Rumoldus Stenemola

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif Tutor from Mechelen

Rombaut van Steynemolen of van de Steenemeulen, beter bekend als Rumoldus Stenemola, werd geboren te Mechelen in 1491 of 1501 en stierf er in 1541. Hij was leerling van Johannes Trithemius en zal het schoppen tot humanist en leraar van o.a. de – in het Latijn dichtende - Nederlands dichter Joannes of Janus Secundus (Joannes Nicolai Secundus Hagiensis) [1].

Leven

Rumoldus Stenemola is de secretaris [2] van de Nederlandse rechtsgeleerde Nicolaus Everardus, een voornaam lid van de Grote Raad van Mechelen en President van het Hof van Holland. Op het verzoek van Nicolaas Everardus zal Rumoldus Stenemola zich toeleggen op het onderwijzen van diens zonen, Joannes Secundus en diens broers Hadrianus Marius en Nicolaus Grudius in lessen Grieks en Latijn (1522-1528) [3]. Naast de Mechelaar Rumoldus Stenemola kregen de broers ook les van andere beroemde mensen uit die tijd, met wie ze later bevriend bleven, zoals Jacobus Volcardus Bergensis [4] en Andreas Alciatus [5].

Vooral Joannes Secundus overtreft zijn beide broers in zijn buitengewone zucht voor de Latijnse dichtkunst [6] en zal, later, zijn Mechelse leraar danken door hem in “schoone verzen” te herdenken [7] [8].

Nicolaus Everardus zal, uit dankbaarheid, Rumoldus Stenemola benoemen tot griffier van de Raad van Holland [9], doch geplaagd door een kwijnende ziekte zal Rumoldus terugkeren naar Mechelen, waar hij bezwijkt en een weduwe en jong kind achterlaat [10].

Bundels

De bundel “Cupidinis” is vermoedelijk door Joannes Secundus geschreven onder leiding van Rumoldus Stenemola, als een soort schoolproject. Rumoldus Stenemola publiceert in 1530 de bundel “Luciani Libellus” (Lvcani Samosatensis Libellvs de non credendo Calumniae, ut elegantiss. ita utiliss. Interprete Rumoldo Stenemola Machiliensi. Dialogi aliquot Lucianici carmine Latino redditi, per Nicolau[m] Grudiu[m] Hadrianum Marium, & Io[hann]em S[e]c[un]d[u]m Hagien. quos uersa pagella indicat) [11], waarin gedichten zijn opgenomen van de drie broers Everardus. Dit boek bevat ook Joannes Secundus’ Epigrams [12].

Externe links

Bronnen

Voetnoten