Cultuurcentrum Mechelen

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
English.gif Cultural Centre of the City of Mechelen
Agenda april 2009 Cultuurcentrum Mechelen, pad bij de Stadsschouwburg (zijkant bij voormalig O.L.V.-gasthuis)

Het Cultuurcentrum Mechelen is analoog aan andere gemeenten het vroeg 21e-eeuwse concept voor wat alom gekend was als de 'culturele centra'. De destijds voor deze laatste opgestelde erkenningsvoorschriften verhinderden subsidiëring van het Mechelse cultureel centrum vermits dit al veel eerder in gebruik genomen was. De vernieuwing door aanpassingswerken en restauratie van de voormalige Minderbroederskerk leidde tot erkenning in de basiscategorie en op 25 mei 1991 volgde de officiële herstart onder de naam Cultureel Centrum Antoon Spinoy, genoemd naar de socialistische Belgische staatsman Spinoy die als Mechels burgemeester verantwoordelijk was geweest voor het oorspronkelijke culturele initiatief van 1958, een van vroegste in het land.

Geschiedenis[bewerken]

Een prille podiumkunstenprogrammatie werd opgezet en er werd een aanvang genomen met het creëren van eigen tentoonstellingen. De zeer beperkte ploeg medewerkers legde zich grotendeels toe op dienstverlening en het ter beschikking stellen van ruimtes. Vanaf begin 1998 werd het Cultuurhuis Leliëndaal (vroeger gemeentehuis) in Hombeek erkend als wijkhuis en werd een nieuwe cultuurfunctionaris aangeworven. Het aanbod aan kunst en cultuur werd verder uitgebreid, met de nadruk op muziek, literatuur en eigen tentoonstellingen. Door een gebrek aan geschikte ruimtes moest de podiumkunstenprogrammatie noodgedwongen beperkt blijven.

In 1999 werd de Educatieve Dienst een volwaardig deel van het Cultureel Centrum. Er kon vanaf dat moment werk gemaakt worden van een uitgebreid aanbod aan educatieve, vormende en toeleidende activiteiten. Naast uitstappen, cursussen en taallessen werd er meer en meer ingespeeld op het eigen aanbod en nam het aantal vormingsactiviteiten toe. Het beheer van de twee stadsfeestzalen (oude en nieuwe) werd toevertrouwd aan het Cultureel Centrum, dat daar meteen allerlei activiteiten organiseerde. Een aantal grote evenementen werden opgezet (o.a. tentoonstelling Rik Wouters, Pol Mara), waarvoor de ploeg van het cultuurcentrum tijdelijk versterkt werd met losse medewerkers. Deze activiteiten zorgden voor een heuse boom wat de publieksopkomst betreft.

Met de heropening van de Stadsschouwburg in april 2000 konden de podiumkunsten eindelijk uitgebreid aan bod komen binnen de programmering van het Cultureel Centrum. Van dan af werd er een staalkaart van wat er leeft op gebied van theater, dans, cabaret en literatuur gepresenteerd, wat meteen resulteerde in een fundamentele stijging van het aantal bezoekers en abonnementen. Het in gebruik nemen van De Garage, een ruimte voor actuele kunst in 2000 betekende dat het Cultureel Centrum ook een platform ter beschikking kreeg om op gebied van hedendaagse beeldende kunst een vooraanstaande rol te spelen. Nieuwe kunstenaars en kunstuitingen kwamen aan bod naast meer gevestigde waarden en gekendere disciplines.

Het jaar 2000 was een bijzonder druk en boeiend jaar voor het Cultureel Centrum. De Keizer Karelactiviteiten (Los Honores wandtapijtententoonstelling, Keizer Kareltheaterwandelingen, enz.) trokken een erg groot publiek maar gaven tegelijkertijd ook de grenzen aan van wat de eigen organisatie kon dragen. Er werd weliswaar een vzw-structuur geïnstalleerd maar de praktische organisatie kwam grotendeels op de schouders van het Cultureel Centrum terecht. In 2001 kregen we een duidelijk beeld van wat het komende cultuurdecreet voor Mechelen en haar Cultureel Centrum kon betekenen. Vol verwachting werd ernaar uitgekeken want eindelijk zou het Cultureel Centrum ook officieel een centrumfunctie kunnen vervullen en erkend worden in categorie A. Examens werden uitgeschreven waardoor er drie extra cultuurfunctionarissen en een Chef Techniek konden worden aangenomen.

Ondertussen zijn deze in maart, april en juli 2002 in dienst getreden en werd de organisatie al voor een stuk gereorganiseerd met een duidelijke taakverdeling voor de staf. Om de nieuwe centrumfunctie te onderstrepen werd er een nieuwe, hedendaagse en overkoepelende naam gezocht voor het centrum. Exit 'Cultureel Centrum Antoon Spinoy' en spotlights op 'Cultuurcentrum Mechelen'.

Sinds 1 januari 2009 verzorgt Filmhuis Mechelen elke dinsdag filmvoorstellingen in het auditorium van het Cultuurcentrum. Inmiddels decentraliseerde het centrum haar culturele activiteiten: Het organiseert er ook in de Stadsschouwburg in de Keizerstraat.[1]

Contact[bewerken]

Filmlinks[bewerken]

Photo Event 2011
Radio 1 Kwesties
Expo Mechelen Rockt: Contouren 2011


Bronnen[bewerken]

  1. Waar is CC Mechelen?. Cultuurcentrum Mechelen.

Voetnoten[bewerken]