Mechelen in gedichten

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif Poems about Mechelen
Schrijf mij over Mechelen...

Desire Druez[bewerken]

De dichter werd geboren te Mechelen op 6 oktober 1903. Hij overleed op 10 februari 2007. Hij was een trouw, en tevens het oudste lid van OKRA-Trefpunt in Mechelen. Op zijn doodsprentje stond zijn lijflied:

De Maneblussers

"Kom brengt ma iemers water aan
Of onze taure gaat er aan !"
't Zen gin Amerikanen of gin Russe,
Ma echte Meicheleirs die kaume blusse...
"Kom brengt ma iemers water aan
Of onze Taure gaat er aan !"
Ma me die vohle mist
Hemme woule ons vergist.
Den Taure is niks aan
Dan blusse me de maan...

Et was is 's aves laat.
Ne zatlap leep op 't straat,
Te teere en te roope :
"Seg, mense, ze paraat !
De Taure staat in brand !
Dat is toch ambetant.
Want as ge nie rap zei
Dan is hem oepgebrand !"

Hiel Mechele ot zen bed !
Uilen iemers kleirgezet !
Ze leepe me water
Tot oep de Groete Meit.
En kwame ze dar aan,
Dan was 't allien de Maan
Di dar achter den Taure
In de mist was blaave staan!

Gezongen door François de Schouwer ofwel Swa-den-Belleman

Dirk Verbruggen[bewerken]

Geen horloge aan mijn toren

De toren is er om de toren zelf
Niet om tien uur aan te wijzen
Of , godbetert, twee voor elf
Hij is er om de tijd te vergeten
Hoogstens te weten
Dat hij er altijd is geweest
Hij is hemelwijzer,
Noenuur, middernacht
Diegene die eeuwig wacht
Wij in Mechelen stelen mooie momenten
Onder onze tijdloze erfenis
Door die blote toren
Weten Mechelaars allang
Hoe laat het is

Erwin Vloebergh[bewerken]

Torenlied

Oh, volk van dit land
Hier met z’n allen, één band
Zijn wij hecht in ons hart ?
In onze geesten iedereen apart ?
Nee, niemand weet hier nog wat
Er in die tijd heeft plaats gehad
Wij raden maar, wij raden maar

Oh, trots van dit land
Jij die reikt tot aan de overkant
Zie jij daar niet wat brandt
Op het netvlies, zeg het dan
De tijd wordt hier ingepalmd
Door discussies en getalm
En jij staat daar maar, jij staat daar maar

refrein:
Sint-Romboutstoren
Zeg ons toch hoe laat het is
Wij zijn verloren
In onze geschiedenis
Wij willen horen
Wat jij al die tijd al wist
Sint-Romboutstoren
Sint-Romboutstoren

Een volk dat zijn verleden niet kent
Heeft geen toekomst, zegt men wel es
En men bedoelt dan het verleden uit de boeken
Met je bijna honderd meter
Zie jij meer dan wij, behoeder
Wil je ons even laten weten wat wij zoeken

Erwin Vloebergh (Soul4You) uit Leest schreef het nummer n.a.v. het torenuurwerkreferendum op 5 oktober 2014

Gimycko[bewerken]

Mechelen, die Scone

'k Loep over de Lèn,
Richting Groete Mèt
En onder den toren
Daor boenkt maon hèt !

'k Loep deur den Bruul,
Richting Brusselpoort
En aon de Dâle
Weurdt maon stem gesmoord !

'k Zèn van Mechelen
Daor zèn 'k geboren
Tussen Zenne en Dâle
Daor onder den toren !

'k Loep langs de Merode
Richting Malinwa
En oep de Viemèt
Vin 'k mâne dada !

'k Loep via de Vismèt
Richting de Melaon
En kom aon den toren
Zin van maon bestaon !

Want 'k zèn van Mechelen
Daor zèn 'k geboren
Daor kom 'k altaod terug
Dad hem 'k gezworen !

(Oorspronkelijke schrijfwijze)

Op de tonen van "Aantwaarpɘ, gaa zε gaa vɘur maa..."

Mεchɘlɘ, stadsjɘ van maon εt
plɘuts waa da'k zen gɘbourɘ
Dɘn Brül, dɘ Lein, dɘ Groetɘ Mεt
Daa, ondɘr Sint-Rœmbεtstourɘ!

(Oorspronkelijke schrijfwijze omgezet naar uitspraakspelling voor het Mechels, inclusief 't benaderend Antwerps in de titel, door SomeHuman)

Hanne Werquin[bewerken]

Mechelen mijn stad

Met mijn fiets rijd ik door de stad,
rondom mij zie ik wat.

De oude herenhuizen.
we tellen zoveel jaren terug.

En over onze Dijle,
de Hoogbrug.

De St.Romboutstoren
die nooit is afgemaakt.

De vele duiven
op de straat.

De mooie winkels,
't gemeentehuis.

Ja, hier hoor ik thuis.
Hier, in Mechelen,
in mijn stad!!!

....daar zeg je me wat....

Jo Swinnen (Muziek: Nite Spirit)[bewerken]

Naar aanleiding van Fata Morgana (2007-08-29)

't Is Fiest in 't Stad

E stappeke na veu, e stappeke oepzaâ,
Oe poep is late drooie van a ien, twie, drau
Die ermkes in de loecht, me zwooie oemter 't miest
En me roupe tegelauk: "Mechele Fiest!"

refrein:
't Is Fiest in 't Stad, 't is Fiest in 't Stad
geft er ons nog ientje, stekt nog ma e vat
't is Fiest in 't Stad, 't is Fiest in 't Stad
me geive van katoen, me geive van ons gat

Fata Morgana, 't leste couplet
Vandaag weurd Mechele in de bloemekes gezet
Iel Vleundere zal 't weite, we koume oep TeVee
Zet aule ma kleir en danst wa mé ons mee

Af en toe wille wau ons is goe late gaan,
't Is altaud iel plézant as er mé ons weurd meegedaan
Sport-, Kultuur- en Kinderstad
In Mechele vind ne mens van alles wa

Oep muzikaal gebied zen wau oek van tel
Zoe kenne z'ons al jaare mé ons Klokkespel
Ma m'emme oek de Gildes, de Pracht en alle Praal
Te veul oem oep te noume , nau danse m'allemaa

refrein

Vandaag weurd Mechele de Stad van 't Land
De Racing en de Malinwa efkes hand in hand
't is veu den TeVee, dus iederien doe mee...
Gewoen ma veu de show: "Mechele OLEEEEE !"

refrein x 2

Leyander[bewerken]

De toren

Vermanende vinger
en vuist Gods,
grijs omhoogbrekend
uit het hart van de stad.

Een monument
en tegelijk een baken,
dat met ingehouden trots
z'n kinderen wenkt.
Zodat we allen
thuis geraken.

St Rombouts,
m'n toren,
m'n rots.

Maria Buys / J. van Balberghe[bewerken]

De Maneblussers

Er stond een boerke 's avonds laat
te Mechelen gans alleen op straat.

De toren van Sint-Romboutskerk,
die stond daar groots en stoer en sterk.

En door de galmgaten heen
zag 't boerke dat er licht in scheen.

Hij schrok en riep ten allen kant :
"Op, burgers, op ! De toren brandt !"

En toen ontwaakte gans de Stee
en ieder bracht een emmer mee.

En blussen deden zij met spoed
en goten water in de gloed.

Maar hoe ze sloofden uur na uur,
Neen, niets of niemand dooft dit vuur !

Tot plots een man in 't licht ging staan
en riep: "Houdt op, het is de maan".

De ganse stad ging weer ter rust,
en Mechelen had de maan geblust !...

Nicolas[bewerken]

Bart Somers

Bart Somers liep op de IJzerenleen
hij kwam iemand tegen, ze heette Leen
ze zei goedendag
met een grote glimlach
en toen ging hij met het meisje naar een café heen

ScholierenGedichtendag 2008

Paul De Jonghe[bewerken]

Rombouts, de klokketoren van Mechelen

O mooie Sint-Romboutstoren
Hoog boven het Vlaamse land,
waakt gij al 5 eeuwen over uw
stad, over alles en iedereen,
en ook wisten de Mechelaars
vroeger hoe laat het was. Nog
immer staat gij ons daar te
begluren als die stoere grijze
bink van weleer, de trots van
iedere Mechelaar, eens pronkend
onder een helblauwe hemel
schitterend als goud in de zon,
dan weer verdwenen in het niets
als de mist om U heen slaat, en
de toren slechts een schim is.
Van heinde en verre ziet men U
staan met al uw praal en pracht,
en dan denk ik steeds weer: Toren,
zeg mij nu eens hoe laat het is !
Sedert de Duitsers uw uurwerk in
augustus 1914 stuk schoten, weten
wij Mechelaars dat allang niet meer.
Wees kordaat en wijs, Mechelaars,
het is 5 voor twaalf en schenk
onze toren op 5 oktober zijn
uurwerk terug in eer en geweten,
voltooi zijn restauratie en laat
hem schitteren als voorheen.

Dit gedicht werd geschreven ter gelegenheid van het torenuurwerkreferendum op 5 oktober 2014.
Paul De Jonghe is geschiedschrijver en hulpkoster van de Sint-Romboutskathedraal.

Dichters: onbekend[bewerken]

Bavaro[bewerken]

Dit (onbenoemd) gedicht verscheen in de Gazet van Mechelen in 1912:

Naar de Bavaro ga ik vast met Carnaval.
Want deftig vermaak vindt men niet overal.
Daarbij ne pot, een lekker glaasje wijn.
Voorwaar, nergens kan men beter zijn.
Hongerige magen vinden er ne lekk’ren beet.
Alle goesting wordt voldaan, zo koud of heet.
Dorstigen laven, Hongerigen spijzen.
Naar den Bavaro zal men u wijzen.
Welkom dan, Burger, vreemd of vriend,
’t Is op de Markt 34 dat g’het vindt.

In 1974 werd de 'Bavaro' door een nieuwe uitbater hernoemd tot de 'Carlton'.

De maan scheen te Mechelen[bewerken]

Partituur uit 1872

In de stad van Sint Rombaldus
Riep op zekeren winternacht
Zwijmelend een oude Zwitser
Vriend Michielken uit al zijn kracht

refrein:
O ! Wat een ramp in 't Vaderland (bis)
Burgers komt den toren blussen
Sint Rombaldus staat in brand (bis)

Al de Mechelaars in hun slaapmuts
Liepen naar de Dyle heen
Brachten duizend emmers water
Naar den toren die gloeiend scheen

refrein

Guitig wees hij naar de maan
Die in 't Oosten lachende klom
En den toren rood verlichtte
Waar noch vuur, noch vlammen glom

refreinvariant:
O ! Wat een ramp in 't Vaderland (bis)
Mechelaars laat de maan maar schijnen
Want die krijgt ge nooit gebluscht (bis)

Varia[bewerken]

  • 'Zingende' supporterskoren van zowel KV Mechelen als Racing Mechelen: "Mechele - Mechele - Mechele - Hoe Ha!" (onbekende auteur).
  • De Mechelaar Philip Kerremans liet in november 2013 zijn eerste dichtbundel verschijnen: ‍'Mechelse Karamellen'‍, over de historiek van de stad maar tevens over de actualiteit, de politiek en de liefde. In december 2014 kwam een vervolg in zijn tweede: ‍'Wee-j-al Karamellen'‍.[1]

Filmlinks[bewerken]

Mechelse karamellen - 2013
Het Torenlied van Erwin - 2014


Bronnen[bewerken]

  1. 'Wee-j-al Karamellen' nieuwe Mechelse dichtbundel. Gazet van Antwerpen, regio Mechelen (2014-12-23)

Voetnoten[bewerken]