De Langhestraat

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif A long street once along an edge of Mechelen's earliest trading centre

Bezig met het laden van de kaart...

De Langhestraat

De De Langhestraat in Mechelen is een zeer lichtgebogen straat in het verlengde van de Hertshoornstraat en verbindt de Adegemstraat met de overgang van de Veluwestraat in de Ganzendries. Ze is naar een familienaam genoemd maar Mechelaars zouden zeker in spreektaal uit de voorgaande zin een "De" weglaten alsof de straat —‍  overigens zeer toepasselijk —‍  Langestraat zou heten.[1] Ze valt binnen de huidige ruime omschrijving van de Heihoekbuurt.[2][N 1]

Historisch[bewerken]

Deze De Langhestraat, voorheen 'Oude Vest' en 'Oudeghemstraat', begrensde mede het oudste omwalde Mechelen, met de Korenmarkt als centrum. Na 1125, wellicht rond 1200, was deze handelsnederzetting afgebakend met een houten palissade en wallen van aan de Dijle langs de Hertshoornstraat, De Langhestraat, Ganzendries, Milsenstraat en Gebroeders Verhaeghenstraat om over 't Plein uit te komen aan de Dijle, die dus de noordelijke grens vormde. Poorten stonden kennelijk in de huidige Adegem-, Hoog- en Onze-Lieve-Vrouwestraten. De noordelijke, waterrijke stadskern naar de huidige kathedraal toe was veeleer het religieuze centrum en werd pas later omwald, samen met de vergrote zuidelijke kern.‍[3]

In de zestiende eeuw stonden de straat en haar toen 'Kwartier' genaamde wijk bekend voor wat ook wel ontuchthuizen genoemd wordt.‍[3]

Verkeer[bewerken]

In de straat waren tegengestelde enkelrichtingen ingevoerd: Gemotoriseerd vervoer bereikte slechts via de Hoogstraat door de Spiegelstraat de De Langhestraat om er rechts in te slaan naar de Adegemstraat of links naar de scheiding Veluwestraat - Ganzendries. Omkering van de rijrichting in dit laatste stuk verzekert sinds 2012 toegang vanaf de Ganzendries.
Vele 's namiddags huiswaarts fietsende scholieren, vooral van het Scheppersinstituut of de TSM, vermijden dankzij de hen toegestane tegenrichting door de De Langhestraat, de verkeersdrukte van Korenmarkt en Hoogstraat.

Galerij[bewerken]

Filmlinks[bewerken]

Mechelen Muurt - Milu Correch
Mechelen september 2014 (o.a. De Langhestraat)

Bronnen[bewerken]

  1. De Langhestraat (ID: ‍11934) – Geografisch thema. Inventaris. Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Nagezien 2019-08-12.
  2. Heihoek – Buurtcomité. Buurtcomité Heihoek. Nagezien 2019-01-23.
  3. 3,0 3,1 Historische stadskern van Mechelen archeologisch geheel (ID: ‍140035) –‍ Erfgoedobject. Inventaris. Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Nagezien 2019-08-12. — Alleen in de zinnen "Het stadsdeel op de rechteroever ligt grotendeels op een hoogte tussen 7 m en 12 m TAW. Op de linkeroever bedraagt de hoogte ongeveer 5 m TAW,"  worden linker- en rechteroever verward.
    Mechelen binnenstad (ID: ‍126655) –‍ Geografisch thema. Inventaris. Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Nagezien 2019-08-12. — De zinsnede "De voornaamste vlieten - in feite bijriviertjes van de Dijle"  is fout: de erna genoemde waren nevenarmen.

Voetnoten[bewerken]

  1. In 1776 heette de huidige Lange Heistraat Heyhoeck straete. Allicht moest men de 'Heyhoeck' niet zuidelijker zoeken vermits ook toen daar de Veluwe-straete liep; wel de grotere Kwartierwijk, die evenmin de Adegemstraat overschreed : "Dese plaetse wort gemeynelyk het quartier genaemt ende voortydts de Veluwe bevattende alle het gene gelegen is tusschen de lange-straete  [sic] ende de Auweghem poorte ende van dese veste tot aen de Auwegem-straete, waer  in gelegen zyn : 1.°‍  De Corte pennick-staete nevens het Capucinen Clooster, leydende Noord-waerts naer de lange pennick-straete. 2.°‍  De lange pennick-straete. 3.°‍  Den Vest-berg ofte Molenberg-straete nevens den Hof der Capucinen. 4.°‍  De Veluwe-straete achter den lynwaert-blyck. 5.°‍  De Heyhoeck straete benevens de Veste. 6.°‍  De Warande. 7.°‍  De Croone straete. 8.°‍  Het Yperstraetje. 9.°‍  Het Crauwel-straetie als nu het Mossel-straetje geseyt. Dese straeten zyn alle bewoont door de gene van het Hoveniers Ambacht, [...], waer onder gerekent worden de Fruyteniers en de Mandemaekers." Bron: Wekelyks Bericht voor de Stadt ende Provincie van Mechelen (1776-11-03). Wekelyks Bericht ... Mechelen, vol. 2 p. 472. Van der Elst (1776); online: Google Books (2009). Nagezien 2019-01-23. Vermoedelijk bleef de Heihoek tot in de 20e eeuw beperkt tot de onmiddellijke omgeving van de Korte Heistraat.