Gaspar Joseph de Servais

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Ga naar:navigatie, zoeken
English.gif Bookcollector from Mechelen

Gaspar Joseph de Servais werd geboren te Eigenbrakel op 13 juli 1735 en overleed te Mechelen op 21 maart 1807. G.J. de Servais was botanicus, dendroloog en amateur-boekenverzamelaar. [1]

Bibliographie Belgique[bewerken]

G.J. de Servais was de zoon van de edelman Joseph François de Servais. Als boekenverzamelaar (met een indrukwekkende bibliotheek, samengesteld over een periode van 50 jaar) stelde hij een historische bibliografie op van de Nederlanden. In zijn “Bibliographie Belgique” was een alfabetisch lijst van werken opgenomen waarvan hij vond dat die konden (of moesten) gebruikt worden bij de studie van de geschiedenis der Zeventien Provinciën.

G.J. de Servais probeerde zoveel mogelijk om de, door hemzelf vermeldde, werken zelf in handen te krijgen. Deze werken kregen dan, in zijn opsomming, de vermelding “dmB” mee (de ma Bibliotèque).

In zijn alfabetische lijst stond tevens de vermelding “vu”, al dan niet aangevuld met een plaatsaanduiding. Hiermee gaf G.J. de Servais aan waar hij dit werk had gezien (bijv. “vu à une vente à Malines” of ontdekt in een privé-bibliotheek).

Bij naslagwerken, waarover G.J. de Servais niet had kunnen beschikken, verwees hij steevast naar de auteurs, waaronder Van Lenglet, Du Fresnoy, Pars, (Jean Noel) Paquot.

Dit alles was voornamelijk bedoeld als geheugensteun voor eigen gebruik, doch hiermee gaf G.J. de Servais aan dat ook anderen die elementen konden en mochten gebruiken.

Boomen, Heesters en Houtagtige Kruidgewassen[bewerken]

G.J. de Servais’ “Korte verhandeling van de Boomen, Heesters en Houtagtige Kruidgewassen” uit 1790 bevatte een beknopt overzicht van de toenmalig bekende winterharde houtige gewassen en werd beschouwd als een stuk accurater dan het toen veelgeprezen en meer gekende “Manuel de l’aboriste et du forestier belgiques” van Eugène Joseph, baron d’Olmen of baron van Poederlé. [2]

Literatuur[bewerken]

Boeken

G.J. de Servais schreef een aantal naslagwerken :

  • ”Korte verhandeling van de boomen, heesters en houtagtige kruid-gewassen, welke in de Nederlandsche lugtstreek de winterkoude konnen uitstaan, en dienen tot beplanting van lust-hoven, laanen, haagen, wild- en wandel-bosschen” – Uitgegeven door Hanicq in 1790 – Bevatte een afbeelding van de kentekens der klassen [3]
  • ”Bibiographie Belgique où catalogue alphabetique raisonné de livres, qui ont paru l’histoire de dix-sept provinces des Pays-Bas, de la principauté de Liège et contrées voisines, avec de remarques critiques sur la bonté des ouvrages, et sur le choix des meilleurs éditions”

Aanverwante boeken

  • ”Catalogue des livres de la bibliothèque de feu G.J. de Servais” – P.J. Hanicq – 1808 [4]
  • ”Bibliothèques & ex-libris d’amateurs belges” – 1906

Extra

Tevens is er ook een gedrukte uitgave van een mythologisch-amoureuze rederijkersspel gekend, dat in het bezit was van G.J. de Servais. [5] Dit feit wordt ondersteund door de vermelding van een “bly-eyndend treur-spel” onder de naam “Maan-suchtigen brand-sticht of Mechelsche beroerte”, te vinden in de catalogue des livres de la bibliotheque de feu. [6] [7]

Externe links[bewerken]

Voetnoten[bewerken]