Wijzigingen

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Ga naar:navigatie, zoeken

Adolphe Delvigne

6.131 bytes toegevoegd, 5 nov 2019 04:09
Aanvullingen en herschrijvingen
[[Bestand:Adolphe Delvigne.jpg|thumb|250px|<div>'''Adolphe Delvigne'''</div>]]
'''Adolphe Charles Hyacinthe Delvigne''', geboren te Brussel op 19 maart 1831 en overleden te [[wp:Ukkel|Ukkel]] op 5 juni 1910, was aan het [[Wikipedia:Kanunnik|kanunnikKlein Seminarie]] te [[Mechelen]], in de periode 1854-'71 priester-leraar [[Wikipediawp:FilosofieGeschiedenis van de filosofie|filosofiegeschiedenis]] en 'christelijke archeologie'.<ref group="N">Wikipedia beschrijft christelijke archeologie aan het evenwel pas in 1925 gestichte [[Wikipediawp:Pauselijk Instituut voor Christelijke Archeologie|archeoloogPauselijk Instituut voor Christelijke Archeologie]] als de studie van Christelijke Kunstschriftelijke en archeologische bronnen aangaande het christendom tot de vroege middeleeuwen.<ref>Allicht leunde de cursus van Delvigne meer aan bij wat zijn samenwerkende tijdgenoot Edmond Reusens (zie tekst) in 1885 stelde in zijn werk ''[httphttps://wwwarchive.persee.frorg/webdetails/revueslmentsdarchologi01reus/homepage/prescript/article/phlou_00354 Éléments d'archéologie chrétienne]'' (p.&#8201;&zwj;5): ''"L'archéologie chrétienne proprement dite étudit les monuments du culte chrétien, c'est-à‍ -3841_1951_num_49_24_4365?_Prescripts_Search_tabs1=standarddire les édifices religieux et le mobilier ecclésiastique."'', religieuze bouwsels en kerkelijke inboedel. Dat en wat er meteen op volgt evenals diens voetnoot op p.&#8201;& Les origines zwj;1 wijzen op een periode tot en met de l'Institut supérieur de Philosophie de Louvain – Pagrenaissance en mogelijk lag het accent zoals bij Reusens (voorwoord p.&#8201;&zwj;1) vooral op België. 511 en 518]</ref>In de tweede helft van zijn jaren als lesgever en vooral nadien, toen hij parochies in het Brusselse bediende, schreef hij een aantal specialistische werken.
==Biografie==
Adolphe Delvigne werd [[Wikipedia:Priester|priester]] gewijd in 1853 en na een jaar studies aan de [[Wikipediawp:Katholieke Universiteit Leuven|Universiteit van Leuven]] werd hij benoemd tot hoogleraar leraar filosofie aan het [[Klein Seminarie]] in , waar toen ook twee andere [[Mechelenwp:kanunniken|kanunniken]] verwante vakken gaven: Isidore Joseph Du Roussaux (moraalfilosofie) en Philippe Corneille De Bêche (1854logica en metafysica). Hier werkte Daar bleef Delvigne tot hij samen met twee andere leraars in maart 1871 werd beëdigd tot parochiepriester van de [[Wikipedia: Kanunnik Du Roussaux Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk|Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk]] te Brussel en De Bêchedan was hij van<!--1879-07-04--> medio 1879 tot<!--1909-02-06--> de maand voor zijn 78e verjaardag pastoor van [[Wikipedia:Sint-Joost-ten-Node|Sint-Joost-ten-Node]].
Hier bleef Adolphe Delvigne tot hij werd beëdigd tot parochiepriester genoot een reputatie als archeolooog, besprak de renovatie van het kerkelijke [[Wikipedia:Patrimonium|kunstpatrimonium]]&#8201;&zwj;<ref>[http://books.google.be/books?id=QvEBOyHJn1AC&pg=PA445&lpg=PA445&dq=Kanunnik+Adolphe+Delvigne++mechelen&source=bl&ots=COueNNmKmr&sig=vE_vqq2RSy5eKJb_sDEMMxJALeM&hl=nl&ei=poD4TdXmEsOZOobyqagK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=delvigne&f=false Arthur Verhaegen, 1847-1917: de rode baron (door Jan de Maeyer) – pag 445]</ref> en kende zijn weg in de [[Wikipedia:OnzeRooms-Lievekatholieke Kerk|Roomse]] milieus. Hij werd in 1867 ontvangen door [[wp:Paus Pius IX|paus Pius IX]] en in mei 1882 begeleidde hij samen met [[wp:Seculiere kanunnik#Titulaire kanunnik|titulaire kanunnik]] aan het Sint-VrouwRomboutskapittel en pastoor van de [[Mechelse rand#Duffel|Duffelse]] Sint-terMartinusparochie [[wp:Jan-ZavelkerkBaptist Abbeloos|OnzeJan-LieveBaptist Abbeloos]] (nadien [[Wikipedia:Vicaris-Vrouwgeneraal|vicaris-ter-Zavelkerkgeneraal]] van het aartsbisdom Mechelen evenals [[wp:huisprelaat van de Paus|huisprelaat van de paus]] te Brussel in maart 1871. Vanaf 4 juli 1879 tot 6 februari 1909 was hij parochiepriester in een parochie in ), hun door [[Wikipedia:SintPaus Leo XIII|paus Leo XIII]] geïnviteerde vriend, de [[wp:prelaat|prelaat]] van het Belgische hof en filosoof kanunnik Aloïs Van Weddingen, naar het [[wp:Vaticaan|Vaticaan]].<ref>{{Citeer web|url=http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/phlou_0035-Joost3841_1958_num_56_51_4965?_Prescripts_Search_tabs1=standard&|title=L'érection de la chaire de philosophie thomiste à l'Université de Louvain (1880-ten1882)|language=fr|author=[[Raphael Tambuyser|Tambuyser, Raphael]]|work=Revue Philosophique de Louvain série 3, tome 56, n°&#8201;&zwj;51|page=479-Node509|Sintpublisher=Institut supérieur de Philosophie UCL, Louvain (1958) (online: [http://info.persee.fr/portail-Joostpersee/ Persée])|accessdate=2019-ten06-Node]].12}}</ref>
Adolphe Delvigne had een reputatie in de archeologieTevens werkte hij als secretaris, naast voorzitter Edmond Reusens, besprak de renovatie van het kerkelijke [[Wikipedia:Patrimonium|kunstpatrimonium]] <ref>[http://bookswww.googlemuse.ucl.ac.be/books?id=QvEBOyHJn1AC&pg=PA445&lpg=PA445&dq=Kanunnik+Adolphe+Delvigne++mechelen&source=bl&ots=COueNNmKmr&sig=vE_vqq2RSy5eKJb_sDEMMxJALeM&hl=nl&ei=poD4TdXmEsOZOobyqagK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=delvigne&f=false Arthur Verhaegen, 1847pub/index_nl.php Musée de Louvain-La-1917: de rode baron (door Jan de Maeyer) – pag 445Neuve]</ref> en kende zijn weg bij het in de [[Wikipedia:Rooms-katholieke Kerk|Roomse]] milieus. Hij werd, in 1867, ontvangen door [[Wikipedia:Paus Pius IX|paus Pius IX]] en in mei 1882 begeleidde hij kanunnik [[Wikipedia:Jan-Baptist Abbeloos|Jan-Baptist Abbeloos]] ([[Wikipedia:Vicaris-generaal|vicaris-generaal]] in het aartsbisdom Mechelen) en de kanunnik / Filosoof Aloïs Van Weddingen, naar [[Wikipedia:Rome (stad)|Rome]] op vraag van [[Wikipedia:Paus Leo XIII|paus Leo XIII]]1865 aan Leuvense universiteit opgestarte ''Musée Archeologique Chrétienne''. <ref>[http://www.perseemuse.ucl.frac.be/webCastlisting/revues/home/prescript/article/phlou_0035-3841_1958_num_56_51_4965?_Prescripts_Search_tabs1=standard& LCast3.html Les moulages d'érection de la chaire de philosophie thomiste à l'Université de Louvain art chrétien (18801864 -18821958)]</ref>
Tevens werkte hij als secretaris==Bibliografie==Als hooggeschoolden overal in het Belgi‍ë‍  van zijn tijd, publiceerde Delvigne steeds in de Franse taal. ===Verzameling===Jarenlang vulde Delvigne een in 1876 aangekochte verzameling lijkredes voor vorsten die de Nederlanden hadden geregeerd beetje bij beetje aan. Die gegeven bij het open graf van onder meer [[Margaretha van Oostenrijk]] (1530), [[keizer Karel V]] (1555), de Spaanse koning [[wp:Filips II van Spanje|Philips II]] (1598), aartshertogen [[wp:Albrecht van Oostenrijk|Albrecht]] (1621) en [[wp:Isabella van Spanje|Isabella]] (1633) verschenen in deel 1<!--tome premier&nbsp;: 1516&#8202;–1633--> evenals van tal van anderen overleden in de periode 1641–1792 in deel 2 van zijn met aantekeningen en bemerkingen verhelderde ''Les Oraisons funèbres des souverains des Pays-Bas aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles – Etude historique, naast Edmond Reusens littéraire et bibliographique'' bij uitgeverij Olivier te Brussel in 1885-'86<!-- Publications (de la) Societé des bibliophiles de Belgique nrs 17 en 18-->. Delvigne leidde het werk in met een letterkundige geschiedenis van de grafrede.<ref>[{{Citeer web|url=http://www.musedbnl.uclorg/arch/_wet006188601_01/pag/_wet006188601_01.acpdf|format=Pdf|title=Les oraisons funèbres dans les Pays-Bas ''(bespreking)''|language=fr|author=Brouwers J.be/pub/index_nlW.|page=102-103|work=De Wetenschappelijke Nederlander serie 2, jg.php Musée de Louvain&#8201;&zwj;1|publisher=Küppers &amp; Laurey, Haarlem (1886) (online: Dbnl)|accessdate=2019-La06-Neuve]12}}</ref> <ref group="N">Elk Franstalig boekdeel blijkt recent meermaals heruitgegeven in de Verenigde Staten, in 2009 door Nabu Press (ISBN en ISBN 9781141171255 214 blz)<!--Paperback, 24,6 x 18,9 cm-->, in 2012 door Nobel Press (presidentISBN 9785883615961 217 blz en ISBN )<!--Paperback, 21,0 x 14, 8 cm--> en in 2018 in de ''Classic Reprint Series'' door Forgotten Books (ISBN en ISBN 9780243915088 214 blz)<!--Paperback, 22,9 x 15,2 cm-->.<br />Spellingsfouten op door een verkoopsite getoonde kaft en/of in de titel lijken bij het "Musée Archeologique Chrétienne" datbeide eerstgenoemden niet op verzorgde uitgaven te wijzen.<br />Bronnen: {{Citeer web|url=http://www.loot.co.za/product/adolphe-charles-hyacinthe-delvigne-les-oraisons-funebre/ppfd-1116-g3a0|title=History: Les Oraisons ... Aus ... Vol.&#8201;&zwj;2 9781141171255|accessdate=2019-06-14}}, {{Citeer web|url=http://www.loot.co.za/product/les-oraisons-funebres-des-souverains-des-pays-bas-aus-x/lwyz-3181-g340|title=Biography: Les Oraisons ... Aus ... (Vol.&#8201;&zwj;?) 9785883615961|accessdate=2019-06-14}}, {{Citeer web|url=http://www.loot.co.za/product/ad-olphe-delvigne-les-oraisons-funebres-des-souverains/pwnj-4905-g540|title=European History: Les Oraisons ... aux ... Vol.&#8201;&zwj;2 9780243915088|accessdate=2019-06-14}} Loot, Zuid-Afrika.</ref> ===Eigen geschriften===Naast [[Wikipedia:Recensie|recensies]] in 1865gespecialiseerde bladen, aan zoals in de ''Annales de la Société scientifique de Leuvense universiteit was opgestartBruxelles'' uit 1879&#8201;&zwj;<ref>[http://www.archive.org/stream/annalesdelasoci26bruxgoog/annalesdelasoci26bruxgoog_djvu. txt Annales de la Société scientifique de Bruxelles]</ref> en het ''Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines'' uit 1893,<ref>[http://www.musearchive.org/stream/bulletinducercle04cercuoft/bulletinducercle04cercuoft_djvu.txt Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines]</ref> schreef Delvigne een aantal apart uitgegeven werken:*Le règne de Charles-Quint en Belgique - Etude d'histoire nationale. (1864)*Les catacombes romaines. (1868)*Galilée et le Saint-Office (Cercle la Loyauté, à Malines, section scientifique et littérature) (1869)*Galilée et le Saint-Office. (1871)*Les autels dans les églises ogivales, principes à observer dans leur construction (Notes extraites des Procès-Verbaux du Concours de 1865). (1872)*Les récentes recherches sur l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, 1858-1678 - Etude critique et bibliographique - (Extrait des Précis historiques).uclBruxelles (1877)<ref name="Bibkaarten">{{Citeer web|url=http://neptun.acunamur.be/Castlistingfiles/Cast3fiches/cdrr-monographies/DELHEZ-92-OCR.html pdf|title=S/N (getypte bibliotheekkaarten)|publisher=Université de Namur|accessdate=2019-06-14}}</ref>*Les moulages dNouvelles Académies de Saint-Luc et leur enseignement rationnel – Allocution prononcée le 20 Aout 1883 à la distributuion des prix de l'art chrétien Académie de Saint-Luc à Bruxelles. (1864 1883)*La Renaissance de l'Art Religieux au XIXe Siècle – Allocution prononcée le 16 Novembre 1884 à la distributuion des prix aux élèves des écoles de Saint-Luc et de Saint- 1958Grégoire à Tournay [Tournai]. (1884)*La statue de Jean Gersen à Verceil et le discours du Cardinal Alimonda. Vromant, Bruxelles (1885) (i.v.m. zijn uit 1877 stammende 'Les récentes recherches ...')]<ref name="Bibkaarten" /ref>*Un artiste Chrétien&nbsp;: Le Baron Béthune – Discours prononcé à la distributuion des prix aux élèves de l'École Saint-Luc (Bruxelles). (1894)===Vertalingen en annoteringen===*Del Rio, Martin Antoine. Mémoires...sur les troubles des Pays-Bas durant l'administration du Comte de Fuentès, 1592-1596. Traduit du latin et annoté par Ad. Delvigne. Vol. 1 &amp; 2. Bruxelles (1892)*Audisio, Guillaume. Histoire civile et religieuse des Papes Tomes I-V. Traduite de l'italien par le Chanoine Labis et annotée par le Chanoine Delvigne. Lille (1885-1896).
==BoekenExterne links==Adolphe Delvigne was een auteur van een aantal boeken en schreef [[Wikipedia:Recensie|recensies]] in gespecialiseerde bladen van toen, zoals in de “Annales de la Société scientifique de Bruxelles” uit 1879 <ref>[http://www.archive.org/stream/annalesdelasoci26bruxgoog/annalesdelasoci26bruxgoog_djvu.txt Annales de la Société scientifique de Bruxelles]</ref> en de “Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines” uit 1893. <ref>[http://www.archive.org/stream/bulletinducercle04cercuoft/bulletinducercle04cercuoft_djvu.txt Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines]</ref>
'''Boeken'''==Bronnen==<div class="References">*'''Le règne de Charles-Quint en Belgique - Etude d'histoire nationale''' {{Citeer web|url=http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/phlou_0035- 18643841_1951_num_49_24_4365?_Prescripts_Search_tabs1=standard&*'''|title=Les catacombes romainesorigines de l''' – 1868Institut supérieur de Philosophie de Louvain|language=fr|author=De Raeymaeker, Louis*'''Galilée et le Saint-Office (Cercle la Loyauté|work=Revue Philosophique de Louvain série 3, à Malinestome 49, section scientifique et littérature)''' - 1869n°&#8201;&zwj;24*'''Galilée et le Saint-Office''' - 1871*'''Les autels dans les églises ogivales|page=511, principes à observer dans leur construction 518 (Notes extraites des Procès-Verbaux du Concours de 1865note 19)''' – 1872*'''Les Nouvelles Académies |publisher=Institut supérieur de Saint-Luc et leur enseignement rationnelPhilosophie UCL, Louvain (1951) (online: [http://info. Allocution prononcée le 20 Aout 1883 à la distributuion des prix de l'Académie de Saint-Luc à Bruxelles''' – 1883*'''La Renaissance de l'Art Religieux au XIXe Sièclepersee. Allocution prononcée le 16 Novembre 1884 à la distributuion des prix aux élèves des écoles de Saint-Luc et de Saintfr/portail-Grégoire à Tournay ( Tournaipersee/ Persée])''' - 1884*'''Un artiste Chrétien : Le Baron Béthune. Discours prononcé à la distributuion des prix aux élèves de l'École Saint|accessdate=2019-Luc (Bruxelles)''' 06- 1894.12}}<references /></div>
==Voetnoten== <div class="References"><referencesgroup="N" /></div>
[[categorieCategorie:Clerici]]
[[Categorie:Wetenschappers]]
{{DEFAULTSORT:DELVIGNE, ADOLPHECHARLESHYACINTHE}}
{{Translation|Canon in Mechelen}}
[[Bestand:Adolphe Delvigne.jpg|thumb|250px|<div>'''Adolphe Delvigne'''</div>]]
Controleur, bureaucraten, controlegebruikers, emailconfirmed, phantom, rollback, beheerders
13.438
bewerkingen

Navigatiemenu