Drabstraat

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif Street in Mechelen
Kort beentje van L-vormige Drabstraat, met zicht op de Vismarkt

De Drabstraat te Mechelen is het tracé in L-vorm, met het lange been in tegenzin gebogen, dat van bij de Begijnenstraat de Vismarkt met de Melaan verbindt. Lang niet alle Mechelaars beseffen dat tot aan het Conservatorium de huizen aan de oostzijde van de opnieuw open Melaanvliet, tot de Drabstraat behoren — zelfs het ene, nummer 16, voorbij links het nieuwe bruggetje en rechts de steeg naar een op de Begijnenstraat en Onder-den-Toren uitgevend semi-besloten binnenplein. Aan de overzijde van het water weet elkeen namelijk vanouds de straat Melaan pas aan de Persoonshoek eindigen. Allicht tot ieders verbijstering, zijn deze laatste é‍ n de Melaan dus strikt zijstraten  van de Drabstraat. Melaan 16 is overigens het beglaasde hoofdportaal van het Scheppersinstituut.

Bij de L-hoek geeft een beveiligde grote traliënpoort toegang tot de binnenpleinen en serviceflats van het Hof van Villers, waarvan zijgevels vrijwel de ganse zuid- en bebouwde westzijde van de Drabstraat uitmaken. De hoofd- en nachtingangen bevinden zich evenwel dichter bij de Kraanbrug bij de hoek die de voormelde straat het laatste deel van haar naam bezorgde.[N 1] Voor onder meer verhuizingen dienen bestuurders van motorvoertuigen rekening te houden met de stedelijke uurregeling van het ook dan enkelrichtingverkeer door de Nauwstraat, Vismarkt en Drabstraat.

Vroeger was de Drabstraat verbonden met de Dijle door een waterstraatje. Zoals in veel straten was dit een zijsteeg met als hoofddoel: toegang tot een waterloop, bijvoorbeeld om te kunnen wassen toen nog geen waterleiding of riolering bestond — en geen vuilnisophaaldienst of containerpark.

Varia[bewerken]

Bronnen[bewerken]

  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, deel 9n, pp. 77 e.v.

Voetnoten[bewerken]

  1. Publicaties vermelden als adres van in de draai Persoonshoek  ‍- Drabstraat op het Melaanvlietje uitkijkende gebouwen 'Persoonshoek' ; zelfs de broodjeszaak ten oosten van de eertijdse Melaanbrug is nr. 13. Dit is evenwel geen indicatie van de straatnaam aldaar : De bouwsels horen tot het Hof van Villers en zijn van daarbinnen voor bevoegden bereikbaar ; de huisnummerbordjes 9, 11 en 13 zijn aangebracht bij de glazen (nacht)deur in de hoek op 30 meter van de Kraanbrug. Aangezien straatnaambordjes typisch slechts bij nr. 1 en het hoogste pare nummer voorkomen, telkens links bij ingaan van de straat, is ook een zulke indicatie bij die gevels afwezig.