Mechelen-Noord: verschil tussen versies

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
k (Heeft "Mechelen-Noord" beveiligd: Vastliggende eigennaam met meerdere betekenissen, spelling als verwant artikel, heeft redirects ([Hernoemen=Alleen beheerders toestaan] (vervalt niet)))
(googlemaps to multimaps)
Regel 1: Regel 1:
 
{{Translation|The area north of the former city walls of Mechelen, including a park, a cemetary, several residential quarters, an industrial estate, and a motorway junction}}
 
{{Translation|The area north of the former city walls of Mechelen, including a park, a cemetary, several residential quarters, an industrial estate, and a motorway junction}}
 
<div class="FrR">
 
<div class="FrR">
<googlemap version="0.9" lat="51.045900" lon="4.468950" zoom="13" width="342" height="530">
+
{{#multimaps:center=51.045900,4.468950|zoom=13|width=342px|height=530px
  +
|Line=51.058606,4.459956
<!--diktes 2 en 3 dekking hE5 rgb hFB h09 h14 (rood): (behoorlijk smal [woonexceptie] en iets breder [aangesloten woonwijk], rgb 000 (zwart) medium breed [industriepark]-->
 
  +
:51.058778,4.459696
3#E5FB0808
 
51.058606, 4.459956
+
:51.058966,4.459473
51.058778, 4.459696
+
:51.059158,4.459282
51.058966, 4.459473
+
:51.059341,4.459144
51.059158, 4.459282
+
:51.059633,4.458935
51.059341, 4.459144
+
:51.059606,4.456677
51.059633, 4.458935
+
:51.059044,4.455849
51.059606, 4.456677
+
:51.059037,4.454031
51.059044, 4.455849
+
:51.058862,4.454197
51.059037, 4.454031
+
:51.058174,4.451938
51.058862, 4.454197
+
:51.057201,4.451361
51.058174, 4.451938
+
:51.056917,4.450478
51.057201, 4.451361
+
:51.053692,4.452271
51.056917, 4.450478
+
:51.051267,4.453666
51.053692, 4.452271
+
:51.049643,4.454535
51.051267, 4.453666
+
:51.049238,4.454884
51.049643, 4.454535
+
:51.049091,4.455135
51.049238, 4.454884
+
:51.049019,4.455452
51.049091, 4.455135
+
:51.049003,4.455849
51.049019, 4.455452
+
:51.049059,4.457246
51.049003, 4.455849
+
:51.048438,4.460553
51.049059, 4.457246
+
:51.048284,4.460886
  +
:51.048236,4.460969~weight=3~color=#FB0808~opacity=0.90
51.048438, 4.460553
 
51.048284, 4.460886
+
|Line=51.048236,4.460969
51.048236, 4.460969
+
:51.048295,4.462101
  +
:51.048513,4.463549~weight=2~color=#FA0808~opacity=0.90
2#E5FA0808
 
51.048236, 4.460969
+
|Line=51.048513,4.463549
51.048295, 4.462101
+
:51.048931,4.463348
51.048513, 4.463549
+
:51.048596,4.462962
  +
:51.048586,4.462796
2#E5FFFF00
 
51.048513, 4.463549
+
:51.048606,4.462554
51.048931, 4.463348
+
:51.048721,4.462281
51.048596, 4.462962
+
:51.049014,4.461981
51.048586, 4.462796
+
:51.049571,4.459572
51.048606, 4.462554
+
:51.050512,4.459541
51.048721, 4.462281
+
:51.050475,4.459749
51.049014, 4.461981
+
:51.050856,4.459904
51.049571, 4.459572
+
:51.050765,4.460462
51.050512, 4.459541
+
:51.050623,4.460941
51.050475, 4.459749
+
:51.050303,4.460816
51.050856, 4.459904
+
:51.050178,4.461455
51.050765, 4.460462
+
:51.051061,4.462227
51.050623, 4.460941
+
:51.050771,4.463166
51.050303, 4.460816
+
:51.050542,4.462941
51.050178, 4.461455
+
:51.050394,4.463386
51.051061, 4.462227
+
:51.049913,4.463021
51.050771, 4.463166
+
:51.049692,4.464357
51.050542, 4.462941
+
:51.050454,4.465295
51.050394, 4.463386
+
:51.050268,4.465671
51.049913, 4.463021
+
:51.049997,4.465302
51.049692, 4.464357
+
:51.049925,4.465444
51.050454, 4.465295
+
:51.049584,4.465631
51.050268, 4.465671
+
:51.048642,4.463844
  +
:51.048513,4.463549~weight=2~color=#B8BF00~opacity=0.90
51.049997, 4.465302
 
51.049925, 4.465444
+
|Line=51.049584,4.465631
  +
:51.049931,4.466277~weight=2~color=#FA0808~opacity=0.90
51.049584, 4.465631
 
51.048642, 4.463844
+
|Line=51.049931,4.466277
  +
:51.055789,4.462929~weight=3~color=#FB0808~opacity=0.90
51.048513, 4.463549
 
  +
|Line=51.055789,4.462929
2#E5FA0808
 
51.049584, 4.465631
+
:51.057034,4.462246
51.049931, 4.466277
+
:51.057532,4.461795
  +
:51.057831,4.461427
3#E5FB0808
 
  +
:51.058606,4.459956~weight=2~color=#FA0808~opacity=0.90
51.049931, 4.466277
 
51.055789, 4.462929
+
|Line=51.047066,4.461999
  +
:51.046783,4.462496
2#E5FA0808
 
51.055789, 4.462929
+
:51.045782,4.466512
51.057034, 4.462246
+
:51.045728,4.466881
51.057532, 4.461795
+
:51.045718,4.467731
51.057831, 4.461427
+
:51.045757,4.468656
  +
:51.049441,4.466483~weight=3~color=#FB0808~opacity=0.90
51.058606, 4.459956
 
  +
|Line=51.049441,4.466483
3#E5FB0808
 
51.047066, 4.461999
+
:51.047066,4.461999~weight=2~color=#FA0808~opacity=0.90
51.046783, 4.462496
+
|Line=51.058743,4.460219
51.045782, 4.466512
+
:51.058844,4.461661
51.045728, 4.466881
+
:51.059087,4.461939
51.045718, 4.467731
+
:51.058763,4.463635
51.045757, 4.468656
+
:51.059101,4.464579
51.049441, 4.466483
+
:51.060018,4.464965
  +
:51.060517,4.466403
2#E5FA0808
 
51.049441, 4.466483
+
:51.060247,4.467154
51.047066, 4.461999
+
:51.059331,4.466188
  +
:51.058696,4.464858
3#E5FB0808
 
51.058743, 4.460219
+
:51.057617,4.463763
51.058844, 4.461661
+
:51.057699,4.463592
51.059087, 4.461939
+
:51.056782,4.463313
51.058763, 4.463635
+
:51.056108,4.463763
  +
:51.055905,4.463248~weight=3~color=#FB0808~opacity=0.90
51.059101, 4.464579
 
51.060018, 4.464965
+
|Line=51.055905,4.463248
51.060517, 4.466403
+
:51.057279,4.462462
51.060247, 4.467154
+
:51.057648,4.462081
51.059331, 4.466188
+
:51.057978,4.461695
  +
:51.058743,4.460219~weight=2~color=#FA0808~opacity=0.90
51.058696, 4.464858
 
51.057617, 4.463763
 
51.057699, 4.463592
 
51.056782, 4.463313
 
51.056108, 4.463763
 
51.055905, 4.463248
 
2#E5FA0808
 
51.055905, 4.463248
 
51.057279, 4.462462
 
51.057648, 4.462081
 
51.057978, 4.461695
 
51.058743, 4.460219
 
   
  +
|Line=51.055489,4.449682
3#E5FB0808
 
51.055489, 4.449682
+
:51.055634,4.449563
51.055634, 4.449563
+
:51.057641,4.448485
51.057641, 4.448485
+
:51.056539,4.443266
51.056539, 4.443266
+
:51.055864,4.443245
51.055864, 4.443245
+
:51.054698,4.442955
51.054698, 4.442955
+
:51.052596,4.442219
51.052596, 4.442219
+
:51.051966,4.441888
51.051966, 4.441888
+
:51.051123,4.441108
51.051123, 4.441108
+
:51.050779,4.440922
51.050779, 4.440922
+
:51.050442,4.440891
51.050442, 4.440891
+
:51.049976,4.441005
51.049976, 4.441005
+
:51.049579,4.441239
51.049579, 4.441239
+
:51.049221,4.441614
51.049221, 4.441614
+
:51.048885,4.442162
51.048885, 4.442162
+
:51.048499,4.443031
51.048499, 4.443031
+
:51.048172,4.444139
51.048172, 4.444139
+
:51.048056,4.444747
51.048056, 4.444747
+
:51.048174,4.445469
51.048174, 4.445469
+
:51.048134,4.445622
51.048134, 4.445622
+
:51.047513,4.446891
51.047513, 4.446891
+
:51.047222,4.447331
51.047222, 4.447331
+
:51.045263,4.450188
51.045263, 4.450188
+
:51.044708,4.450813
51.044708, 4.450813
+
:51.043355,4.452036
51.043355, 4.452036
+
:51.043368,4.452207
51.043368, 4.452207
+
:51.044881,4.451994
51.044881, 4.451994
+
:51.045599,4.452104
51.045599, 4.452104
+
:51.046651,4.452568
51.046651, 4.452568
+
:51.048874,4.452337
51.048874, 4.452337
+
:51.050601,4.452031
51.050601, 4.452031
+
:51.052961,4.450996
  +
:51.055489,4.449682~weight=3~color=#FB0808~opacity=0.90
51.052961, 4.450996
 
51.055489, 4.449682
 
   
  +
|Line=51.047239,4.461269
3#E5FB0808
 
51.047239, 4.461269
+
:51.047707,4.460841
51.047707, 4.460841
+
:51.047931,4.458357
51.047931, 4.458357
+
:51.047933,4.457238
51.047933, 4.457238
+
:51.047802,4.456334
51.047802, 4.456334
+
:51.047506,4.455417
51.047506, 4.455417
+
:51.046764,4.455559
51.046764, 4.455559
+
:51.044491,4.455706
51.044491, 4.455706
+
:51.044048,4.455856
51.044048, 4.455856
+
:51.043619,4.456226
  +
:51.042919,4.457322~weight=3~color=#FB0808~opacity=0.90
51.043619, 4.456226
 
51.042919, 4.457322
+
|Line=51.042919,4.457322
  +
:51.043418,4.457671
3#E5FA0808
 
51.042919, 4.457322
+
:51.043865,4.457876
51.043418, 4.457671
+
:51.045034,4.458488
51.043865, 4.457876
+
:51.045959,4.459309
51.045034, 4.458488
+
:51.046239,4.459621
51.045959, 4.459309
+
:51.046485,4.459958
51.046239, 4.459621
+
:51.046679,4.460275
  +
:51.047239,4.461269~weight=3~color=#FA0808~opacity=0.90
51.046485, 4.459958
 
51.046679, 4.460275
 
51.047239, 4.461269
 
   
  +
|Line=51.041601,4.457681
3#E5FB0808
 
51.041601, 4.457681
+
:51.040962,4.457553
51.040962, 4.457553
+
:51.040419,4.457606
51.040419, 4.457606
+
:51.039896,4.457841
51.039896, 4.457841
+
:51.039404,4.458271
51.039404, 4.458271
+
:51.039013,4.458851
51.039013, 4.458851
+
:51.038733,4.459522
51.038733, 4.459522
+
:51.038513,4.460444
51.038513, 4.460444
+
:51.038517,4.461501
51.038517, 4.461501
+
:51.038784,4.461941
51.038784, 4.461941
+
:51.039103,4.462031
51.039103, 4.462031
+
:51.039435,4.461732
51.039435, 4.461732
+
:51.039782,4.461296
  +
:51.041601,4.457681~weight=3~color=#FB0808~opacity=0.90
51.039782, 4.461296
 
51.041601, 4.457681
 
   
  +
|Line=51.046061,4.460336
2#E5FB0807
 
51.046061, 4.460336
+
:51.045002,4.461205
51.045002, 4.461205
+
:51.045987,4.464221
51.045987, 4.464221
+
:51.046506,4.462235
51.046506, 4.462235
+
:51.046864,4.461591
51.046864, 4.461591
+
:51.046358,4.460722
  +
:51.046061,4.460336~weight=2~color=#FB0807~opacity=0.90
51.046358, 4.460722
 
51.046061, 4.460336
 
   
  +
|Line=51.038314,4.464648
3#E5FB0808
 
51.038314, 4.464648
+
:51.035874,4.461929
51.035874, 4.461929
+
:51.034994,4.465911
51.034994, 4.465911
+
:51.034921,4.466162
51.034921, 4.466162
+
:51.034852,4.466462
51.034852, 4.466462
+
:51.034681,4.467421
51.034681, 4.467421
+
:51.034698,4.467479
51.034698, 4.467479
+
:51.034256,4.470049
51.034256, 4.470049
+
:51.034238,4.470692
51.034238, 4.470692
+
:51.034269,4.471207
51.034269, 4.471207
+
:51.036077,4.468782
51.036077, 4.468782
+
:51.036307,4.468584
51.036307, 4.468584
+
:51.036647,4.467999
  +
:51.038314,4.464648~weight=3~color=#FB0808~opacity=0.90
51.036647, 4.467999
 
51.038314, 4.464648
 
   
  +
|Line=51.044554,4.459065
3#E5FFFF00
 
51.044554, 4.459065
+
:51.043711,4.458849
51.043711, 4.458849
+
:51.043316,4.458865
51.043316, 4.458865
+
:51.042731,4.459041
51.042731, 4.459041
+
:51.042121,4.459446
51.042121, 4.459446
+
:51.041487,4.460293
51.041487, 4.460293
+
:51.041141,4.460818
51.041141, 4.460818
+
:51.040763,4.461316
51.040763, 4.461316
+
:51.040631,4.461698
51.040631, 4.461698
+
:51.037414,4.467798
51.037414, 4.467798
+
:51.036691,4.468988
51.036691, 4.468988
+
:51.036489,4.469337
51.036489, 4.469337
+
:51.034651,4.471789
51.034651, 4.471789
+
:51.034347,4.472438
51.034347, 4.472438
+
:51.034354,4.473499
51.034354, 4.473499
+
:51.034843,4.477947
51.034843, 4.477947
+
:51.034863,4.478639
51.034863, 4.478639
+
:51.034782,4.479381
51.034782, 4.479381
+
:51.034647,4.480056
51.034647, 4.480056
+
:51.033548,4.483757
51.033548, 4.483757
+
:51.032974,4.485248
51.032974, 4.485248
+
:51.032711,4.485774
51.032711, 4.485774
+
:51.032495,4.486107
51.032495, 4.486107
+
:51.032232,4.486418
51.032232, 4.486418
+
:51.031935,4.486686
51.031935, 4.486686
+
:51.030431,4.487866
51.030431, 4.487866
+
:51.030506,4.488032
51.030506, 4.488032
+
:51.032114,4.489186
51.032114, 4.489186
+
:51.032138,4.489309
51.032138, 4.489309
+
:51.031945,4.489836
51.031945, 4.489836
+
:51.032529,4.489829
51.032529, 4.489829
+
:51.033541,4.489945
51.033541, 4.489945
+
:51.034293,4.490069
  +
:51.038044,4.490951~weight=3~color=#B8BF00~opacity=0.90
51.034293, 4.490069
 
51.038044, 4.490951
+
|Line=51.038044,4.490951
  +
:51.037482,4.489006
2#E5FEFE00
 
51.038044, 4.490951
+
:51.037021,4.487912
51.037482, 4.489006
+
:51.037513,4.487183
51.037021, 4.487912
+
:51.038661,4.487151
51.037513, 4.487183
+
:51.039982,4.487451
51.038661, 4.487151
+
:51.041811,4.487397
51.039982, 4.487451
+
:51.041781,4.488239
51.041811, 4.487397
+
:51.041739,4.490739
51.041781, 4.488239
+
:51.041716,4.491056
51.041739, 4.490739
+
:51.041652,4.491329
  +
:51.041454,4.491734~weight=2~color=#B7BE00~opacity=0.90
51.041716, 4.491056
 
51.041652, 4.491329
+
|Line=51.041454,4.491734
  +
:51.046041,4.492548~weight=2~color=#B7BE00~opacity=0.90
51.041454, 4.491734
 
  +
|Line=51.046041,4.492548
2#E5FEFE00
 
51.041454, 4.491734
+
:51.049326,4.490628
51.046041, 4.492548
+
:51.051667,4.488831
  +
:51.051444,4.488032
3#E5FFFF00
 
51.046041, 4.492548
+
:51.052596,4.484959
51.049326, 4.490628
+
:51.053739,4.483349
51.051667, 4.488831
+
:51.053645,4.480312
51.051444, 4.488032
+
:51.053608,4.479829
51.052596, 4.484959
+
:51.053558,4.479404
51.053739, 4.483349
+
:51.053482,4.478899
51.053645, 4.480312
+
:51.053471,4.478854
51.053608, 4.479829
+
:51.053174,4.477207
51.053558, 4.479404
+
:51.053034,4.476499
51.053482, 4.478899
+
:51.052801,4.475356
51.053471, 4.478854
+
:51.052595,4.474527
51.053174, 4.477207
+
:51.052387,4.473761
51.053034, 4.476499
+
:51.052224,4.473204
51.052801, 4.475356
+
:51.051975,4.472411
51.052595, 4.474527
+
:51.051666,4.471536
51.052387, 4.473761
+
:51.051231,4.470447
51.052224, 4.473204
+
:51.050823,4.469465
51.051975, 4.472411
+
:51.050489,4.468734
  +
:51.049641,4.466947~weight=3~color=#B8BF00~opacity=0.90
51.051666, 4.471536
 
51.051231, 4.470447
+
|Line=51.049641,4.466947
  +
:51.046613,4.468654~weight=3~color=#B7BE00~opacity=0.90
51.050823, 4.469465
 
51.050489, 4.468734
+
|Line=51.046613,4.468654
51.049641, 4.466947
+
:51.046656,4.468879
  +
:51.048626,4.470869
3#E5FEFE00
 
51.049641, 4.466947
+
:51.048451,4.472216
51.046613, 4.468654
+
:51.048131,4.474115
  +
:51.048218,4.474174
2#E5FEFE00
 
51.046613, 4.468654
+
:51.048107,4.474882
51.046656, 4.468879
+
:51.047938,4.475579
51.048626, 4.470869
+
:51.046987,4.474781
51.048451, 4.472216
+
:51.046141,4.474227
51.048131, 4.474115
+
:51.045837,4.474045
51.048218, 4.474174
+
:51.045823,4.473782
51.048107, 4.474882
+
:51.045776,4.473535
51.047938, 4.475579
+
:51.045277,4.471658
51.046987, 4.474781
+
:51.045216,4.471309
51.046141, 4.474227
+
:51.045233,4.470896
51.045837, 4.474045
+
:51.045388,4.469888
51.045823, 4.473782
+
:51.045425,4.469834
51.045776, 4.473535
+
:51.045473,4.469481
  +
:51.045416,4.469143~weight=3~color=#B7BE00~opacity=0.90
51.045277, 4.471658
 
51.045216, 4.471309
+
|Line=51.045416,4.469143
  +
:51.045411,4.468699~weight=2~color=#B8BF00~opacity=0.90
51.045233, 4.470896
 
51.045388, 4.469888
+
|Polygon=51.050701,4.469697
51.045425, 4.469834
+
:51.050661,4.469803
51.045473, 4.469481
+
:51.050664,4.470121
51.045416, 4.469143
+
:51.050408,4.470689
  +
:51.050314,4.470797
2#E5FFFF00
 
51.045416, 4.469143
+
:51.050179,4.470841
51.045411, 4.468699
+
:51.050044,4.470807
  +
:51.049916,4.470668
2#A5D09008
 
51.050701, 4.469697
+
:51.049703,4.471902
51.050661, 4.469803
+
:51.049912,4.472763
51.050664, 4.470121
+
:51.049949,4.473278
51.050408, 4.470689
+
:51.049781,4.474503
51.050314, 4.470797
+
:51.049602,4.475364
51.050179, 4.470841
+
:51.049216,4.476741
51.050044, 4.470807
+
:51.048417,4.478151
51.049916, 4.470668
+
:51.047966,4.478779
51.049703, 4.471902
+
:51.047595,4.479213
51.049912, 4.472763
+
:51.047794,4.479304
51.049949, 4.473278
+
:51.047973,4.479363
51.049781, 4.474503
+
:51.048393,4.479457
51.049602, 4.475364
+
:51.049278,4.479717
51.049216, 4.476741
+
:51.049519,4.479801
51.048417, 4.478151
+
:51.050384,4.480039
51.047966, 4.478779
+
:51.050745,4.480157
51.047595, 4.479213
+
:51.051341,4.480288
51.047794, 4.479304
+
:51.052211,4.480401
51.047973, 4.479363
+
:51.052212,4.480429
51.048393, 4.479457
+
:51.052262,4.480433
51.049278, 4.479717
+
:51.052263,4.480401
51.049519, 4.479801
+
:51.053206,4.480423
51.050384, 4.480039
+
:51.053403,4.480388
51.050745, 4.480157
+
:51.053574,4.480351
51.051341, 4.480288
+
:51.053558,4.479851
51.052211, 4.480401
+
:51.053414,4.479475
51.052212, 4.480429
+
:51.053009,4.477233
51.052262, 4.480433
+
:51.052651,4.475439
51.052263, 4.480401
+
:51.052245,4.473881
51.053206, 4.480423
+
:51.051844,4.472561
51.053403, 4.480388
+
:51.051522,4.471659
  +
:51.050701,4.469697~weight=2~color=#D09008~opacity=0.65~fillopacity=0.35
51.053574, 4.480351
 
51.053558, 4.479851
+
|Line=51.045411,4.468699
51.053414, 4.479475
+
:51.045401,4.466768
51.053009, 4.477233
+
:51.045873,4.464715
51.052651, 4.475439
+
:51.044737,4.461114
51.052245, 4.473881
+
:51.045914,4.460123
51.051844, 4.472561
+
:51.045638,4.459778
51.051522, 4.471659
+
:51.045471,4.459719
  +
:51.044554,4.459065~weight=2~color=#B7BE00~opacity=0.90
51.050701, 4.469697
 
2#E5FEFE00
 
51.045411, 4.468699
 
51.045401, 4.466768
 
51.045873, 4.464715
 
51.044737, 4.461114
 
51.045914, 4.460123
 
51.045638, 4.459778
 
51.045471, 4.459719
 
51.044554, 4.459065
 
   
  +
|Line=51.041378,4.492242
3#E5FFFF00
 
51.041378, 4.492242
+
:51.041289,4.492906
51.041289, 4.492906
+
:51.041232,4.493743
51.041232, 4.493743
+
:51.041215,4.494087
51.041215, 4.494087
+
:51.041242,4.494172
51.041242, 4.494172
+
:51.041262,4.495857
51.041262, 4.495857
+
:51.042949,4.496941
51.042949, 4.496941
+
:51.043101,4.497096
51.043101, 4.497096
+
:51.043339,4.497273
51.043339, 4.497273
+
:51.043687,4.497675
51.043687, 4.497675
+
:51.044018,4.498003
51.044018, 4.498003
+
:51.044206,4.497864
51.044206, 4.497864
+
:51.044587,4.496309
51.044587, 4.496309
+
:51.044698,4.496106
51.044698, 4.496106
+
:51.044955,4.495956
51.044955, 4.495956
+
:51.045966,4.495612
  +
:51.045791,4.493051~weight=3~color=#B8BF00~opacity=0.90
51.045966, 4.495612
 
51.045791, 4.493051
+
|Line=51.045791,4.493051
  +
:51.041376,4.492244~weight=2~color=#B7BE00~opacity=0.90
2#E5FEFE00
 
51.045791, 4.493051
 
51.041376, 4.492244
 
   
  +
|Line=51.061851,4.457083
2#E5FFFF00
 
51.061851, 4.457083
+
:51.061901,4.456581
51.061901, 4.456581
+
:51.061798,4.456198
51.061798, 4.456198
+
:51.061882,4.455624
51.061882, 4.455624
+
:51.061848,4.454681
51.061848, 4.454681
+
:51.061339,4.454803
51.061339, 4.454803
+
:51.061081,4.455023
51.061081, 4.455023
+
:51.060261,4.455254
51.060261, 4.455254
+
:51.060139,4.454761
51.060139, 4.454761
+
:51.060277,4.454631
51.060277, 4.454631
+
:51.059863,4.454245
51.059863, 4.454245
+
:51.059802,4.454363
51.059802, 4.454363
+
:51.059107,4.454379
51.059107, 4.454379
+
:51.059104,4.455844
51.059104, 4.455844
+
:51.059721,4.456761
51.059721, 4.456761
+
:51.059722,4.457908
51.059722, 4.457908
+
:51.059934,4.457961
51.059934, 4.457961
+
:51.060676,4.457323
51.060676, 4.457323
+
:51.061071,4.457302
  +
:51.061851,4.457083~weight=2~color=#B8BF00~opacity=0.90
51.061071, 4.457302
 
51.061851, 4.457083
 
   
  +
|Polygon=51.041151,4.491658
2#E5000000
 
51.041151, 4.491658
+
:51.041403,4.490843
51.041403, 4.490843
+
:51.041418,4.489291
51.041418, 4.489291
+
:51.041455,4.487776
51.041455, 4.487776
+
:51.040463,4.487798
51.040463, 4.487798
+
:51.040441,4.487749
51.040441, 4.487749
+
:51.039978,4.487744
51.039978, 4.487744
+
:51.039738,4.487691
51.039738, 4.487691
+
:51.038696,4.487461
51.038696, 4.487461
+
:51.037583,4.487371
51.037583, 4.487371
+
:51.037215,4.487923
51.037215, 4.487923
+
:51.037603,4.488905
  +
:51.038232,4.490985~weight=2~color=#000000~opacity=0.90~fillopacity=0.25
51.037603, 4.488905
 
51.038232, 4.490985
+
|Line=51.038222,4.490985
  +
:51.041151,4.491658~weight=2~color=#010101~opacity=0.90
3#E5010101
 
  +
51.038222, 4.490985
 
51.041151, 4.491658
+
|Polygon=51.046427,4.468766
  +
:51.046481,4.469054
  +
:51.048403,4.470988
  +
:51.048241,4.472211
  +
:51.047897,4.474295
  +
:51.047987,4.474351
  +
:51.047918,4.474821
  +
:51.047836,4.475101
  +
:51.047067,4.474433
  +
:51.046163,4.473873
  +
:51.046147,4.473637
  +
:51.046062,4.473224
  +
:51.045587,4.471443
  +
:51.045553,4.471239
  +
:51.045556,4.470951
  +
:51.045819,4.469104
  +
:51.046425,4.468767~weight=2~color=#00CF00~opacity=0.90~fillopacity=0.25
  +
}}
   
2#E500CF00
 
51.046427, 4.468766
 
51.046481, 4.469054
 
51.048403, 4.470988
 
51.048241, 4.472211
 
51.047897, 4.474295
 
51.047987, 4.474351
 
51.047918, 4.474821
 
51.047836, 4.475101
 
51.047067, 4.474433
 
51.046163, 4.473873
 
51.046147, 4.473637
 
51.046062, 4.473224
 
51.045587, 4.471443
 
51.045553, 4.471239
 
51.045556, 4.470951
 
51.045819, 4.469104
 
51.046425, 4.468767
 
</googlemap>
 
 
<div class="FrC" style="text-align:left;">'''Mechelen-Noord''' – bedrijvenpark (<span style="color:#FB0808;">rood</span>) – groen park (<span style="color:#34E122;">groen</span>)<br ><span style="visibility:hidden;">'''Mechelen-Noord'''</span> – woongebied (<span style="color:#9F9F00;">geel</span>) – begraafplaats (<span style="color:#000;">zwart</span>)<br ><span style="visibility:hidden;">'''Mechelen-Noord'''</span> – 'gemengd stedelijke ontwikkeling' (<span style="color:#D09000;">bruin</span>)</div>
 
<div class="FrC" style="text-align:left;">'''Mechelen-Noord''' – bedrijvenpark (<span style="color:#FB0808;">rood</span>) – groen park (<span style="color:#34E122;">groen</span>)<br ><span style="visibility:hidden;">'''Mechelen-Noord'''</span> – woongebied (<span style="color:#9F9F00;">geel</span>) – begraafplaats (<span style="color:#000;">zwart</span>)<br ><span style="visibility:hidden;">'''Mechelen-Noord'''</span> – 'gemengd stedelijke ontwikkeling' (<span style="color:#D09000;">bruin</span>)</div>
 
</div>
 
</div>

Versie van 30 jul 2019 15:55

English.gif The area north of the former city walls of Mechelen, including a park, a cemetary, several residential quarters, an industrial estate, and a motorway junction

Bezig met het laden van de kaart...

Mechelen-Noord – bedrijvenpark (rood) – groen park (groen)
Mechelen-Noord – woongebied (geel) – begraafplaats (zwart)
Mechelen-Noord – 'gemengd stedelijke ontwikkeling' (bruin)

Mechelen-Noord is de wijk van de Mechelse deelgemeente Mechelen ten noorden van de voormalige stadsvesten. Het omvat een park, een begraafplaats, een woonwijk met diverse buurten, een industriezone en een autosnelwegknooppunt. Met de naam – oorspronkelijk van dit laatste en het industrieterrein – wordt veelal één van die laatste drie elementen aangeduid. In de industriezone ligt ook het kantorenpark Campus Mechelen-Noord.[N 1]

Begin 2014 bracht de Stad de wijken Mechelen-Noord en Nekkerspoel samen tot het "gebied Noord", zodat één "gebiedsregisseur" de plaats innam van de eerdere "wijkmanagers".[1]

Wijk Mechelen-Noord

Het stadsbestuur rekent tot de ruime wijk Mechelen-Noord een aantal sinds 2001 onder deze ene administratieve koepel gebrachte volksbuurten zoals Otterbeek (bebouwd ±1950), Oud Oefenplein (veelal ‍'de Plein'‍ genoemd - 1949-'68), Galgenberg, Schorsvelden (de recent gerenoveerde in 1946 hernieuwde Maroc uit 1918, gekend als ‍'de Marokken'‍ als reeksen losstaande huisjes) – welke vier buurten samen ook Bruine Kruis geheten werden, Begijnenweide, Pennepoel (ooit de naam voor gans Mechelen-Noord)[N 2], Caputsteen, Wittebrood, Kerkhoflei en Katanga (sinds 1931), evenals het meer residentiële Kauwendaal.

Tot Mechelen-Noord hoort ook het Tivolipark en in de wijk bevinden zich de voetbalterreinen van zowel Racing als KV Mechelen, de zetel van Telenet en de gevangenis. De stedelijke begraafplaats ligt bij de hoge spoorwegberm waarachter de wijk Nekkerspoel gelegen is.

De Stad Mechelen legde de grenzen bij haar deelgemeente Walem, de gemeente Sint-Katelijne-Waver, de spoorlijn Antwerpen-Brussel, de Afleidingsdijle en stroomafwaarts de E19 richting Walem.[2][3] Aldus worden ook het groene park en de industrieparken en -terreinen ten oosten van die autosnelweg omsloten maar zulke zone tussen E19 en Dijle even vergeten; Mechelen Mapt beschouwt veelal slechts het woongebied, hetwelk niet tot Walem reikt en waarvan ook onder meer de N16 en de Slachthuislaan grenzen vormen, als een wijk.[N 3] In de wijk wordt het deels bebouwde terrein tussen de Liersesteenweg, de ringweg R6 en de woonpanden van Otterbeek voorzien voor "gemengd stedelijke ontwikkeling".

Industriezone Mechelen-Noord

In de "industriezone" van 180 hectare zijn ongeveer 235 industriële, logistieke en kantoorbedrijven gevestigd (2014).[4]

Het industriepark ten oosten van de E19 is Mechelen-Noord I; dat ten westen draagt nummer II. Het eerste wordt oostelijk begrensd door de N1, inzake de Antwerpsesteenweg, doch met een uitschieter net ten zuiden van het Fort van Walem. Het reikt in het noorden met de watertoren tot aan Walem en in het zuiden tot aan de Vrouwvliet. Het kantorenconglomeraat Campus Mechelen-Noord ligt er middenin en eveneens omgeven door het industriepark bevinden zich woningen net ten noorden van de ringweg R6 aan de Kouterdreef en aan een stukje van de Blokhuisstraat. Jan met de pet kan de Kringwinkel en -centrale bij het zuideinde van de Oude Baan bezoeken.

Mechelen-Noord II heeft als noordelijke grens de zogeheten Grote Vijver van het Walemse natuurgebied Battenbroek en de Dijle is de westelijke, zodat ook het waterzuiveringsstation en het containerpark Mechelen II op de spie (tot 1983 de gemeentelijke stortplaats) bezuiden de Vrouwvliet ertoe behoort. Aan de overzijde van het op- en afrittencomplex bevindt het slachthuis zich eveneens aan die kant van de Vrouwvliet. Nog een eind zuidelijker ligt ook het elektriciteitsbedrijvenpark op industriegrond.[N 4]

Het "gemengd regionaal bedrijventerrein" Mechelen-Noord III, tussen de E19 en twee verbindingsbanen daarvan met de R6, en dito IV, binnen de lus gelegen tussen de Dijle en de N16, bleven alsnog amper of niet benut. Er bestaan plannen tot herbestemming, ook van bepaalde bufferzones, bijvoorbeeld tot retailpark en kantoren.[5]

Op- en afrittencomplex Mechelen-Noord

Zie hoofdstuk 'Mechelen-Noord' in artikel 'E19'. Deels in doch vooral oostwaarts van Battel ligt deze E19-aansluiting ten zuiden van de industriezone en ten westen van de woonwijk Mechelen-Noord; haar verbinding met de ringweg R6 doorsnijdt beide.

Externe links

Wijk

Industriezone

Bronnen

  1. Naar een nieuwe wijk- en dorpswerking (Pdf). Nieuwe Maan nr. 41 p. 16-18. Stad Mechelen (2014-03). Nagezien 2014-11-16.
  2. Algemene info wijk Mechelen noord. Stad Mechelen. Nagezien 2014-11-12.
  3. General information. Mechelen-Noord op Facebook. Nagezien 2014-11-12.
  4. Het bedrijvenpark. Industriezone Mechelen Noord vzw. Nagezien 2014-11-13.
  5. Antea Belgium nv i.o.v. Ruimte Vlaanderen. Plan-MER GRUP 'gemengde regionale bedrijventerreinen Mechelen-Noord III en IV' - Kennisgevingsdossier (Pdf). Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Vlaamse overheid) (2014-06). Nagezien 2014-11-14.

Voetnoten

  1. Voor elk van de betekenissen van Mechelen-Noord, wordt ook de spelling Mechelen Noord benut.
  2. Vooraleer de spoorlijn werd aangelegd, volgde de grens tussen de gehuchten Pennepoel en Nekkerspoel het traject van de huidige Bakelaarstraat - Jan Bolstraat - Sint-Gommarusstraat - Oude Sint-Gommarusstraat - Grote Nieuwedijkstraat - Zandstraat. De Pennepoel lag dan tussen Sint-Katelijne-Waver, Walem, toen nog alleen de echte Dijle en dus al van aan het Winket de noordelijke stadsvesten.
  3. Net als de watertoren "van Walem" horen de Emmaüsdreef en van de Oude Baan ook het stukje tot aan de Stenegootbeek niet bij Walem, zodat daar in principe een kleine afgelegen woonkern van Mechelen-Noord zou zijn (afgebakend op het kaartje). De Stad toont haar wijkenplannetje (nagezien 2014-11-16) met de deels bewoonde zuidzijde van de dreef binnen die wijk doch de overige straatdelen als in de wijk Walem (met aanpalende bebouwing). De gronden met de uitvoeringsdiensten van de Stedelijke Infrastructuur en omgevende woningen tussen Vrouwvliet, Grote Nieuwedijkstraat, Zandstraat en Duivenstraat (inclusief tussen haar lus) ten oosten van de vermeende spoorlijngrens, alsook de Industriezone Mechelen-Noord II ten westen van de E19 vallen terdege in de "wijk Mechelen-Noord" op datzelfde plannetje, dat daarentegen het stukje ten westen van de spoorlijn tot de Bakelaarstraat, dus met het spoorwegstation 'Mechelen Nekkerspoel', bij de wijk Nekkerspoel situeert.
  4. Noch ‍'E.e.g. Slachthuis nv'‍, noch Eandis, Iverlec of Iveca komen voor in de bedrijvenlijst gepubliceerd door Industriezone Mechelen Noord vzw. De beide terreinen zijn bestemd voor 'milieubelastende industrieën'.