Overleg gebruiker:Gimycko

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Let op! Om een nieuw bericht achter te laten dient u zich in te loggen.

Inline links

"In der Beschränkung zeigt sich der Meister."

Hi Gimycko. Soms wordt of werd erg kwistig omgesprongen met externe links in de doorlopende tekst. We moeten een sterk onderscheid maken tussen interne links, welke we steeds zullen plaatsen om de lezer duidelijk te maken dat er een artikel over bestaat op Mechelen Mapt, en anderzijds externe links. Die laatste mogen slechts dienen om onze tekst verstaanbaar te maken. Als we bijvoorbeeld "een kat een kat noemen" schrijven, mag er geen link naar Wikipedia onder de eerste 'kat' staan: Quasi iedereen zal onze tekst goed begrijpen zonder alle details over katachtigen of huiskatten na te lezen en het maakt niets uit of die algemene of die meer specifieke betekenis zou primeren. Er bestaat ook geen gevaar dat iemand verkeerdelijk zou denken aan de oorsprong van namen als Schietecatte, Kattenberg en woorden als katapult. Uitsluitend indien men in de context van ons artikel, een term nogal gemakkelijk verkeerd zou begrijpen, of indien minstens pakweg 25 procent van onze verwachte lezers de betekenis van een term niet goed genoeg zouden begrijpen om ons artikel normaal te vatten, dan hoort er misschien(*) een verklarende externe link. Anders niet, want we willen niet dat de lezer zijn aandacht afwendt van Mechelen Mapt tenzij dat uitermate nuttig zou zijn. Ook is het voor de lezer echt slecht om overal links te zien: Dan gaat hij al gauw besluiten om er geen enkele te volgen, ook niet degene die we vrijwel noodzakelijk achten om ons artikel (of het betreffende hoofdstuk) fatsoenlijk te snappen. Wees dus zeer spaarzaam met links in de tekst.

(*) Soms kan het eventueel zelfs beter zijn in een voetnoot <ref group="N">...</ref> naar een hoofdstuk Voetnoten met <references group="N" /> een verduidelijking (al dan niet met rechtstreekse externe link) te plaatsen. Dat laat de meeste lezers toe, gewoon de tekst te blijven lezen omdat men wel snapt waarover het gaat, wijl de anderen (en degenen die het onderste uit de kan willen) door het lezen van de verduidelijking niet weggeleid worden van Mechelen Mapt.

De allerslimsten zullen misschien de statusbalk van hun browser laten open staan, en de pointer even over elke inline link laten glijden om in de statusbalk eens kijken waar die link naartoe leidt: dikwijls zal hen dan meteen duidelijk zijn of die naar een gewone en hun genoegzaam bekende veklaring zal leiden, dan wel naar een wat onverwachte bestemming die wel eens interessant zou kunnen blijken. Maar ook die scherpzinnigen doen geen moeite met de pointer als er domweg teveel links opduiken.
SomeHuman 2014-07-05 13:33-13:59 (UTC=CEST-2)

Familie Vander Elst

Hi Gimycko. Wat gebeurde er uiteindelijk met het uitgeversbedrijf? Dat hoort ook in het artikel.
SomeHuman 2014-08-09 17:24 (UTC=CEST-2)

@SH:Dat ben ik nergens te weten gekomen. --Gimycko 9 aug 2014 17:55 (UTC)
Zoeken eh Gim, maar ook voor mij blijft het wat onzeker. Zo heb ik het nu dan ook geformuleerd.
Overigens... een artikelnaam 'Familie X' is nogal gevaarlijk als X een vaak voorkomende naam is. Dan is het misschien geraadzaam het artikel als 'Vander Elst uitgeverij' op te stellen en voor elke relevante Vander Elst een doorverwijzingspagina aan te maken (met de Latijnse / Vlaamse of Franse voornamen ). De uitgeverij komt dan in categorie:Nijverheid (en Verdwenen in Mechelen) en elke doorverwijzingspagina vanaf 1 versie van elke persoonsnaam krijgt daar de categorie:Nijveraars. Zo verschijnen de (meest gebruikelijke) persoonsnamen wel in die categorie maar staat de bedrijfsnaam niet in een categorie voor personen.
SomeHuman 2014-08-10 00:29-00:45 (UTC=CEST-2)
Gimycko, je vond een   s c h i t t e r e n d e   externe link! Ik paste die toe (ook voor naamvarianten, zie het artikel) voor een viertal artikelsa over Mechelse drukkerijen/uitgevers. Het is ook een heel goed hulpmiddel voor onze opzoekingen. Kleine opmerking: Zodra je zoekt op een bepaald type veld (in dit geval 'publisher' waarin 'Vander Elst' gezocht wordt), krijg je de resultaten en de naam blijft staan doch die geselecteerde aard (hier 'publisher') wordt bij verschijnen van de erdoor wel degelijk gefilterde resultaten meteen gedeselecteerd; je ziet nog wel in de url-balk van je browser de ware selectie.
SomeHuman 2014-08-10 22:13-22:19 (UTC=CEST-2)

Klein-Mechelen

Klein-Mechelen of Klein Mechelen ligt niet in Puurs. Het eertijdse gehucht en de huidige straat liggen in Hingene, deelgemeente van Bornem. Dat staat in het door jou opgegeven blog (hier) en ook op de Inventaris Onroerend Erfgoed: Hingene (ID: 20425). De lijst 'Mechelse rand' gaat niet zo ver, want is beperkt tot de buurgemeenten van buurgemeenten van Mechelen. Puurs is slechts door Rumst van Mechelen gescheiden, Bornem echter door Puurs en door Rumst. Een zulke uitbreiding zou het totaal aantal ingangen bijna verdrievoudigen en die extra deelgemeenten en gehuchtjes zouden uiterst zelden of nooit in onze artikels gelinkt kunnen worden: Daar had en heeft men in Mechelen gewoon niets mee te maken.

Wegens een specifieke band met Mechelen, kunnen Antwerpen of Leuven meer aanspraak maken op een artikel dan Klein-Mechelen. Wegens de naamovereenkomst heeft Mechelen in Nederlands Limburg dan weer een voetje voor. Hoe interessant ik Klein-Mechelen (me ook welbekend dankzij het blog) ook vind, er is volgens mij nergens op een verantwoorde wijze plaats voor te maken op Mechelen Mapt. Allicht wel goed voor een artikel op Wikipedia, met vooral die 'Onroerend Erfgoed'-link als bron.
SomeHuman 2014-08-20 18:34-18:46 (UTC=CEST-2)

@SH:Misschien kunnen we Klein-Mechelen vermelden in de Trivia, als een soort trivia. Just an ID --Gimycko 20 aug 2014 19:54 (UTC)
Perfect! Niet aan die 'container' gedacht. Een hoofdstuk 'Klein-Mechelen in Klein-Brabant' (en binnen het hoofdstuk deze link: Klein-Brabant) met een synthese van wat Erfgoed en het blog erover brachten (locatie, vliet, zoutoverslag, zoutziederij, onderwerp = het gehucht maar toch even vermelden dat de straatnaam eraan herinnert). Doen! De etymologie lijkt me overbodig en te speculatief - hoe waarschijnlijk ik mijn op het blog uiteengezette visie zelf ook moge achten - zolang die niet door feiten gestaafd wordt.
P.S.: Het gehucht en de huidige straat worden met en zonder koppelteken aangetroffen. Ik denk dat het eerste aangewezen is, analoog met Klein-Willebroek en Klein-Brabant, al blijkt Klein Boom in Putte gewoonlijk zonder koppelteken geschreven te worden. Een zin beginnen met "Klein Mechelen is..." zou anders ongelukkig uitvallen.
SomeHuman 2014-08-20 21:29-21:59 (UTC=CEST-2)
Update: 'Trivia' wees inmiddels al door naar 'Varia'. Een artikel 'Trivia', 'Varia' of 'Allerlei' zou een afvalbak (dát  soort 'container') met de meest uiteenlopende oninteressante dingen en toestanden kunnen worden, waar zelfs geen straatkat wil tussen rommelen. De doorverwijzing 'Trivia' en nu ook 'Varia' mag dus naar een meer specifiek onderwerp gaan: Het overigens ongewijzigde voormalig 'Varia'-artikel kreeg een vlag die de lading beter dekt: 'Mechelen in van alles'; zie ook in het overleg ervan.
SomeHuman 2019-01-02 01:13 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Woonpunt Mechelen

Een ideetje voor een apart artikel: 'Woonpunt Mechelen' (vroeger Mechelse Goedkope Woning, wat een doorverwijzing zou moeten worden). Lees de gelinkte pagina. Er zijn nu al meerdere artikels waarin van de MGW of Woonpunt Mechelen sprake is.
SomeHuman 2014-08-20 22:23 (UTC=CEST-2)

@SH:Er is nog zoveel om over te schrijven - check de interne linken die om een artikel schreeuwen (rode linken). Zie hier.
BTW:Ik zoek nog wat over Leopold Loos, een accordeonist uit Mechelen. Maar buiten wat onsamenhangende gegevens vind ik er weinig over.
Dan schreeuwt die zeker niet om een artikel... Overigens: Je link ken ik ook; ik weet ook dat het grote aantal rode links voor de bruggen simpel te verklaren is: In alle reeds bestaande artikels over bruggen, wordt het sjabloon met de lijst van bruggen opgeroepen en daarin staan natuurlijk de ontbrekende als rode link. Het neemt niet weg dat die loze links eerder een artikel nodig hebben dan ene Loos.
Voor straatnamen dienen we in de eerste plaats te denken aan alle vesten en de steenwegen (met ook de Oude Antwerpsebaan, Oude Liersebaan, Maurits Sabbestraat en de Brusselpoortstraat en misschien de Schijfstraat), daarna aan de straten binnen de vesten. Die werden (in tegenstelling tot andere onderwerpen) meestal reeds gelinkt, ook als dat een rode link bleef. De gewone straten buiten de vesten hoeven zeker niet gauw een artikel te krijgen, maar wel eenvoudig in vetjes vernoemd te worden in de artikels over belangijke straten in repectievelijke wijken of buurten (niet naar een artikel over de wijk zelf, want de Slimmerikken van 't Stadhuis wijzigen om de haverklap de wijkindelingen en die aan de andere kant van de kathedraal doen het met parochies ook al zo. Straten daarentegen blijven zo oud als... juist ja. Zo geven die in de Bethaniënpolder elk een doorverwijzing (met daarin categorie:Straten) naar Frans Broersstraat#Omkadering: de Bethaniënpolder, en voor Tervuursesteenweg (straat) bereid ik hetzelfde voor.
Meestal is er over die zijstraten niets meer te zeggen dan wat toch al in die bestaande (of nog aan te maken) artikels thuishoort. Oude wijken als Galgenberg, Pennepoel en ofwel Grote Nieuwendijkstraat ofwel Grote Nieuwendijk (de buurt) smeken om een artikel, zoals ook Mechelen Noord/Mechelen-Noord en Mechelen Zuid/Mechelen-Zuid - ik bedoel de industrieterreinen, niet de allerjongste wijknamen. Ik stel voor dat die laatste elk een artikel krijgen met louter het algemeen contactadres (als dat bestaat) en eenvoudig de erin begrepen kleinere maar elkeen beter bekende en als gemeenschap zinvollere wijken/buurten opnoemen en naar die artikels linken. Het heeft geen zin zoveel in 1 groot artikel te proppen en we zouden binnenkort alles in de 'wijk Mechelen' moeten gaan kappen. :-(
De schaalvergroting van parochies heeft te maken met de leegloop van kerken en een gebrek aan priesterroepingen. De schaalvergroting van wijken kan niet verklaard worden door leegloop van straten en nog minder door een knelpuntberoep van stadsbestuurder. Het is eerder een tactiek of strategie om de directe inspraak van de buurten te liquideren. Mechelen Mapt dient het bestaande Mechelen en haar verleden te beschrijven, niet de toekomstdromen van politici als grotere werkelijkheid voor te stellen dan ze effectief zijn.
SomeHuman 2014-08-22 16:19-17:25 (UTC=CEST-2)

Bewerkinghulp tonen

Als je de hierboven opgesomde ontbrekende artikels zou aanmaken, of andere...
Gebruik bij 'bewerken' onderaan het bewerkingsvenster de link '‍Extra's bij bewerking [tonen]‍'. Die kreeg een serieuze update, voor:
‍'Rechts uitlijnen van kaart'‍ (googlemap),
‍'Links uitlijnen van een (rijtje) video('s)'‍ (Filmlinks).
Uit ‍'Links uitlijnen van een (rijtje) afbeelding(en)'‍ (Galerij) werd de overbodige kleurindicator weggehaald.
SomeHuman 2014-08-22 17:30 - 2014-08-23 09:55 (UTC=CEST-2)
‍'Rechts uitlijnen van afbeelding'‍ is nu ook aangepast, indien een 'tooltip' (zichtbaar met de pointer over de afbeelding) nodig is, is de syntax zeer gelijkend op die voor het rechts uitlijnen van een kaartje (logisch). Praktisch kwam er een extra verbetering voor de banale manier om een afbeelding te plaatsen: Het is niet meer nodig om de <div> omheen het bijschrift een class="center" of een style="text-align:center;" mee te geven; wel is een gewone <div> ... </div> noodzakelijk om het bijschrift te centreren. Als men die div de class="FrC" (Frame Caption, kaderbijschrift) zou meegeven zoals bijschriften elders hoewel dat voor het bijschrift van een eenvoudige afbeelding dus overbodig is, zou het bijschrift toch perfect de juiste lettergrootte en zo behouden.
SomeHuman 2014-08-25 23:23 (UTC=CEST-2)

NIEUW! In ditzelfde '‍Extra's bij bewerking [tonen]‍' kwam nu ook:
‍'Links of rechts uitlijnen ofwel centreren van een tabel'‍. Telkens kiest men voor buitenste <div class="?"> in plaats van '?' FrL, FrR ofwel FrLR (kader [frame] links, rechts, of 'links/rechts' dus gecentreerd). De tabel daarbinnen is elementair simpele wikicode, maar door gebruik van slimme class="Fr1" (simplistisch: dunne tekst op witte achtergrond) of class="Fr2" (simplistisch: vetjes op lichtgrijze achtergrond) voor de hele tabel, een 'table row' (tr) en/of een cel (td) zijn vier soorten tabellen zeer snel op te zetten en de broncode blijft uiterst begrijpelijk en goed te onderhouden.
'Bewerk' nu even je overlegpagina hier, open 'Extra's bij bewerking' net onder de toets 'Opslaan', kies 'Links of rechts uitlijnen ofwel centreren van een tabel:' en dan klik je Demo. Je ziet dan meteen het resultaat van de vier soorten tabellen waarvan de code erboven kan opgevraagd worden. Het horizontaal uitlijnen staat los van de soort tabel, je zal gauw begrijpen hoe je andere combinaties al net zo snel kan opzetten. Je hoeft je weinig aan te trekken van marges of zo, de simpele code met wat ik elders in css heb gedefinieerd, zorgt automatisch voor alles.
Een goed voorbeeld zie je ook meteen in de voetnoten van het artikel Tervuursesteenweg (straat)#Voetnoten.
SomeHuman 2014-08-28 04:23 (UTC=CEST-2)

Klik even hier. Overzichtelijk en je hoeft veel minder te scrollen dan voordien. Wat je ook opent, alles past in het browservenster op een schermpje van 1024 pixels [behalve "Uitzonderlijk alternatief" met de ellenlange stijl in de oude gedetailleerde code]. Hou je voor alle youtubes (Filmlinks) aan de waarden in de code: Op een scherm van 1024 pixels [de laagste resolutie waar MM ernstig rekening mee houdt] passen precies 3 youtubes naast mekaar, ofwel twee met de in de tekst erbij vermelde grotere breedte. Ook de youtube 'height=204' is belangrijk, geen pixel meer of minder: de normale tonen dan een zo volledig mogelijk beeld tussen titelbalk bovenaan en bedieningsbalk onderaan; de breedbeeld laat initieel geen bedieningsbalk zien en de titelbalk verdwijnt wanneer de video loopt. Men heeft dan een prachtig groot breedbeeld waarop zelfs ondertitels leesbaar zijn. Zodra men de pointer over het beeld beweegt, verschijnen de titel- en de bedieningsbalk over het beeld. Die nu in Trivia (met eerst Engelse en dan Nederlandse ondertitels) gaf ik zopas die afmetingen.
SomeHuman 2014-08-30 05:56-06:09 (UTC=CEST-2)

NIEUW! In ditzelfde '‍Extra's bij bewerking [tonen]‍' kwam nu ook:
‍'Afbeeldingen links én rechts, eventueel met tekst er tussenin'‍. Niet iets om geregeld te gebruiken, maar ga eens kijken en vooral naar de bijhorende 'Demo' met het resultaat van die code.
SomeHuman 2014-08-31 04:51 (UTC=CEST-2)

NIEUW! In ditzelfde '‍Extra's bij bewerking [tonen]‍' kwam nu ook:
‍'Hoofdstukken 'Bronnen' & 'Voetnoten' en indelen in categorie(s)'‍. Om geheel in elk artikel te plaatsen: Zelfs als er noch een algemene bron (op een ingelaste lijn die met * moet aanvangen), noch eentje met indexje voorkomt, wordt er geen enkele overtollige blanco lijn getoond. Let wel: In tegenstelling tot wat ik tot vandaag deed, omsluit de div nu de <references />. Dat werd pas mogelijk dankzij mijn aanpassing in de algemene css definities en daardoor verschijnt het vierkant markeerblokje dat door de asterisk geproduceerd wordt, exact boven het indexcijfer 1 (ook bij kleinere en wat grotere lettertypes) - uiteraard met dezelfde marge in Bronnen als bij Voetnoten. Het maakt niets uit of er alleen een bron (of bronnen) na asterisk, alleen indexjes, allebei, of geen van beide staan: het ziet er steeds netjes uit en als er nog geen bron of voetnoot is, blijft het nuttig om die hoofdstukken zichtbaar klaar te hebben staan.. ook al omdat het me geregeld overkwam dat ik een hoofdstuk wou bijwerken en daarin een bron of voetnoot toevoegde, maar bij 'Bewerkingen tonen' ziet men dan niet dat de relevante <references /> nog ontbreekt en soms had ik dat niet eens in 't oog nadat ik 'Opslaan' klikte (ondanks de vette rode waarschuwing in de al opgeslagen pagina).

Ook zijn er enkele 'Speciale tekens' toegevoegd: <  ≤  ±  ≥  > en (markeerblokje in afmetingen en kleur als de wiki produceert voor elk ongenummerd 'list item').
SomeHuman 2014-09-04 15:51-16:01 (UTC=CEST-2)

Datum

Dag Gimycko. Ik weet best dat in onze taal, en ook in het Engels in Europa, d/m/yyyy of eventueel dd/mm/yyyy als datumformaat geldt. Maar in het Amerikaans Engels geldt m/d/yyyy of eventueel mm/dd/yyyy en op het Internet wordt deze laatste taal dikwijls gelezen, ook door veel Nederlandstaligen. "9/11 was de val van"... de Berlijnse Muur (9 november 1989) want mijn zin staat toch in het Nederlands! Had je daarnet al "Nine-eleven was de val van..." gelezen en aan New York op 11 september 2001 gedacht, zelfs op deze heuglijke zilveren jubileumdag? Daarom vermijd ik liefst elk van beide formaten en gebruik ik het enige ondubbelzinige internationaal ISO-formaat yyyy-mm-dd - dat is ook goed voor het Nederlands (tenzij men nadrukkelijk zou willen dat een datum uitgesproken gaat worden, in welk geval die in formaat "9 november 1989" geschreven zou worden). Ik denk dat we best systematisch 'yyyy-mm-dd' benutten, vermits bijvoorbeeld bronvermeldingen in diverse talen voorkomen en zelfs dan "en" vooraan, wegens het verschil tussen Amerikaans en Brits, ter zake niets wil zeggen; de [volledige] citeerwijze van bronnen is trouwens vooral afgeleid van de Chicago Manual of Style, omdat die allicht het meest duidelijk en best gekend is en er geen algemeen gekende gestandaardiseerde typisch Nederlandstalige manier van bronnen vermelden bestaat. In lopende tekst, alleen als de datum dan niet tussen haakjes geplaatst wordt, gebruiken we gewoon 'd maand yyyy' (eventueel afgekort slechts de drie eerste letters van de maand, maar dat past toch niet in normale lopende tekst). Indien in een tabel of zo de maand er echt moet bij staan maar toch geen dag-van-de-maand, lijkt me 'jun 1565', 'maa 1998', 'nov 2014' enz. juist wél aangewezen, al kan yyyy-mm ook duidelijk genoeg zijn en ietsje plaats besparen.
SomeHuman 2014-11-09 02:21-03:22 (UTC=CEST-2)

@ SH : Om - in de toekomst - bovenstaande vele bewerkingen te besparen, stel ik voor dat je jouw ideeën direct aan mij richt. Je hebt mijn e-mailadres. ;-) --Gimycko 9 nov 2014 07:23 (UTC)
Dan zou je even veel e-mails met aanvullingetjes e.d. moeten verwachten, vrees ik. Nadat ik meen alles netjes opgesteld te hebben, schiet me pas na de 'ontspanning' door het "definitief" vast te leggen, altijd nog wel te binnen hoe ik iets toch nog beter kan formuleren of verduidelijken. Een groot aantal bewerkingen kost ook niets, zelfs het bewaren van al de versies op de server en de lijntjes in de 'geschiedenis' ('historiek') gelden als verwaarloosbaar. Ik geef er trouwens de voorkeur aan dat ideeën, eventuele discussies, adviezen en richtlijnen ergens op MM zelf terug te vinden zijn, daartoe zijn overlegpagina's juist voorzien. Dit laat toe ook andere medewerkers (als die ooit opdagen) vlot met een link op weg te helpen en herinnert ook mezelf aan die dingen op de site waar ze verband mee houden.
SomeHuman 2014-11-10 00:38 (UTC=CEST-2)

Stationsproject

Je zopas ingelaste hoofdstukje 'Brugdek' wiste ik uit Station Mechelen: die brug hoort bij de Tangent, welke natuurlijk nooit los van het station kan staan maar wel een eigen artikel heeft, waarnaar nu Station Mechelen eindelijk linkt. Het lijkt me echter ondoenbaar om nu en gedurende de volgende zes of zeven jaren de werkzaamheden in de stationsomgeving op te volgen. Ongetwijfeld gaan daar voor de stad ongewoon ingrijpende en behoorlijk spectaculaire fases voorkomen. Tenzij men met flink wat technische kennis het project nauwgezet blijft volgen, zal de juiste toedracht en omkadering ons evenwel meestal tamelijk duister blijven en om inzicht te krijgen kan men vooral niet op gazetten rekenen. MM is geen blog waar ook medebloggers hun al dan niet deskundig tegenzegje doen, en andere wiki-ers zien we hier vrijwel nooit; wij zijn dus zelf verantwoordelijk om louter betrouwbare degelijke info te verschaffen. De huidige algemene beschrijving (eventueel na wat correcties op grond van recentere info) in het artikel 'Tangent' zal allicht goeddeels blijven volstaan, althans tot men de werken aan het stationsgebouw aanvat: zonder veel detail hoort dat wel in 'Station Mechelen' thuis. Vanzelfsprekend zal na beëindiging van de werkzaamheden rond 2021, het eindresultaat in onze artikels omschreven worden.
SomeHuman 2014-11-28 04:21-04:40 (UTC=CEST-2)

Wiki software

Minstens sinds gisteren krijg ik tijdens 'bewerken' niet langer het balkje met de 'rich text'-knoppen boven het bewerkingsvenster. Er blijft maar 1 knop (uiterst links): die om een kaartje aan te maken (eerder stond die als laatste knop rechts aan het eind van dat balkje). Bovendien werkt onderaan het bewerkingsvenster, #Bewerkinghulp tonen niet meer juist. Alles klapt wel open en kopiëren uit de voorbeelden bleef ook OK, maar zodra men op één van de 'Speciale tekens' of 'Speciale functies' klikt, in plaats van dat teken in te lassen op de plaats van de cursor, springt men naar top of page en blijkt nergens iets ingelast. Ik kan wel een karakter eerst markeren en dan copy & paste uitvoeren. Allicht heb jij dat probleem nu ook in Safari, of zit het toch louter ergens bij mij?
SomeHuman 2015-01-17 13:13 (UTC=CEST-2)

Bij mij werkt alles prima, zowel in Safari als in Chrome. Tegenwoordig gebruik ik meestal die laatste. --Gimycko 17 jan 2015 13:53 (UTC)
Straf. Ik heb het alleen in Firefox (die had een update deze week) want nu zag ik het eens in IE na en dat gaat wel prima. De vos verliest niet zijn vurige haren maar kreeg nieuwe streken.
SomeHuman 2015-01-17 16:45 (UTC=CEST-2)
Er waren enkele Firefox updates vrij kort na mekaar. In elk geval werkt alles nu opnieuw normaal, in versie 36.0.4.
SomeHuman 2015-03-28 01:12 (UTC=CEST-2)

Roman

"In maart 2015 verscheen de roman 'De man in de kathedraal' van Mechels oud-journalist Luc Van Balberghe." had je in Sint-Rombout toegevoegd. Geen idee wat een roman met dat artikel te maken heeft. Eventueel een boekbespreking ofwel een vermelding bij boeken over Mechelen of in een artikel over de auteur, naargelang wat past en met tekst die de relevantie verklaart (met bron), want met wat ik in die zin lees kan het over de koster van Canterbury Cathedral gaan.
SomeHuman 2015-03-28 01:06 (UTC=CEST-2)

Als ge gelijk hebt, hebt ge gelijk. De man in de kathedraal is vermoedelijk niet (of heeft niks te maken met) Sint-Rombout. Pleur de roman maar bij de boeken. --Gimycko 28 mrt 2015 05:45 (UTC)

Links naar Mechelen Mapt

Gimycko, voor je een link naar bijvoorbeeld Mechelse Krombek plaatst in een blog op Mechelen Blogt (of elders), zou je ons artikel toch best even fatsoeneren. Het is nog geheel 'oude stijl', vol met Hoofdletters Waar Die Niet Mogen, enzovoort. Geen goede reklame, en voor ons is niet alle reklame beter dan niets.
SomeHuman 2015-06-08 05:15 (UTC=CEST-2)

Ons ?--Gimycko 8 jun 2015 05:35 (UTC)
Onbeschoft: Pretenderen dat een artikel op ons encyclopedietje louter van jou is, Gimycko. Maar het fatsoeneren ervan wel aan een ander overlaten.
SomeHuman 2015-06-08 10:49 (UTC=CEST-2)
MM is geen encyclopedie, maar een project, een totaalgegeven voor en door ALLE mechelaars. Niet iets van jou, van mij of van ons.--Gimycko 8 jun 2015 11:05 (UTC)
Je vergist je. De thuispagina van MM stelt dat het een encyclopedie is, en niets anders. Die encyclopedie is natuurlijk een project, want hij is niet af en kan nooit finaal af worden; hooguit raakt het project stopgezet. Zelfs dan zou niet uitgesloten zijn, dat onze encyclopedie nog blijft bestaan. Los van iniatiefnemers en van eigendoms- of auteursrechten, is het project en het resultaat van ons, te weten: Mechelaars en anderen die voor onze stad interesse hebben. Dat is vanzelfsprekend niet beperkt tot jij en ik en dat werd ook nergens beweerd. Mechelen is onze stad en elk artikel op onze encyclopedie is ons artikel.
Om een onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld 'Cavalcade' en 'Mechelse krombek', zou ik van mijn en jouw artikel mogen spreken, maar hierboven was het een onderscheid tussen een blogartikel op MB waarin jij iets plaatste, en een encyclopedisch artikel op het MM waarover en waarop ik me tot jou richtte.
SomeHuman 2015-06-08 16:54-17:47 (UTC=CEST-2)
Noem het wat je wilt. Zolang een 12-jarige Mechelaar het artikel maar begrijpt en een 8-jarige Maneblussertje zijn gedichtje over (ik zeg maar wat) de IJzerenleen hier mag neerpleuren. Een bron of linkje is altijd interessant.
En waarom niet Mechelse kunstenaars een digitale kopie van hun werk hier laten neerzetten, zoals in een cloud. Alles moet kunnen, zolang er een Mechelse link in zit.
Voor de diepgraver is er nog altijd wikipedia, de Cercle Archéologique, Facebook en Seniorennet.--Gimycko 8 jun 2015 17:44 (UTC)
Ik noem het niet wat ik wil. Dat deed iemand anders, onder meer op de thuispagina, in het Portaal en onder Beleid. Het is bovenal geen speeltuin naar jouw privé concept, zodat lang niet alles kan. Je zou al gauw Henning op je weg vinden, die hogere beheersrechten heeft dan jij of ik. Nagenoeg alles wat met Mechelen te maken heeft en meer dan een eenmalig evenementje of te triviaal is, mag een (encyclopedisch) artikel krijgen. MM is geen verzameling doctoraatsthesissen maar ook geen 'Stadsencyclopedie voor Dummies'. MM dient wie wat elementaire informatie wenst maar ook wie een meer dan oppervlakkig inzicht wil. Een goed artikel paart een minstens behoorlijke schets in redelijk eenvoudige termen, aan dieper uitspitten van bepaalde aspecten.
SomeHuman 2015-06-08 22:56-23:30 (UTC=CEST-2)
Maak er niet zuiver jouw project van, want als een 8-jarige zijn gedichtje over bijv. "die coole Brusselpoort" hier neerzet en merkt dat 5 minuten later alles is weggesomet omwille van niet encyclopedisch genoeg of omdat er een miljoenmiljard links en bronnen werden bijgepleurd, dan gaat hij dat rondvertellen aan zijn vriendjes en verdwijnt hij richting Facebook.--Gimycko 9 jun 2015 05:46 (UTC)
Stop eens met insinueren dat ik er 'mijn' project van maak. Ik hou me aan het opzet dat buiten mij om werd bepaald. Dat 8-jarig dichtertje zou inderdaad een ander medium moeten zoeken. Overigens zetten sinds jaren slechts 3 personen wel eens iets op MM en hooguit een paar keer deed iemand anders dat. Die minieme activiteit van nieuwelingen valt niet te wijten aan rigoureus interveniëren.
SomeHuman 2015-06-09 10:13 (UTC=CEST-2)
Ik heb hier nog een pak nieuw namen gevonden van overleden Mechelaars en er zitten interessante kunstenaars tussen. Maar voorlopig begin ik er niet (meer) aan, want na uren opzoekwerk en het artikel een beetje chronologisch te hebben samengesteld, verandert die trol hier elke zin tot tien keer toe en smijt hij er nog eens een shitload aan extra links en bronnen tegenaan. En het zijn geen dt-fouten die er moeten verbeterd worden.
Interessante gedachtegang dat dat dichtertje maar een ander medium moet zoeken. Alzo wordt MM een elitair iets, dat uiteindelijk geen hond nog interesseert.
Misschien moet ook ik eens een ander medium gaan zoeken. Effe Henning vragen. Of nee, hij heeft mij al iets voorgesteld binnen MM.--Gimycko 9 jun 2015 15:41 (UTC)
Je bedoelt dit stukje vóór ik er iets aan deed, en dat vandaag dit geworden is... Wie daarin of in weren van een imaginaire 8-jarige spammer iets 'elitair' ziet, weet niet wat dat woord betekent. Als Henning iets suggereerde, mag je me zijn bewoording even medelen.
Je bent out of line door me een trol te noemen, dat ben jij soms wel en op Mechelen Blogt hebben een viertal bloggers, en niet van de minsten, je zopas weggewenst. Verwijt mij niet voor wat men jou (met je 30 reacties op 1 blogartikel) op de lever legde.
SomeHuman 2015-06-09 17:11 (UTC=CEST-2)

Bronvermeldingen

Hi Gimycko,
Respecteer a.u.b. de volgorde met uitgever/tijdschrift ACHTER (en buiten) de link en voeg er altijd (YYYY voor een boek/YYYY-MM-DD voor een tijdschrift) aan toe. Die is noodzakelijk om ooit iets in een soort 'Wayback Machine' (publiek toegankelijk internetarchief) te kunnen terugvinden, zodra de oorspronkelijke url niet meer zou bestaan. De titel neem je allicht met een copy/paste en de datum kan je wel een paar seconden onthouden (en is in jouw geval dikwijls toch die van "Vandaag" of "Gisteren") om die er als YYYY-MM-DD tussen haakjes achter te zetten. Kost geen moeite, slechts goede wil.

Jouw meestgebruikte bron heet in principe 'Gazet van Antwerpen, regio Mechelen' maar vermits dit toch Mechelen Mapt is, hoeft die regionale katern/navigatie niet noodzakelijk erbij te staan. Die gazet wordt op Mechelen Mapt bovendien zo veelvuldig vernoemd, dat ik de gebruikelijke afkorting GvA (niet het logo GVA) wel O.K. vind. Maar wel achteraan en buiten de link, dus binnen de vierkante haakjes alleen de url en de titel. Het gaat niet op, dat ieder een andere wijze van bronvermeldingen toont (en nog minder dat er geen zou zijn), dus dient het formaat van het sjabloon 'Citeer web' gevolgd ook als men het sjabloon niet benut. Dat sjabloon volgt tamelijk nauwkeurig een van de (ook internationaal) meest gebruikte manieren.

Iets meer moeite zou het kosten om onze controledatum toe te voegen. Dat is de datum waarop wij (het recentst) onze tekst aan de inhoud van de bron getoetst hebben. Ook die is van belang om in een 'Wayback Machine' de juiste versie van een webpagina terug te kunnen vinden. Maar voor de dagelijkse krantenartikels, verschijnen geen updates: Men schrijft zo nodig gewoon een nieuw krantenartikel en dat krijgt een nieuwe url. Dus kan de controledatum voor jouw verwijzingen naar de GvA of Het Nieuwsblad gerust blijven wegvallen. Voor andere soorten bronvermeldingen met link naar een website, is die ' Nagezien YYYY-MM-DD.' onontbeerlijk. Ook de schrijver van een krantenartikel, als het om een geregelde verslaggever gaat, hoeft niet vermeld te worden. De auteur van een artikel op een ander soort website of die van een boek, komt als 'Naam, Voorna(a)m(en). ' helemaal vooraan.

Hier volgt een alledaags voorbeeld met eronder het getoonde resultaat:
[http://www.gva.be/cnt/dmf20160408_02225818/woonproject-moet-bibliotheek-in-moensstraat-vervangen Woonproject moet bibliotheek in Moensstraat vervangen]. GvA (2016-04-08)
Woonproject moet bibliotheek in Moensstraat vervangen. GvA (2016-04-08)
SomeHuman 2016-04-09 03:43-11:09 (UTC=CEST-2)

Kidscam

Het heeft geen zin Kidscam op het St.-Romboutskerkhof te situeren op het moment dat het verwacht naar de Minderbroedersgang 3 te verhuizen. Kidscam lijkt me weinig gekend te Mechelen. Misschien wil je een artikel 'Kidscam' aanmaken, interessant gezien het ongebruikelijke karakter van de bedrijvigheid en het toch niet veel van onze 'reklame' kan profiteren. Er zal nog wel iets over bijeen te grabbelen vallen op het internet, vermoed ik.
SomeHuman 2016-04-21 20:50 (UTC=CEST-2)

Nazicht wijzigingen

Hi Gimycko,

We zouden op Mechelen Mapt graag enige mensen extra zien bijdragen. Wil er dus wel steeds op letten of een anonieme bewerking of eentje door een ingelogde spiksplinternieuwe gebruiker een eerlijke verbetering of poging daartoe was. 'Huis van de Mechelaar' kreeg tot tweemaal toe de juiste huidige openingstijden, want overeenstemmend met de betreffende pagina van de Stad (waarnaar ter zake ook al eerder ons artikel verwees). Je terugdraaiingen naar een overduidelijk sterk verouderde tabel moet dan uiterst ontmoedigend geweest zijn. Als iets technisch niet helemaal in de haak zat, had je dat euveltje toch gewoon eventjes kunnen oplossen maar de nieuwe inhoud moeten respecteren.
SomeHuman 2018-05-30 11:06 (UTC=CEST-2)

@Some : Misschien inderdaad foutje van mij, doch de naam (met nummer) deed me vermoeden naar een trol. Blijft de vraag of openingsuren van stadsdiensten hier thuishoren of gewoon op de website van de stad zelf. --Gimycko (overleg) 30 mei 2018 14:50 (UTC)
Je vermoeden is op niets gebaseerd. Het waren perfect normale bijdragen. De gegevens zagen er ook normaal uit en mochten dus geenszins laten vermoeden dat er geknoeid zou geweest zijn. Een vermoeden moet trouwens ALTIJD gecheckt worden vooraleer men iemand als een zeveraar of erger behandelt. De openingsuren stonden er en had je door terug te draaien ook laten staan zodat ze zonder mijn nazicht van jouw interventie opnieuw compleet achterhaald getoond zouden gebleven zijn. Jij bent een controleur en het gaat toch niet op dat je controlewerkzaamheden ook nog moeten gecontroleerd worden...
SomeHuman 2018-05-30 15:15 (UTC=CEST-2)

Reusens

Hi Gimycko,

Geert Reusens was leraar aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Mechelen en ik meen dat hij er zelfs nog directeur van werd. Als we Mechelen Blogt mogen geloven, zou hij op de Astridlaan gewoond hebben. Nog volgens MB zouden een zus en haar man London House in de Bruul gehad hebben. Dat maakt het waarschijnlijk dat hun ouderlijk huis in Mechelen was. De Sanderse klanken die ik me uit Schipper naast Mathilde meen te herinneren, klonken ietwat opgekuist Mechels en de acteur was hun broer. Op Wikipedia reviseerde ik wp:Jan Reusens (die in dat artikel daarvoor nog "Jan Reussens" genoemd was, zie wp:Overleg:Jan Reusens#Familienaam) dermate, dat het perfect toelaatbaar en bovenal hoogst gepast zou zijn mijn tekst ook hier te publiceren, in geval kan aangetoond worden dat Jan zelf een voldoende band met Mechelen had. Op het internet vind ik daar evenwel geen spoor van, behalve dat hij de eerste directeur van het MMT zou geweest zijn (volgens slechts 1 gevonden bron), voor te korte tijd om hem alleen daarom hier een artikel te gunnen.

Weet jij iets meer of kan je iemand contacteren die Jan Reusens in een degelijk verband met Mechelen zou kunnen brengen — of die veronderstelling kan loochenen (want hij moet toch ergens opgegroeid zijn)?
SomeHuman 2018-07-29 00:01 (UTC=CEST-2)

Gevonden. De nu rode link Jan Reusens wordt blauw vóór de 18e, 100 jaar na zijn geboorte. — SomeHuman 2018-11-03 03:03 (UTC=CEST-2)

Nieuwe gebruikers en beveiligingen

Dag Gimycko. Vermits geregistreerde gebruikers pas na een viertal dagen en minstens tien (allicht door een van ons nageziene) bewerkingen in staat zijn een van de talloze licht beveiligde pagina's te bewerken, maakte ik in mijn persoonlijke ruimte Beveiligingsniveau aan en verwijs ik nieuwe gebruikers daarnaartoe om me te vragen de beveiliging van gewenste artikels op te heffen. Ik ben niet altijd even alert en zou het op prijs stellen dat ook jij gevolg zou willen geven aan een in 'recente wijzigingen' opgemerkte bewerking ervan. Bij wijziging van het beveiligingsniveau van een artikel kies je 'alle gebruikers' maar daaronder vink je ook 'Overige beveiligingsinstellingen beschikbaar maken' aan en kies je onder 'Hernoemen' voor 'Alleen beheerders toestaan' (zeker voor eigennamen van personen, straten, scholen enzovoort) ofwel 'Alleen automatisch bevestigde gebruikers toestaan' (alleen indien een eventuele andere, goed gevonden artikelnaam wel eens zou interessant kunnen blijken). Ik hoop op die manier van de nieuw geregistreerde gebruikers al eens wat meer bewerkingen te zien dan we nu gewend zijn.
SomeHuman 2018-08-05 23:16 (UTC=CEST-2)

Consumententrofee 2017

Hi Gimycko. Vermelding van een fatsoenlijke, ter zake goed geïnformeerde bron was absoluut NOODZAKELIJK om de feiten en de vermeende eer van bijvoorbeeld een proeverij te staven. Bovendien, wegens teveel nonsens bij allerhande vergelijkingen van alcoholhoudende dranken, hoeven ook een objectieve omschrijving (van de manier van toekennen) van de prijs/titel en van de toekennende instelling, eventueel door links naar een behoorlijke omschrijving, bijvoorbeeld een redelijk Wikipedia-artikel. In dit geval stond hier slechts 'In augustus 2018' 'de Consumententrofee 2018'; Wikipedia stelt in april 2017 en de bewerkingsgeschiedenis aldaar bewijst dat jaartal! Alleen een toevallig opgepikt allerlaatste nieuwsje losjes overpennen volstaat duidelijk niet. Trouwens, zouden lezers van ons artikel in die fase al niet stilletjes aan beseft hebben dat Het Anker een brouwerij, in godbetert Mechelen nog wel, is? Een krantenkop wordt na wat inleidende tekst wel eens verduidelijkt maar als je er zomaar iets van tussen haalt... Kent iemand een bierfestival dat geen festival is of waarnaar colafans massaal oprukken? Of een lokaal festival dat iedereen ver weg van elkaar stuwt? Overigens was dat van Zythos vroeger in Sint-Niklaas; Leuven hoort dan niet tot de definitie. Zoek steeds even op sleutelwoorden om meer en geregeld anders of voller klinkende klokken te horen luiden. Dat geeft al gauw zulk verschil:

  • In augustus 2018 won de Mechelse brouwerij Het Anker de Consumententrofee 2018 met haar Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Whisky Infused op het Zythos Bierfestival. Dit festival is een bijeenkomst van bierliefhebbers in Leuven waar jaarlijks 13.000 bezoekers naar afzakken.
  • Te Leuven op het Zythos Bierfestival, met jaarlijks meer dan 12.000 bezoekers, won Het Anker zowel in 2017 als in 2018 met de Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Whisky Infused de Zythos consumententrofee: een tegel met de namen van die bierliefhebbersvereniging, het bier met de meeste door het publiek ingediende stembiljetten en het brouwersbedrijf dat het voor proeven beschikbaar had gesteld.[1]
            [1] Consumententrofee. Zythos Bierfestival. Zythos vzw. Nagezien 2018-08-16.

Ondanks duchtig uitwieden van overbodigheden, werd het wat langer. Nu begrijpt een lezer echter dat geen commercie met onderhands wat toegestopt gekregen vijfmansjury in feite bepaalt wie haar blingblinglogo van eentje uit haar elventachtig verschillende prijswinnende categorieën bier op de flessen mag plakken. En dat de Whisky Infused twee jaar na mekaar de unieke publieksprijs vanonder de zatte botten van de concurrentie sleepte. Ik laat dan nog wel in het midden of Het Anker soms bussen inlegde, in welke mate ze ter plaatse reklame maakte, hoe voordelig de brouwerij liet proeven en hoe massaal ze stock leverde in verhouding tot hoeveel concurrenten. We moeten nu eenmaal niet zo kritisch zijn als een goed gerechtelijk onderzoek naar verdachten.
SomeHuman 2018-08-16 16:27-18:17 (UTC=CEST-2)

Filmlinks

In geval je ergens onder 'Filmlinks' zou merken dat een kader niet past voor het tegenwoordig steeds (te) groot beeld, pas dan deze wijziging toe. Het getal moet wel 2 (pixels) kleiner blijven dan dat binnen de <youtube>. Voor een of meer nieuwe <youtube>s blijft die standaardsyntax gelden (met 235 en 237 als width en 204 als height en niet meer dan 3 naast mekaar). De pseudo tag <youtube> wordt door de huidige software nog wel herkend maar de parameters width en height daarin niet meer. Als dat ooit verholpen raakt, blijft de syntax in alle artikels meteen O.K. zodra 1 lijntje in common.css hersteld wordt. Dat is (voorlopig?) aangepast aan het vaste grote formaat maar div YtA moet (zoals de syntax opgegeven was) een (css) style="width;..." bevatten en geen (html) width="...". De pseudo tag <charset> daarentegen, wordt helemaal niet meer herkend, zoals blijkt tijdens een bewerking bij 'Extra's bij bewerken [tonen]'.
SomeHuman 2018-09-25 03:05-03:47 (UTC=CEST-2)

Update: De extensie youtube vergt een nieuwe syntax, die de beeldgrootte laat kiezen. Ons allereerste hoofdstuk Filmlinks dat er gebruik van maakt (jouw voorbeeld voor alle toekomstige, nieuw of gewijzigd), is Scholen in Mechelen#Filmlinks. Het is nu doodsimpel en de titel verschijnt nu onder  het beeld (zoals bij 'Afbeelding' en bij 'Galerij'). Ik paste common.css aan om dit correct te verwerken (met behoud van de voormelde aanpassing om de talloze nog onaangepaste bestaande artikels acceptabel te houden). De meeste videootjes hebben tegenwoordig een breedbeeldformaat zodat ik bij de (nieuwe) standaardhoogte van 200px een breedte van 357px als 'default' instelde. In geval een video dan zwarte banden aan de zijkanten zou vertonen, kan overwogen worden om de breedte te verminderen maar dan moet ook de <div class="YtA"> ze alsvolgt vermelden: <div class="YtA" style="max-width:237px"> (ofwel <div class="YtA" style="width:237px !important;"> waarbij dat uitroepteken met woord eraan vast dan wel noodzakelijk is).
SomeHuman 2019-03-04 05:01 - 2019-03-05 06:10 - 2019-03-07 09:42 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Vimeo's kunnen getoond worden, met een bijna even simpele syntax dankzij (i.p.v. <youtube>) <embedvideo>. Diezelfde kan ook voor YouTube gebruikt worden, zie bijvoorbeeld het onderste rijtje Filmlinks in ons artikel TSM. Bemerk wel dat de breedte opgegeven bij 'dimensions' 1 (zonder eenheid 'px' te vermelden) meer is dan de echte breedte opgegeven als max-width (met 'px').
SomeHuman 2019-03-05 06:10 - 2019-03-07 09:42 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Vergeet niet om voor elke rij 'YtNew' in de 'class' bij te stoppen, bijvoorbeeld <div class="YtMiddle YtNew">.
Zopas vond ik een manier om die nieuwe syntax extra simpel te kunnen krijgen: In <div class="YtA"> hoeft nu nooit  meer enigerlei breedte opgegeven te worden. Dus nu alleen binnen de begintag <youtube width=". . ." height=". . ."> ofwel <embedvideo service=". . ." dimensions=". . . x . . ."> (en steeds zonder 'px'). De standaardafmetingen voor Vimeo zijn nu ook identiek aan die voor een overeenkomstige YouTube: 356x200 (2 op een rij) ofwel 236x133 (3 op een rij). Gelieve in geen geval een oude syntax om te zetten naar de nieuwe zonder ook deze nieuwe standaardafmetingen in te stellen. In de nog weinige gevallen met 3 video's van het oude 4x3-formaat, zoals in 'Station Mechelen', geldt 236x177.
In overige ongebruikelijke gevallen zijn andere formaten toegestaan mits deze exacte formule: Als er meer dan 1 videootje in 'Filmlinks' staat, moet in elke rij de som van de videobreedtes + 4 x het aantal verticale schotten er tussenin gelijk zijn aan 716; bij ongelijke videobreedtes kan je de hoogte deels berekenen en deels experimenteel vaststellen. Zulke uitzonderlijke gevallen (wegens de video's zelf) zie je in 'Mechels dialect', 'Bart_Somers', 'Leuvense Vaart' of 'Schepenhuis' en nog specialer in 'Jacob Wilmore' (maar voor dat soort geknutsel kan je natuurlijk steeds mijn hulp inroepen). Links uitlijnen van een (rijtje) video('s) is al aangepast in Extra's bij bewerken.

Zeer belangrijk: Bij elke wijziging in een hoofdstuk 'Filmlinks', dus correctie, vervanging en/of toevoeging, moet de nieuwe syntax toegepast worden en meteen ook voor alle reeds aanwezige video's geheel omgezet worden, alles met voormelde huidige standaardwaarden.
SomeHuman 2019-03-07 09:42 - 2019-03-08 19:22 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Update: Alle (meestal onder 'Filmlinks') getoonde videootjes van op YouTube en Vimeo kregen de YtNew syntaxis. Die komt nu voor in 239 artikels, veelal met verscheidene of soms echt veel videootjes. Ik vond eindelijk ook een manier om de <br /> aan het einde van het enige of laatste rijtje te onderdrukken, zodat er nu eenzelfde hoogte wit blijft na 'Filmlinks' als na de 'Galerij'. De toegepaste methode is echter niet onfeilbaar [tenzij we alsnog die <br /> zouden vervangen door iets zeer bizar].: Wanneer er eender waar in de pagina een soms onmerkbaar foutje met de tags voorkomt, of als er na 'Filmlinks' een minder alledaags maar schijnbaar goed specifiek 'ding' door de MediaWikisoftware op een bepaalde manier omgezet wordt, kan mijn truc daarop ingrijpen in plaats van op de gewenste <br />. Niets ernstigs, want in dat geval zwiert hij er hooguit wat witte ruimte uit ofwel (meestal) doet hij gewoon niets. Het zal zeker erg zeldzaam zijn en ik kan dat wel oplossen in zulke pagina, dus geef me een seintje als je in een artikel meteen onder de videootjes een ± driemaal zo hoge witbalk opmerkt dan in het gros van de artikels; allicht scheelt er dan ook al iets anders in en dat kijk ik dan wel na.
SomeHuman 2020-04-03 05:03 - 2020-04-10 19:32 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Frans Van den Brande (beeldhouwer)

Hi Gimycko,

Ik ben zowat 'leeggeschreven' aan Rik Brouwers en heb nog een stevige biografie van Jan Reusens (eindelijk terdege vastgesteld als 'Mechelaar') op het getouw staan.

Heb jij misschien zin in eentje over de Mechelaar Frans Van den Brande (beeldhouwer), die teverns acteur was bij het amateurgezelschap De Morgenster (en zich zijn leraar Rik Brouwers herinnerde als een "boeiende verteller"). Bron (aardig om bij te beginnen, maar je zal nog bijvoorbeeld andere beeldhouwwerken en geboortegegevens moeten opzoeken): Smets, Jan. (Levens)kunstenaar Frans Van den Brande. Mechelen Blogt (2016-09-15). Nagezien 2018-10-15.

Er is al een doorverwijspagina Frans Van den Brande die ook linkt naar het bestaande artikel Frans Van den Brande (hoorspelacteur), welke laatste allicht iets minder tot de hedendaagse verbeelding spreekt dan de beeldhouwer van onder meer de bronzen Opsinjoor uit 1988 bij het stadhuis.
SomeHuman 2018-10-15 10:13 (UTC=CEST-2)

@Some:Yo.
Ik heb hier nog een lijstje van een tiental Mechelaars die een artikel verdienen op MB. Maar ik heb schrik, zo nen heilige schrik, dat eens mijn artikel is gepubliceerd, elk woord en/of elke zin ervan wordt veranderd/verbeterd/aangepast/bewerkt/een upgrade krijgt. --Gimycko (overleg) 15 okt 2018 14:55 (UTC)
Dat zit er zelfs dik in, man. ;-D   Bekijk even dit en dan dat, want de verschillen in de source bekijken is minder duidelijk. Je zal zelf ook wel inzien dat het artikel erop vooruit is gegaan. Wat je bovenal moet beseffen, is dat zonder jou Rik Brouwers nog helemaal geen artikel op Mechelen Mapt zou gehad hebben en het wellicht ook nooit zou geschreven geraken. Je werk wordt echt wel geapprecieerd! Ga evenwel nimmer van slechts 1 krantenartikel of blog of zo uit voor een biografie want dan blijft dikwijls een erg belangrijk aspect achterwege. Hoe meer bronnen je zelf vindt (en vermeldt), hoe beter je allicht zelf al zaken zal indelen en/of ordenen. Overigens is jouw artikel nog opmerkelijk herkenbaar: Ik hoefde geen "al te onbelangrijke details" uit te wieden en evenmin een "over het hoofd gezien essentieel element" toe te voegen (behalve dat toch Brouwers bij leven in Galerij Nova had geëxposeerd). De feiten waren oordeelkundig verzameld, maar bleven een nogal onoverzichtelijke opsomming van "Rik Brouwers zus; Rik Brouwers zo. Rik Brouwers si. Rik Brouwers là. Rik Brouwers ...". Zoon Jaak heeft zijn eigen artikel, dus hoorde de externe link naar een tekst die Rik slechts als 'vader van' noemt, daar thuis. Vergaloppeer je niet met visuele illustraties: Die moeten relevant zijn. (Foto: Brouwers leerde extra muros aan de Mechelse academie en pas nadat hijzelf geen les meer gaf, kwam die op de Melaan. Video: Werken van zijn leraar zeggen noppes over die van Brouwers. Die leraar/directeur vervulde deze functies luttele jaren terwijl hij hier niet of nauwelijks schilderde en geen andere band met Mechelen had, dus biedt Mechelen Mapt nergens plaats voor die mooie video; jammer maar helaas.)
Ik verwacht wel een paar dingetjes qua stijl aan te passen of bronnen of externe links juister gestandaardiseerd te moeten zetten, maar ik wil me niet diepgaand in elk artikel vastbijten. Als ik echter nog een bron moet opzoeken of veel meer (of anders bedoeld) in de bronnen vind dan in het artikel, of hele zinnen letterlijk geplagieerd uit een bron opmerk, moet ik soms iets bijkomend opzoeken ("eenvoudige dingrelaties" uit de bron waren ook mij niet meteen duidelijk maar jouw "eenvoudige dingen, relaties" deed me geheel ten onrechte aan de eenvoud van dingen en voor de hand liggende familierelaties denken) om het ongeveer juist te interpreteren en correct te kunnen herformuleren. Dan kom ik zelf weer meer tegen en kost het me al bij al zoveel tijd, dat ik het artikel dan maar helemaal op punt zet. Dat wens ik zeker niet bij een tiental artikels uit te zweten.
Hoewel, of allicht juist doordat, we elk een sterk verschillende aanpak hebben, komt er op Mechelen Mapt nog wat goeds terecht. Ondanks mijn talrijke ingrepen (nu ook met een afbeelding), bleef het artikel voor ruim driekwart een Gimycko.
SomeHuman 2018-10-15 15:56 - 2018-10-16 10:54 (UTC=CEST-2)
Uiterst stoutmoedige schrijver gevraagd. Ik ben wel benieuwd naar het lijstje persoons- en eventueel andere namen: Misschien bepalen we samen prioriteiten en verdelen we het meest dringende. Zet dan een merkteken bij de aan te maken artikels waarvoor je reeds materiaal verzamelde of die je gewoon het liefst zelf zou schrijven. Ik beloof niet dat ik een voorlopige eindredactie achterwege zou laten. Jij bent overigens welkom om aan mijn dingetjes wat (interessante relevante) zaken toe te voegen en bovenal desgevallende rotzooi erin te verbeteren.
SomeHuman 2018-10-17 13:59 (UTC=CEST-2)

Eén woord:

SnobsacochenwinkelsupersluikreclamefilmpjeverwijderingSomeHuman 2018-11-18 15:09 (UTC=CEST-2)

Dialectvideo

Dag Gimycko,

De slechts enkele dagen oude video uit de aula in Pitzemburg draait een muziekje en herhaalt dan les 3 uit de reeds sedert jaren gepubliceerde reeks. Ik ga ervan uit dat onze lezers hun schooljaar niet moeten overdoen.

Let ook op mijn bewerkingscommentaar en inspecteer Filmlinks elke keer, vooraleer op te slaan. Trouwens ook door het filmpje eens een beetje te laten afspelen: Sommige tonen initieel een vol 16/9 beeld maar slechts 4/3 zodra het videootje loopt en dan is een 4/3 kadertje het netst. Het is ook niet altijd mogelijk om zwarte banden buiten beeld te toveren, ze blijken wel eens 'ingebakken', bijvoorbeeld de lessen 9 en 10, door Egied Rossiau. Het helpt dan niet om de kaderverhouding aan te passen want het videootje past zijn grootte automatisch in beide richtingen aan, om er helemaal  in te kunnen. Bij andere lukt het wel om zwarte banden weg te snijden. Het zal wel van de opname of van de manier van uploaden op YouTube of Vimeo afhangen, wij kunnen alleen 'eens proberen' of het lukt.
SomeHuman 2019-03-13 05:59-06:02 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Galerijen

Dag Gimycko, Je mag telkens je een artikel met hoofdstuk Galerij bewerkt, de rompslomp achter 'galery' leeghalen. Opnieuw volstaat ‍ <gallery> , behalve als er expliciet rijen onder mekaar geforceerd staan: dan wordt elke volgende‍ <gallery style="margin-top:0 !important;"> , anders is de tussenruimte tussen de rijen iets te dik. Een goed voorbeeld is huidige versie van 'Grote Markt'. Je vindt de nieuwe syntax ook al in 'Extra's bij bewerken [tonen]'.

Bijvoorbeeld 5 of 7 miniatuurafbeeldingen kunnen geen netjes gelijke rijen opleveren. Ook kan, zoals in dit goede voorbeeld: de huidige versie van 'Brusselpoort', een rijtje van vier bij mekaar horen en de slechts twee andere miniatuurafbeeldingen niet, zodat 3 + 3 niet de beste oplossing zou zijn. Door te kopiëren uit 'Extra's bij bewerken' hoeft men slechts tot 4 te kunnen tellen om in alle situaties netjes te centreren: de software doet alle  rekenwerk. Dat laat een voor de hand liggend onderhoud toe zodra het aantal miniatuurtjes verandert.

Er is geen buitenkader omheen de hele rij of omheen alle rijen zodat ook een lange reeks automatisch naar een volgende rij (met juiste tussenruimte) omslaat. Maar dat is slordig vermits het een hoogst ongelijk aantal per rij zal veroorzaken. We zetten dus nog steeds hoogstens vier miniatuurafbeeldingen per 'gallery', ook bijvoorbeeld 2 rijen van 3 oogt netjes.
SomeHuman 2019-03-18 07:55 - 2019-03-18 05:26 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Geen aangevatte reeks werkzaamheden doorkruisen a.u.b.

Gimycko, gelieve geen kleine wijzigingetjes uit te voeren op uitgerekend de reeks artikelen waarvan ik de voorbije dagen de beveiliging op punt zette: Al die bestanden staan bij mij open in browsertabs om hun oude stijl Filmlinks om te vormen en meteen een paar andere dingetjes erin de huidige conventionele karakteristieken mee te geven, zoals ik reeds deed met een hele reeks. Het zal nog wel een tijdje gaan duren vooraleer ik die reeks verder kan afwerken: ik krijg net nu iets heel anders om handen. Maar ik denk dat ik met die reeks echt alle tot nog toe nog niet aangepaste Filmlinks ook zal gevat hebben. Indien echter de laatste bewerkingsdatum wijzigt, verlies ik mijn controlemethode om 'reeds OK' van 'nog niet OK' te onderscheiden en ik wil niet alle reeds goede artikels meestal nutteloos moeten bekijken. Nagenoeg al die bestanden hadden sedert geruime tijd geen (dikwijls nochtans nodige) aandacht gekregen en het is nu niet opeens dringend. Als dat toch uitzonderlijk eens het geval zou zijn, zet dan meteen alles in het artikel recht, qua syntax van kaartje, gewone afbeeldingen en — steeds in deze volgorde te zetten — de hoofdstukken Varia, Contact (nergens 'Adres/Contact' laten staan), Galerij, Filmlinks, pas daaronder Externe links, Bronnen, Voetnoten.

Vooral, blijf ook van de nog niet door mij geheel goed gezette artikels 'Familie Xyz' en 'Sus en Pier Dinges' af. Die krijgen een meestal behoorlijk complexe reeks individuele doorverwijzingen (veelal met categorie en defaultsort) naar een bepaald hoofdstuk. Het verg echt goed opletten om daarbij niets over het hoofd te zien want zowat elke 'Familie' blijkt telkens in enkele opzichten een heel eigen benadering te vergen: veel van die artikels zijn in menig opzicht flink verouderd zodat ik dikwijls nog wat moet opzoeken en aanvullen vooraleer ik weet hoe het zal moeten.

Bedankt om hierop te willen letten,
SomeHuman 2019-03-29 19:41-20:06 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Bronvermelding voorkomt juridisch gekakel

Dag Gimycko,

Gelieve een bron te vermelden voor je recente toevoeging in Martin's Patershof. Een juridisch geschil met een veel minder gekende muzikale vedette had de allerhoogste top van MM, in casu Carl, tot zware beperkingen op vele websites aangezet en met speciale uitzondering voor het IP dat ik nu gebruik, blijft ook nu zelfs lezen  van MM onmogelijk voor een heleboel mensen. Afbeeldingen op MM (vermits die op een andere site 'gehost' staan) kan ook ik momenteel nog niet zien maar allicht zorgt Carl daar ook nog voor.

Wanneer een fysieke persoon of een rechtspersoon  (bedrijf, instituut, ...) genoemd wordt, is opgave van een degelijke bron voor wat op MM beweerd wordt, onmisbaar. Ook moet vermeden worden, die bron nogal vrij te interpreteren. Bij gebrek aan een zulke juridisch verantwoordelijk stelbare bron, zwijgen we dan maar best in alle talen.
SomeHuman 2019-06-10 12:13 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Update: Het verzoek bleef - ondanks je 3 bewerkingssessies sindsdien - zonder enig gevolg, dus is de betreffende inlas verwijderd. Dit doet dit me denken aan Sisyphus.
SomeHuman 2019-06-11 09:24 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Randbemerking: Juridisch  is de Gazet van Antwerpen een geschikte bron. Kwalitatief  blijft het nog immer de 'Frut': Zopas verwijderde ik je toevoeging met bronvermelding uit het artikel Rode Kruisplein. Behoudens voor een niemandalletje, dient de info uit de GvA gecheckt te worden (googelen op de meest relevante termen) want "in de omgeving van het Rode Kruisplein" had absoluut niets met dat plein te zien. Lees vooral goed, een tikkeltje kritisch, en denk dan even na waar een brok boeiend nieuws het best thuishoort. Een MM-artikelnaam die toevallig in de GvA opduikt, wil niet zeggen dat de inhoud in dat MM-artikel mag komen. Het volstaat ook niet om een brokje nieuws zomaar in 'Varia' of in een nieuw hoofdstuk te flansen: Herlees het MM-artikel en integreer de nieuwe info als dat mogelijk is. Ik zette 'jouw' info in het artikel Begijnhof (nogal wiedes), bij wat er al eerder over het begijnhof buiten de muren stond. Mijn bron lijkt me stukken duidelijker dan de GvA en deze schepen zou het goed moeten weten, al heb ik op haar website ooit al langdurig ferme onzin zien staan (volgens haar verbrede voetpaden waar ze in werkelijkheid net versmald werden). Dus geldt de algemene regel: Iets meer dan een wissewasje vergt verificatie in een tweede bron. Dat voorkomt trouwens ook een verkeerde interpretatie.

Het kan geen kwaad om ook voor trivia eens te bedenken of er echt niet meer te weten valt. Een hoofdrol in een Amerikaanse tv-serie geeft men bijvoorbeeld aan een actrice die al op een film festival gelouterd werd.
SomeHuman 2019-06-11 16:54-18:20 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Krantenkoppen

Gimycko, ik draaide je bewerking van Sint-Romboutskathedraal terug:
- Detail: spatie tussen punt en <ref (alleen gewenst indien er geen leesteken of sluitend haakje aan de <ref voorafgaat),
- Lego is alsnog een merknaam, dus hoofdletter (ook als de GvA dat al eens vergeet),
- De echte reden: Alleen de toren is al af; aan de eigenlijke kathedraal is de heer Merckx nog bezig of moet hij zelfs nog beginnen. Als dat eindresultaat er ooit komt, is er plaats in 'Varia' maar dan wel met iets meer info dan een krantenkop ‍: MM is geen lokvogel om de GvA te lezen, laat staan erop te abonneren (je link betrof een plus-artikel); de info moet bondig maar wel bevattelijk met de relevante gegevens in het MM-artikel staan. In onderhavig toekomstig geval bijvoorbeeld hoogte van de toren, aantal Legoblokjes voor de ganse kathedraal, aantal werkuren of jaren noeste arbeid, waar komt het werk terecht of wordt het tentoongesteld... Als het op zijn zolderkamertje of zo zou blijven staan, moet het al in het Guinness Book of Records staan om op MM vermeld te worden. Bladvulling van 'de Frut' in komkommertijd hebben we hier niet nodig.
SomeHuman 2020-01-29 19:12-19:21 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Politiek

Gimycko, het valt niet te appreciëren dat je in het artikel Stadhuis het correct geplaatste hoofdstuk 'Externe links' met je nieuwste trouvaille meteen onterecht boven 'Galerij' promoveerde. De vaste volgorde onderaan een artikel blijft: Galerij - Filmlinks - Literatuur - Externe links - Bronnen - Voetnoten. Zeker zolang de wiki externe links in hetzelfde browservenster blijft openen (zoals correct voor interne links) in plaats van in een nieuw venster, komt dat hoofdstuk na wat wij erover te tonen hebben.

Je link betrof een gemeentelijke politieke crisis ten tijde van burgemeester Dessain. Die hoort niet thuis in 'Stadhuis' omdat het artikel over het gebouw gaat. Mijn bewerkingscommmentaar bij terugplaatsen van de laatste goede versie, noemt Dessain als geschikte locatie voor de externe link. Jammer genoeg blijkt MM echter heden nog geen artikel Karel Dessain te bevatten — hoe bestaat het! De toenmalige tegenpool was Désiré Bouchery zodat ik je link in diens hoofdstuk 'Externe links' plaatste. Vooral voor externe links naar iets met academische waarde, is gebruik van het sjabloon 'Citeer web' met invulling van alle relevante elementen, aangewezen.
SomeHuman 2020-01-29 19:42-21:28 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Bekende Mechelaars

Gimycko,

Bekende Mechelaars zijn Mechelse personen die minstens in Vlaanderen behoorlijk bekend zijn ofwel te Mechelen door Sus en klein Piereke gekend zijn, en dit steeds gedurende veel langere tijd dan een paar weken zonder meestal in de algemene vergetelheid te vertoeven. Veel beoefenaars van vrije beroepen, bepaalde winkeliers en hedendaagse lokale politici hebben weliswaar veelal lokale naambekendheid maar worden niet als 'BMs' beschouwd. De architect die voor de restauratie van de kathedraal verantwoordelijk was, voldoet niet aan die criteria. De YouTube 'kRLm5pQi_xE' lijkt me al te weinig over de kathedraal zelf te zeggen, of gerestaureerde elementen te tonen, om de video met Jos Roosemonts uitleg naar het artikel 'Sint-Romboutskathedraal' te verhuizen.
SomeHuman 2020-01-29 21:55 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Mechelse rand

Stop a.u.b. met koste wat het kosten mag ieder berichtje uit de gazet ergens te velde te plakken zonder boe of ba of fatsoenlijke integratie. Denk eerst na of het wel past, en zo ja: Doe het dan na even nadenken of de bestaande tekst niet mee gewijzigd moet worden. 'Klokken in de wind' "vindt" men niet als het kunstwerk uit Tivoli verwijderd "werd". Je Weerdse 'Filmlink', in feite reeds het toevoegen van het hoofdstuk zelf, was in strijd met het Overleg:Mechelse_rand#Recreatiedomein Hofstade van 2019-01-31.
SomeHuman 2020-05-31 08:50 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

KV

Dag Gimycko,

Voor spelerslijsten van de Malinois kan je bij de 'Externe links' Historiek seizoenen Malinwa met links naar betreffende spelerslijsten vinden en als je meent er nog meer te kennen... zoek hen op op die site bij 'spelers': Je ziet er welke seizoenen ze al dan niet bij de ploeg waren [maar erg ver in het alfabet blijken de gegevens nog te ontbreken]. Uit "jouw" reeks voor 2000 (seizoen 2000-2001) diende ik er al te veel te verwijderen en er daarentegen nog veel meer spelers aan toe te voegen, waaronder ook die veel matchen op het terrein rondliepen. Elke lijst per seizoen toont ook voor elkeen dat aantal gespeelde matchen. Ik zette in onze reeks voor 2000-2001 dat getal na de naam en plaatste de spelers in afnemende volgorde van gespeelde matchen, dat lijkt me het meest fair en zinvol en we hebben die info bij de hand. Diegenen welke nooit van de reservebank kwamen, liet ik achterwege. Als je er zin in hebt, kan je de ontbrekende seizoenen dus vlot toevoegen, liefst naar voorbeeld van '2000'.
SomeHuman 2020-10-20 15:17 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Kennisgeving van permanent wikiwijd schrijfverbod

Beste Gimycko, Graag wil ik je bedanken voor je inzet die jaren eerder geregeld gunstig had bijgedragen tot Mechelen Mapt.

In de loop der jaren vond ik in de vroeger door jou aangemaakte artikels echter dat je vrijwel steeds was uitgegaan van één enkele zelden vermelde bron. Terwijl ik al eens een artikeltje wou opwaarderen en bronnen opzocht, vond ik meermaals dat je een complete tekst letterlijk had gekopieerd zonder enigerlei attributie. Dat is zuiver plagiaat en strafbaar. Allicht heeft slechts de kleinschaligheid met beperkte bekendheid van onze site ons beschermd van rechtsvervolging en/of ophoesten van schadevergoeding.

Inmiddels bleken je bijdragen van langsom meer te schaden dan te baten. Sinds ruim vijf jaar hou je vol dat deze site geen encyclopedie is, in tegenstelling tot de declaratie in de hoofdpagina en elders (sinds lang voor ik de site had ontdekt). Je hield dan steeds vast aan je fantasie dat de gedichtjes van een 8-jarige hier moeten toegelaten worden. Je bijdragen in artikels werden steeds minder gepast, alsof lezers van een encyclopedie er de laatste banale nieuwtjes uit de regionale bladvulling van de Gazet van Antwerpen of flauwe afkooksels uit Mechelen Blogt zouden opzoeken. Wie dat wil, kan het nochtans interessanter gepresenteerd zelf op die sites lezen. Deze site kan er informatie uit puren en degelijk verwerken in een artikel, maar in elk artikel zonder enige integratie en dikwijls een ongedateerde bronvermelding botweg onder 'Varia' slechts een aandachttrekkende kop zonder info linken naar het nieuwtje... haalt het niveau van het artikel naar omlaag en sluist lezers weg van onze site.

Jarenlang diende ik je steeds zonder bewerkingscommentaar geplaatste en nimmer door vergelijking van meerdere bronnen gesteunde toevoegsels uit te wieden en te verbeteren, wat mij vlot 10 tot 100 (met opzoekwerk als toch eens iets het vermelden waard leek) keer meer tijd kostte dan de jouwe om je 'trouvaille' er zonder enige inspanning stomweg in te gooien. Dat verhinderde me om mijn Mechelen Mapttijd nuttiger te besteden aan meer dringende zaken. Ruim 90% van je bijdragen konden niet door de beugel in de vorm zoals jij die plaatste. Als je in kalme tijden al eens een enkele keer rekening scheen te houden met een paar adviezen of regels, had je geregeld manische fasen waarbij je gedurende enkele dagen alles in de wind sloeg om veel meer artikels te verknoeien dan in een normale maand bewerkt werden; alsof de interessante nieuwsberichtjes in jouw hyperactieve perioden zoveel ontzettend tallozer zouden geweest zijn.

Sinds 2 1/2 jaar weiger je elk overleg, ondanks herhaaldelijke uitnodigingen hierboven en af te leiden uit mijn bewerkingscommentaren, die ik nooit weglaat maar waarvan ik nooit kon merken dat je ze zelfs maar zou gelezen hebben, hoewel je duidelijk de recente 'Wijzigingen' opvolgde. Steeds meer misbruikte je de site als je persoonlijke speeltuintje. CartoonistHenning had je daartoe je meermaals per dag bijgewerkte 'Teaser' gegund, die alvast geen artikels aantastte. Enigerlei hulp om de problemen die op het Forum:Mededelingen werden aangekaart, mede op te lossen (onder meer door tal van hard werk vergende taken zoals omzettingen van googlemap naar multimaps), bood je nooit. Je onbereidheid om te overleggen en onbekwaamheid ter zake, als ik opzettelijk vandalisme buiten beschouwing zou laten, om het recent opgedoken zeer ernstige euvel 'Fatal error: MWException' in veel artikels waarin een 'multimaps'-plattegrond voorkomt "op te lossen" door in ijltempo elk spoor van dat kaartje uit die artikels te wissen, werd slechts door uiterst toeval en met zeer veel geluk nagenoeg onmiddellijk opgemerkt zodat ik je voor 3 dagen schrijftoegang ontzegde in de hoofdnaamruimte (te zeggen: artikels te bewerken) om me tijd te geven het kind uit het badwater te halen voor alles helemaal weg zou vloeien. Bij mijn tientallen herstellingen volstond het om de 'tooltip' van een 'multimaps'-plattegrond uit te schakelen, maar jij had het onnodig gevonden om eens iets fatsoenlijk uit te proberen of hulp te vragen. Zodra een door jou 'opgelost' artikel zou bewerkt worden, zou het volstrekt onmogelijk geworden zijn om te achterhalen in welke artikels ooit een kaartje stond. De beide zoekfuncties kunnen uitsluitend in de recentste versie van een pagina iets vinden. Zelfs wie aan de hand van de aard van het artikel, een gewist kaartje zou vermoeden, zou in de historiek niet vlot kunnen vinden in welke versie moest gezocht worden: Jij gaf zelfs hier geen bewerkingscommentaar. De site dankt haar naam 'Mechelen Mapt' precies aan die plattegronden, wijzend op dat [vooral destijds typerende] kenmerk van deze encyclopedie (al bevat slechts 21% van de artikels een kaartje). Ieder kaartje heeft de auteur zeer veel noest werk gekost, maar dat zal jij niet kunnen inschatten: volgens mij was er geen enkel van jouw hand. Je in de tijd toenemende onbesuisdheid, eigenzinnigheid en allesbehalve stijgende wijsheid of kennis, bracht een ronduit beangstigend gevaar mee voor Mechelen Mapt. Er is niet de minste reden om aan te kunnen nemen, dat dit in de nabije of verre toekomst zou kunnen ten goede veranderen.

Het hielp ook niet, dat je mijn netjes geargumenteerde tot 3 dagen beperkte gedeeltelijke blokkering, vernietigde door misbruik van je vanouds toegekende beheerdersbevoegdheid (die je sinds de spamplaag al jaren niet meer nuttig had benut want van de enkele nieuwe gebruikers die je meteen compleet blokkeerde, kennelijk zonder het minste nazicht in de gespecialiseerde sites, waren er twee die perfect bonafide bleken. De site heeft dringend schrijvers nodig maar als er een enkele keer een nieuweling zich gemeld had, had jij die er zonder boe of ba meteen uitgegooid). Dan blokkeerde jij mij voor een jaar zonder opgave van enige reden en daagde je me uit op deze eigenste gebruikersoverlegpagina. Uiteraard kon ik die blokkering — terecht — opheffen. Nadat ik de handschoen had opgepakt en wegens misbruik van een van je onnodige bevoegdheden jouw beheerdersbevoegdheid ontnam (schaakmat), haalde je de me uitlachende uitdaging met de staart tussen de benen weg uit je overlegpagina. Bij mijn moeizame werk om je vernietigende bewerkingen na te kijken (er kon altijd nog iets anders of meer dan wissen van multimaps bewerkt zijn geweest), bleek trouwens dat je mij viseerde vermits je zonder enige denkbare goede reden onder meer een korte en behoorlijke voetnoot en tevens een paar correct aan Google Street View geattribueerde en duidelijke (zicht op straatlengte, een hoek, een gebouw) 'Externe links' verving door een nietszeggend en fout gespeld 'streetview'. Je kon zelfs niet wachten tot ik dood was, nochtans spoedig te verwachten zoals ik bij mijn afscheid op mijn overlegpagina en op mijn presentatiepagina had medegedeeld. Slechts jouw vernielingszucht, die (zonder mij) op korte termijn ongetwijfeld definitief de keiharde werkzaamheden vernielde van verscheidene goede auteurs die in googlemap vervaardigden, welke toen dat buiten werking ging met veel moeite door mij waren omgezet naar multimaps, naast mijn gans nieuw aangemaakte multimaps, dwong me even herop te dagen.

Na je zelfdeblokkering en spot, hernieuwde ik je blokkering voorlopig voor slechts 1 week, om me de tijd te geven nog eens rustig te overwegen en ondertussen nog wat nuttig werk te doen. Je omzeilde de blokkering door misbruik van je overlegpagina: je haalde ze leeg hoewel ook lezers daar zeer veel nuttige uitleg en adviezen konden vinden: Wie ooit zou willen bewerken, zal dikwijls jouw pseudoniem ontmoeten en wellicht al gauw je overlegpagina bekijken. Je plaatste daar je 'Teaser', een misbruik van de naamruimte voor overleg, ter omzeiling van je schrijfbeperking. Gezien ook jouw algemene houding en wat je hier sinds meerdere jaren aanricht, aangezien er niemand overblijft om je bijna permanent in de gaten te houden en je steeds onbedachtzamere en zelfs uiterst schadelijke bewerkingen, waar eigenlijk niets meer tegenover staat, zie ik me genoodzaakt Mechelen Mapt te beschermen door je iedere bevoegdheid en iedere schrijftoegang in alle naamruimten te ontzeggen voor onbepaalde tijd, begrijp: na (over)rijp beraad bedoeld voor altijd. Het is jammer dat de site allicht nog nauwelijks zal veranderen, tenzij toch eens een nieuw talent zou opdagen; maar behouden blijft veel beter dan stelselmatig wegzakken en vernielende schokken ondergaan. Je enige beroepsmogelijkheid is bij CartoonistHenning, wiens private e-mailadres je kent.
SomeHuman 2021-01-13 18:44-19:55 (UTC=WINTER-1 ZOMER-2)

Voordat ik inga op delen van de hierboven opgesomde argumentatie, wil ik zeggen dat ik het jammer vind dat ik hier telkens weer scheidsrechter moet spelen in discussies tussen rijp-volwassen mensen die bewaat hebben en dus goed weten wat ze op deze website doen. Ook ik heb regelmatig aangestuurd op persoonlijke gesprekken. Een beheersteam op een wiki moet met elkaar kunnen overeenkomen. Er zijn verschillende manieren om dat alsnog anoniem te doen. Denk maar platforms zoals Discord of Telegram...
Het is wel degelijk de bedoeling dat Mechelen Mapt een encyclopedie is. Een encyclopedie is een werk dat kennis over een vakdomein per lemma verzamelt. Het is aan de makers van de encyclopedie om te bepalen welke inhoud daarin moet verschijnen. Dat heb ik geconcretiseerd in een soort beleid, dat ondertussen toch al jaren stilzwijgend wordt opgevolgd. Mechelen Mapt moet trouwens ook geloofwaardig genoeg blijven om als een veilige thuishaven te kunnen functioneren voor artikels die op Wikipedia te lokaal of irrelevant worden bevonden (maar toch belangrijk genoeg om gedocumenteerd te kunnen worden). Oorspronkelijk, toen het project is ontstaan in een onderzoeksinstelling aan de Katholieke Hogeschool Mechelen, was Mechelen Mapt ook als encyclopedisch werk bedoeld en geenszins als een persoonlijk blog met ditjes en datjes. Toen het door gebruikers van Mechelen Blogt werd geadopteerd, ontstond misschien de indruk dat MM door sommigen een beetje werd aanzien als een escape om maar zelf te experimenteren. Daar heb ik enkel maar het gissen naar.
Ik houd geen statistieken bij, maar ik weet dat Mechelen Mapt door de jaren heen tamelijk populair is geworden en vaak wordt geconsulteerd. Alles natuurlijk binnen zijn context bekeken, maar ik durf te zeggen dat MM echt wel als referentiepunt wordt aanzien in binnen- en ondertussen ook buitenland wanneer het over Mechelen gaat. Dat merk ik aan de (weinige) mails die in onze inbox komen, vaak soms met de meest onmogelijke verzoeken of vragen. Het is door onze doelstelling en door onze steeds grotere naamsbekendheid dat we onszelf niet kunnen toelaten om een twijfelachtig imago achter te laten.
Mijn enige punt van kritiek die ik met Gimycko wel deel is dat professionalisme in een encyclopedische context niet hoeft te betekenen dat we een complexe en zware schrijfstijl moeten hanteren. Dat woorden in het groen dan - goedbedoeld - extra worden verklaard, is enkel maar teken dat de tekst nodeloos au fond ingewikkeld is. Maar zelfs dat is de autonomie van de schrijver. Omdat er niet iets bestaat als 1 auteur van 1 artikel op een wiki, moet er in bestaande artikels vaak naar compromis qua schrijfstijl worden gezocht. De gouden tip is hier om het jezelf en anderen niet moeilijk te maken. Houd rekening met een schrijfstijl die een 16-jarige vlot moet kunnen begrijpen. Ik weet dat het soms niet anders kan, omdat bepaalde terminologie te belangrijk om zomaar geëquivaleerd te worden door een alternatieve, simpelere omschrijving.
Toch denk ik dat SomeHuman hier hard zijn best heeft gedaan om jou communicatief en probleemoplossend tegemoet te komen. Ik heb ook regelmatig gesuggereerd om eens bijeen te zitten of te telefoneren. Dit vaak met het oog om jou andere soorten gratis websites aan te bevelen waarop je volledig je ding kan doen. Je zit ook al heel lang te broeden op een soort game. Misschien het idee eens voorleggen aan hogeschooldocenten die opleidingen php, java en dat soort zaken aanbieden. Sommige zaken komen nu eenmaal vlotter over in een persoonlijk gesprek, terwijl niet iedereen over de prozaïsche talenten beschikt om alle nuances en ondertonen tekstueel op de gewenste manier weer te geven. Ook de beste schrijvers zittens eens samen om ideeën uit te wisselen. Helaas ben je daar nooit op ingegaan en in het licht van deze escalaties/volharding van dezelfde frustaties vind ik dat verzwarend. Ik heb op die manier de indruk dat we in een vicieuze cirkel zitten. Ik zou jou, Gimycko, willen vragen om per mail desnoods je beschouwing neer te zetten en dan wil ik nadenken over deze blokkade. Maar zolang je van niemand en ook van mij niets wilt aannemen, moet ik concluderen dat je je activiteiten het best op een andere website voortzet. SH heeft nu eenmaal meer kaas gegeten van code en heeft goede inschattingen en inzichten wat de inhoud betreft. Als je dat niet erkent en hem als 'rivaal' blijft aanzien, wat ik moet ik dan daarmee? Er is niemand die jou saboteert. Gebruik deze time-out om de dingen even op een rijtje te zetten. Wat wil je echt? Is MM het meest geschikte platform voor die activiteiten? Tot mails | Cartoonist | Contact | 14 jan 2021 17:05 (UTC)