Louis Stoffels

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Ga naar:navigatie, zoeken
English.gif Farmacist and pomologist from Mechelen
Leermarkt Mechelen

Louis (L.J.) Stoffels werd geboren te Maaseik op 19 februari 1764 en overleed te Mechelen op 4 september 1853. Louis Stoffels was apotheker, schei-en natuurkundige, botanicus, mineraloog en pomoloog. [1] Louis Stoffels woonde en werkte op de Leermarkt in Mechelen.

Pierre-Joseph van Beneden

Eén van Louis Stoffels’ apotheekassisten was de latere Mechelse professor in de dierkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven Pierre-Joseph van Beneden (1809-1894). Na het beëindigen van zijn klassieke studies aan het Mechelse Sint-Romboutscollege volgde Pierre-Joseph van Beneden een opleiding bij de apotheker Louis Stoffels. In die periode verzamelden o.a. apothekers en dokters vaak vele rariteiten, zoals opgezette krokodillen en schilden van schildpadden. Daarnaast hielden ze herbaria bij en hadden ze dikwijls een eigen laboratorium. Het was Louis Stoffels’ verzameling aan fossielen, mineralen en dieren die Pierre-Joseph van Benedens interesse opwekte. [2]

Louis Stoffels heeft dan ook een belangrijke rol gespeeld in Van Benedens keuze, door hem aan te raden verder te studeren aan de universiteit. [3] Pierre-Joseph van Beneden zal uiteindelijk Geneeskunde volgen aan de Leuvense Universiteit. [4]

Ook J.B. Mertens was één van Louis Stoffels' assisten, die het uiteindelijk zal brengen tot meester-apotheker op de Mechelse Korenmarkt.

Commission Medicale Locale

Louis Stoffels was ook lid van de "Commission Médicale Locale", die op 12 maart 1818 het levenslicht zag in Mechelen. Naast Louis Stoffels waren ook de arts Le Clercq (president), de chirurg Michel, de arts en verloskundige Clerinx en de apotheker Jan Baptist Rymenans lid.

Rapport van 1 januari 1829

Op het verzoek van het Stedelijk Bestuur, van den dag tevoren, hebben twee leden onzer Commissie, Stoffels ende Rymenans, hun in den morgent begeven naer het Stadhuys, waer in eene kamer, door de Policie gesteld waren de brooden, twee ofte wel één, van elken bakker dezer stad, te getalle van 63 bakkers, waer die gecommiteerde scheikundig hebben beproeft oft er in gezegde brooden geen sulfate de cuivre, ofte enige andere vergiftige stoffen zou bevonden worden. Zy hebben daer aen besteed dry dagen ende hebben alle de beproefte brooden bevonden zonder eenige stoffe, hinderlijk aen de gezondheyd.

Dhr Maes (dokter)
J.B. Rymenans (apotheker)

Pomoloog

Louis Stoffels was tevens pomoloog, ooftkenner of ooftkundige en leverde een aantal Mechelse perenrassen.

Enkele van zijn perenvariëteiten waren

  • Seigneur d’été (1812)
  • Sabine d’été (1819)
  • Stoffels d’hiver (1830)

Kennissenkring

Louis Stoffels was bevriend met de Mechelse glasschilder Jan Frans Pluys (1810-1873). [5]

Boeken over Louis Stoffels

  • ”Notice biographique sur Louis Stoffels, pharmacien à Malines” – F.M. VERBERT - Anvers. Imprimerie L.J. de Cort. - 1854
  • ”Eenige beroemde Mechelaars : L.J. Stoffels P.J. Van Beneden W.F. Van Kerckhoven A. Opdebeeck” - Van Reusel Ch. - 157-194 4 afb. I plan.,5 – 1894

Ook andere auteurs schreven werken over de Farmaceutica in Mechelen, waaronder E. Buedts, L. Louveaux en G. Van Doorslaer. [6]

Externe links

Voetnoten