Familie Herregouts

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Ga naar:navigatie, zoeken
English.gif A family of painters from Mechelen
Jan-Baptist Herregouts – Een mythologische scène

De familie Herregouts (Herregoudts, Hergosse, Herregosse) was een gezin uit Mechelen van een kunstschilder wiens zonen en misschien een kleinzoon in zijn voetsporen stapten.[N 1]

David Herregouts[bewerken]

David Herregouts werd geboren in 1603 uit het huwelijk van Sebastiaan Herregouts en Elisabeth De Gorter, de dochter uit een brouwersfamilie. David huwde Cécile Geniets, uit een beenhouwersfamilie. Dit echtpaar had enige mannelijke afstammelingen die net als David kunstschilder werden.

David Herregouts is voornamelijk bekend als schilder van religieuze onderwerpen, alhoewel hij ook de knepen van het vergulden onder de knie had (hij was leerling van zijn eigen neef Josse Salmier) en als meesterschilder te Mechelen gaf hij ook les, onder anderen aan Frans Stevaert. Na enkele jaren woonachtig te zijn geweest in Dendermonde, vertrekt David Herregouts in 1646 naar Roermond, waar hij dank zij hooggeplaatste sponsors (waaronder de bisschop) een succesvolle schildersloopbaan had en waar hij overleed in 1663. Hij maakte deel uit van de Roermondse schildersgilde. Zijn enig bewaarde werk is een "Saint-Honoré", te vinden in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. In de Katelijnekerk in Mechelen bevond zich ook "Le rêve de Saint-Joseph" (een voorstelling van de heilige Jozef die door een engel opgewekt wordt) en J.B. Descamps vermoedde (in 1769) dat het schilderij "Saint-Dominique en prière devant le Christ en croix", dat in de Dominikanenkerk te Brugge hing, van de hand is van Herregouts de Oudere.

Hendrik Herregouts[bewerken]

Hendrik Herregouts werd geboren te Mechelen in 1633 en overleed in Antwerpen in 1704. Deze zoon uit het gezin van David Herregouts had een loopbaan met veel verhuizingen. In de periode dat zijn vader verhuisde naar Roermond, verbleef Hendrik in Rome. In 1660 trouwde hij in Keulen. In 1664 werd hij lid van de Sint-Lucasgilde in Antwerpen, maar enkele jaren laten bleek hij te Mechelen. Rond 1680 had hij echter opnieuw in Antwerpen een studio, waar hij les gaf aan onder anderen Abraham Goddyn. Tussen de jaren 1680 en 1690 woont hij enkele jaren in Brugge, waar hij heel wat werk naliet, waaronder een portret van voogd Wynckelman (Sint-Janshospitaal), een portret van schutterskoning Van Pee (Sint-Sebastiaansgilde), het Laatste Oordeel (Sint-Annakerk), de Heilige Nicolaas (Sint-Jacobskerk), de Goede Herder (Onze-Lieve-Vrouwkerk) en Visioen van Sint Augustinus (OCMW). Ook vinden we het schilderij Het martelaarschap van Mattheüs in de Antwerpse kathedraal en 2 werken in Brussel, waaronder De heilige Jeronimus in de woestijn. Ook werd Hendrik Herregouts gevraagd door de Antwerpse Coöperatie om een 'Triomfantelijke Boog' te ontwerpen bij het jubileum van 'de restauratie van het Rooms-Katholieke geloof' in deze stad. Hiervoor werd Hendrik Herregouts in 1685 bedankt en gelauwerd door de Antwerpenaren. Zijn werken werden omschreven als imposant, zijn figuren als nobel en expressief en zijn kleuren als bewonderingswaardig.

Hendrik Herregouts werd en wordt meermaals verward met zijn iets minder gekende Vlaamse tijdgenoot H. Herdebout, van wie de voornaam onzeker is hoewel geregeld Hendri[c]k toegedicht blijkt. Sommige veilingen vermeldden zelfs beider namen bij een werk hoewel het kennelijk om verschillende personen gaat. Beiden zouden weliswaar dieren afgebeeld hebben maar overigens waren hun onderwerpen eerder verschillend: Herregouts legde zich onder meer toe op landschappen en naakten in religieuze taferelen wijl van Herdebout vooral genrestukken met bijvoorbeeld keukens en andere interieuren alsook stillevens gekend zijn.[1] Een scène van kaartspelers in een herberg draagt het signatuur: "H.Herdebout.Fecit.Dicip.Teniers" ('Gemaakt door H. Herdebout, leerling van Teniers').[2]

Willem Herregouts[bewerken]

Willem Herregouts, ook gekend als Guillaume Hergosse of Herregosse, was een andere zoon van David en waarschijnlijk geboren te Mechelen in 1640. Hij overleed in 1711 te Amiens, waar hij zich in 1663 als kunstschilder had gevestigd, Louise Dupontroue had gehuwd en zijn naam had verfranst tot Guillaume Hergosse of Herregosse. Aan hem wordt een mooie kruisiging toegeschreven, heden centraal in het retabel van de aan de Heilige Sebastiaan gewijde kapel in de Notre-Damekathedraal van Amiens.

Maximiliaan Herregouts[bewerken]

Maximiliaan Herregouts was wellicht Davids of misschien Hendriks zoon. Hij schilderde in het laatste kwart van de 17e eeuw maar behoudens een schilderij van een Keuken, waarin eene vrouw bezig is koeken te bakken van zijn hand, is weinig over hem geweten. Indien een zoon of eventueel broer van David, was Maximiliaan mogelijk de vader van Jan-Baptist.

Jan-Baptist Herregouts[bewerken]

Tenslotte was er Jan-Baptist Herregouts, geboren te Roermond rond 1646 en overleden te Brugge op 1721. Na eerst bij zijn vader, Hendrik of Maximiliaan of eventueel David, in de leer te zijn geweest en waarschijnlijk na een Italiaanse studietoer, werkte Jan-Baptist Herregouts enkele jaren in Antwerpen als schilder van portretten, historische en religieuze taferelen en als graveur. Vooral zijn religieuze taferelen ademen de traditie uit van het einde van de 17e eeuw. Hij werd ook lid van de Antwerpse afdeling van de Sint-Lukasgilde. In 1684 verhuisde hij naar Brugge en liet hij zich inschrijven in de Brugse schildersgilde. In die gilde vervulde Jan-Baptist verschillende bestuursfuncties (1687 tot 1695) en in 1717 behoorde hij tot de initiatiefnemers voor de oprichting van een teken- en schildersacademie in Brugge.

Veel van zijn schilderijen zijn onder meer in Brugge bewaard (in de academie zelf en ook de kerk van de Heilige Anna der Karmelieten), zoals een portret van zichzelf en van zijn vader, een portret van sire van de Sint-Jorisgilde Laurentius Van de Velde (Stedelijke Musea), Maria ten hemel opgenomen (OCMW of kerk Seminarie)(bron?), Kroning van O.L.Vrouw (Godelieve-abdij), Besnijdenis (St.-Annakerk), Opwekking van Lazarus (St.-Jacobskerk), Extase van de Heilige Dominicus (O.L.Vrouwkerk) en Marteldood van de heilige Petrus van Verona (O.L.Vrouwkerk). Zijn topwerk hangt in de Karmelietenkerk in Brugge dat een Gezegende Maagd met Heiligen voorstelt, die knielen voor Christus.

Ook was Jan-Baptist Herregouts onderlegd in het graveren en etsen en zijn "Heilige Cecilia" wordt omschreven als nobel. Hij werd aanzien als een kunstenaar met een groot vakmansgevoel, waardoor zijn kleurpalet enorm werd bewonderd.

Galerij[bewerken]

Externe links[bewerken]

Bronnen[bewerken]

  1. (it) Hendrik Herregouts (1633-1704). ArteAntica.eu. Nagezien 2014-01-07.
    (it) H. Herdebout (1640C.-1700C.). ArteAntica.eu. Nagezien 2014-01-07.
  2. (en) Lot 12. Hendrick Herdebout/Herregouts (Mechelen 1633-circa 1704 Antwerp) A tavern interior. Bonhams (veilinghuis). Nagezien 2014-01-07. Let op beide familienamen én geboorte- en sterftegegevens van Herregouts ondanks expliciete vermelding "signed and inscribed 'H.HERDEBOUT.FECIT.DICIP.TENIERS' (lower left)" op een werk typisch voor Herdebout.

Voetnoten[bewerken]

  1. Enkele schrijvers van bronnen lijken het niet eens te zijn over de exacte familieband. Dat houdt in dat ook de geboortejaren van enkelen onzeker zijn. Aangezien een bron aangaf dat ten onrechte Dendermonde was genoemd in plaats van Roermond als geboorteplaats van Jan-Baptist, is het Mechelen Mapt al evenmin duidelijk of Davids vermelde verhuis naar die laatste plaats vanuit die eerste plaats werkelijk heeft plaatsgevonden.