude en nieuwe medailles, kruipende dieren, insecten, schelpen, mineralen, vreemde werktuigen, bloemen en planten behoorden tot zijn vele verzamelingen. [5]

Tevens verzamelde Daniel Frans Cuypers documenten die hij verwerkte in zijn “Privilegia et monumenta civitatis ac provinciae Mechliniensis”. Gekend is ook zijn “Chronyck ende beschryvinghe van de geschiedenissen voorgevallen in en ontrent de stadt Mechelen”.

Ook zijn kleinzoon, graaf Jozef Ferdinand Ghisleen Cuypers (zoon van Jan Frans Daniel Josef Cuypers 1700-1762), hield zich bezig met het verzamelen van historisch bronmateriaal wat eindigde in diens “Provincie, stad ende district van Mechelen – Opgeheldert in haere kercken, kloosters, kapellen” uit 1770. Jozef Ferdinand Ghisleen Cuypers was, net als zijn grootvader, heer van Alsingen en Rijmenam.

De Peoene

Daniel Frans Cuypers werd, in 1706, aangesteld tot hoofd van de rederijkerkamerDe Peoene” in Mechelen.

Verhandelingen door D.F. Cuypers

  • ”Inventaris vande privilegien, muniraenlen, brieven, vonnissen ende bescheeden der stadt ende provincie van Mechelen - Vernieuwd den 7 en november 1702” [6]
  • ”Tafel vande materie van de privilegien der stadt ende provincie van Mechelen, beginnende van acht augusli achl hondert t* seventigh tôt het jaer seventhien hondert (ses), op syn ordre gestelt”
  • ”Beschryvinge van de oudheyt en geschiedenisse van Mechelen, van 661 tot het jaer 1574”

Bron

Rijmenam

Rijmenam kwam, in 1607, in de handen van Daniel Frans Cuypers na de Slag van Rijmenam tussen het Spaanse leger en de Staatse Troepen, die het hele dorp hadden platgebrand en verwoest. Het zou 20 jaar duren alvorens het dorp heropgebouwd was.

De laatste heer van Rijmenam was Frans Corneel Cuypers. De grote paal uit 1773, ten zuiden van het centrum – op de grens met Keerbergen en de provincie Brabant, bevat het wapenschild van de familie Cuypers, heren van Rijmenam. [7]

Boeken

  • ”De edele familie Cuypers” – Muyldermans - 1925

Externe links

Bronnen