Cornelius Van Gestel

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Ga naar:navigatie, zoeken
English.gif Historian and priest from Mechelen

Cornelius Van Gestel, geboren te Mechelen op 8 december 1658 en er overleden op 19 januari 1748, was pastoor, kanunnik en historicus van vaderlandse historie en verzamelaar van teksten over lokale geschiedenis.

Vanaf 1685 pastoor in Munte en sinds 1688 in Westrem, allebei parochies onder de dekenij Oordegem, werd Cornelius Van Gestel in 1726 kanunnik van de collegiale Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk te Mechelen. Hier verbleef hij tot hij stierf op een leeftijd van 90 jaar, wat ook het 66ste jaar was van zijn priesterschap.

Oeuvre

In 1725, ten tijde van kardinaal Thomas Philippus de Alsatia de Boussu, verscheen in ’s Gravenhage een lijvig en fraai geillustreerd boek, gemaakt door Cornelius Van Gestel, over de kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van het aartsbisdom Mechelen. Het droeg de titel 'Historia Sacra et Profana – Archiepiscopatus Mechliniensis' en bevatte een geplooide kaart van het aartsbisdom Mechelen, de weergave van negen portretten en tien grafmonumenten en drie vouwbare afbeeldingen van kerken, waaronder de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen, de Sint-Pieterskerk in Leuven en de Sint-Goedelekerk in Brussel.

Met veel toewijding noteerde Cornelius Van Gestel alles wat er te noteren viel over de vele dorpen en steden van het aartsbisdom,(bron?) dat toen veel groter van oppervlakte was dan vandaag de dag.(bron?) In de Latijnse taal beschreef hij steden, dorpen, kerken, kloosters, kastelen en vestigingen zoals ze bestonden en gelegen waren tussen 1700 en 1725. Het werk was overvloedig geïllustreerd met afbeeldingen, wapenschilden en vergelijkende teksten.[1] Ook gemeenschappen van regulieren semi-regulieren, religieuzen[2](bron?) en semi-religieuzen kregen zijn aandacht,[3] want in het werk werd er o.a. het grafschrift opgenomen van Jan de Cotereau en Marie d’Argenteau met de woorden "Suae amantissimae Conjugi Mariae d'Argenteau, Clari Equitis Joannis d'Argenteau, Dochen et Winnen Domini filiae, Clarus Eques Joannes Coutereau Baro Jaceanus de Widou et in Asca Dominus poni jussit. Obiit 12 Octobris anno 1555".[4]

Aan de hand van een groot aantal door hem verzamelde teksten over de omgeving van Londerzeel, gaf Van Gestel een beeld van ondermeer Blaasveld, Buggenhout, Heffen, Hombeek, Humbeek, Kapelle-op-den-Bos, Leest, Liezele, Lippelo, Londerzeel, Malderen, Meise, Merchtem, Meuzegem, Opwijk, Puurs, Ramsdonk, Ruisbroek, Steenhuffel, Willebroek, Wolvertem en Zemst omstreeks 1700-1725. Tijdens de jaren 2004-2007 vertaalden mensen van de Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel uit dit Latijns werk, zie onder 'Externe links'. In hun nabeschouwing verwonderen ze zich over het klaarblijkelijk intensieve beheer van wereldlijke goederen door de vele leden van de clerus, en stellen zij: "Bij dat alles blijft tenslotte de indruk dat de kleine mens in de ogen van de clerus niet erg belangrijk was of zeker niet veel aandacht kreeg; in de geschiedschrijving van onze dorpen en steden gaat het bijna uitsluitend over edele kasteelbewoners, rijke afstamming (stambomen en kwartierstaten) en opvallende grafmonumenten en grafstenen… Over het alledaagse leven van de vrome kleine mens heeft Van Gestel ons helaas weinig of niets geleerd."[5]

Tevens werkte Cornelius Van Gestel aan het 'Belgium purpuratum – contenant les éloges d’un grand nombre d’archevêques des Pays-Bas, avec des portraits'.[6]

Zijn naam wordt ook vermeld als medewerker in het werk 'Provincie, stad ende district van Mechelen – opgeheldert in haere kercken, kloosters, kapellen, gods-huysen, gilden, ...' uit 1770, dat verscheen na zijn dood. [7]

Extra

De Mechelse kanunnik G.D. de Azevedo liet van zijn overleden vriend en gedurende acht jaren huisgenoot Cornelius Van Gestel een portret tekenen (door Is. Joffroy) en graveren door de Mechelaar Antoon (Antonius) Opdebeeck.[8]

Externe links

Bronnen

  • Van Gestel, Cornelius (1725); Bogaerts, Leo (red.); Van Schel, Fred (red.). Deel 1 – Londerzeel voor 1725 (Pdf). Uit de dorpsgeschiedenissen van Cornelius Van Gestel. Tijdschrift v/d Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel vzw (2004/2) p. 71 e.v.. Nagezien 2014-07-25.
  1. Londerzeel en Omgeving 1700 - 1725. Uitgaven. Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel vzw. Nagezien 2016-09-24.
  2. (en) Gumbley, Walter. Parish Priests Among the Saints: Canonized Or Beatified Parish Priests. Newman Bookshop, Westminster Maryland (1947). Nagezien 2016-09-24: Geen 'Historia Sacra et Profana' of 'Gestel' teruggevonden in dit boek.
  3. Lirias
  4. Heemskring Ascania
  5. Van Gestel, Cornelius (1725); Bogaerts, Leo (red.); Van Schel, Fred (red.). Deel 10 (Pdf). De omgeving van Londerzeel omstreeks 1700–1725. Tijdschrift v/d Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel vzw (2007/2) p. 82 e.v.. Nagezien 2014-07-25.
  6. 'De hoed en de hond' – Geschiedschrijving in de Zuidelijke Nederlanden – 1715-1794
  7. Provincie, stad ende district van Mechelen – opgeheldert...
  8. (fr) Paquot, Jean Noël. Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas de la principauté de Liège, et de quelques contrées voisines, Vol. 6 p. 340. Impr. Académique, Leuven (1765). Nagezien 2016-09-24.

Voetnoten