Wijzigingen

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Ga naar:navigatie, zoeken

Nasrin Sotoudeh

6 bytes toegevoegd, 20 sep 2019 09:24
k
fiksjes
Het Europees Parlement onderscheidde in 2012 haar en de regisseur [[wp:Jafar Panahi|Jafar Panahi]], haar landgenoot, beiden in gevangenschap, met de [[wp:Sacharovprijs voor de vrijheid van denken|Sacharovprijs voor de vrijheid van denken]].
Drie van haar advocaten waren inmiddels eveneens vervolgd, zodat de zwaarst gestrafte Mr. [[wp-en:Abdolfattah Soltani|Abdolfattah Soltani&#8202;&zwj;<sup><small>(</small>en<small>)</small></sup>]] voor 13 jaar in de afgelegen [[wp-en:Borazjan|Borazjangevangenis&#8202;&zwj;<sup><small>(</small>en<small>)</small></sup>]] zat, onder meer omdat hij de 'onwettige' [[wp:Internationale Neurenbergse Mensenrechtenprijs|Internationale Neurenbergse Mensenrechtenprijs]] had aanvaard. Sotoudeh kreeg onverwacht een niet nader gespecifieerd soort gratie en werd na drie jaar opsluiting vrijgelaten, evenals minstens 10 politieke gevangenen, in september 2013. De — een week daarop hield voor de speech van de nieuwe president [[wp:Hassan Rohani|Rouhani]] te New York een speech voor bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties.<ref name="DW1" /><ref name="CHRI2" /><ref name="FLD1">{{Citeer web
|url=http://www.frontlinedefenders.org/en/case/nasrin-sotoudeh-arrested
|title=Nasrin Sotoudeh sentenced
''"De Iraanse autoriteiten zetten de ganse machinerie van de staat in om oppositie tegen de hoofddoekverplichting de kop in te drukken, maar het tij keert meer en meer tegen hen door afkeuring vanwege meer dan de halve bevolking'', stelde uitvoerend bestuurder van het Centrum voor Mensenrechten in Iran (CHRI) Hadi Ghaemi. Het Rouhanibestuur had in 2018 een rapport vrijgegeven van bevragingen uit 2006 en 2014, die aantoonden dat toen al 49,2 procent van de Iraniërs vonden dat de ''hijab''&#8202; een persoonlijke kwestie is en niet hoort opgelegd te worden.<ref name="CHRI1" />
In essentie door de Staat beschuldigd van het verdedigen van verscheidene zogenoemde [[wp-en:2017–19 Iranian protests against compulsory hjab|''Meisjes van Enghelab Street''&#8202;&zwj;<sup><small>(</small>en<small>)</small></sup>]] die zich zonder hoofddoek in publiek hadden vertoond, zoals ook zijzelf, werd de nog steeds opgesloten Sotoudeh in maart 2019 veroordeeld voor de 7 tenlasteleggingen (waarvan 'vergadering en samenspanning om op te treden tegen de nationale veiligheid' haar advocaatkeuze had beknot) met de zwaarste straf wegens 'aansporing tot zedelijke corruptie&#8202;&zwj;<ref group="N" name="Zedelijkheid">Diverse bronnen interpreteerden de term uit het Farsi in westerse talen als 'immoraliteit', 'corruptie', '(morele) corruptie'; allicht een niet precies omschreven juridisch codewoord, zoals maar niet voor alle omstandigheden identiek te interpreteren als 'schenden van de zeden' in de Belgische strafwet. Deze voorziet geen lijfstraffen maar de zich nogal gewoontjes gedragende naturist (al dan niet met ''hoofddoek''&#8202;&zwj;) die de pech heeft vanaf een publiek toegankelijke plaats zonder ''zwemslip''&#8202; simpelweg gezien te worden door een minderjarige onder de 16, riskeert ruim <span title="(1.000 boete + 25 fonds slachtoffers)&#xA; &nbsp; x 8 [bij 70 opdeciemen]&#xA;+ 20 fonds tweedelijnsbijstand&#xA;+ gerechtskosten [procedureafhankelijk]&#xA;Tarieven geldig van in mei 2017&#xA;+ eventueel kosten voor verdediging">8.220</span> euro te betalen <u>bovenop</u> '''''3 jaar''' opsluiting'', onder nog immer bij zulke omstandigheden geregeld toegepast artikel 385 al bleven rechters veelal minder sardonisch, en een beroepsverbod bij artikel 282bis. Ongezien of slechts door personen van minstens 16, is de strafmaat lager en geldt 282bis niet; wel eiste de Staat al effectieve gevangenisstraf en is alvast voorwaardelijke van maanden uitgesproken. In tegenstelling tot andere, zeer zware misdaden plaatst en houdt een uitzonderingswet ook dergelijke, zelfs zonder uitgesproken straf gebleven zedenvervolgingen ''absoluut''&#8202; tot de dood (en mits onder ogen van historici er voorbij) in een register, waarin naast stigmatiserend artikelnummer en strafgevolg, van de toedracht geen jota te bespeuren valt. In Nederland is het naargelang de locatie (ook buiten zogenoemde naaktstranden) ''niet''&#8202; strafbaar (ook buiten zogenoemde naaktstranden) dan wel ''de lichtste overtreding'', die alleen een ''boete''&#8202; kan kosten van ten hoogste enkele honderden<!--415 boete + 9 administratiekosten in sep 2019--> euro en al gauw automatisch uit het register gewist wordt; bij ''daarentegen''&#8202; zedenschendend gedrag zedenschendende handelswijze geldt maximaal een boete van enkele duizenden<!--4.150 boete + 9 administratiekosten in sep 2019--> euro <u>ofwel</u> ''3 maand'' gevangenis. Jaarlijks verrassen gans in hun blootje demonstrerende fietsers de passanten van alle leeftijden en culturen in het drukste centrum van Brussel net zo ongemoeid als in Amsterdam en Londen, hoewel het Verenigd Koninkrijk een wandelaar in rustiger oorden wel opsloot. De primaire auteur van onderhavig {{SITENAME}}artikel acht zedelijkheid alsnog ''wereldwijd''&#8202; ontstellend subjectief en wie weet: Ware geen lijfstraf uitgesproken en de veroordeelde geen geëngageerde advocate, hadden zelfs organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch misschien andere katjes te geselen gehad.<br />&bull; {{Citeer web
|url=http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/304/236/RUG01-002304236_2016_0001_AC.pdf
|titel=Het strafrechtelijk beleid omtrent openbare zedenschennis in Vlaanderen – Consistentie in en overeenstemming van de rechtspraak (masterproef)
|datum=2016-08-16
|accessdate=2019-09-15
}}<br />&bull;{{Citeer web
|url=http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1867060801&table_name=wet
|titel=Strafwetboek
Controleur, bureaucraten, controlegebruikers, emailconfirmed, phantom, rollback, beheerders
13.438
bewerkingen

Navigatiemenu