Lemmensinstituut: verschil tussen versies

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
[[Translation]] : DescriptionThe of theancient Lemmens Institute in Mechelen, famousschool for Organorgan and Churchchurch Musicmusic
 
==Beschrijving==
Het '''Lemmensinstituut''' werd in 1879 opgericht in '''[[Mechelen]]''', de '''Stad van de [[Wikipedia:Aartsbisschop|Aartsbisschop]]''', waar reeds een '''Orgelorgel- en Beiaardschool'''beiaardschool bestond. De '''Belgische Bisschoppen'''bisschoppen wilden de '''Kerkmuziek'''kerkmuziek opwaarderen en deden een beroep op '''[[Wikipedia: Jacques-Nicolas_Lemmens |Jacques-Nicolas Lemmens]]''' (1823-1881), een '''Vlaamse Orgelleraar'''orgelleraar aan het '''Conservatoriumconservatorium van Brussel'''.
 
Later werd '''Edgar Tinel''' (1854-1912) directeur. Hij verruimde het '''Opleidingsmodel'''opleidingsmodel van het loutere '''Orgelspelorgelspel, Gregoriaanse Muziekmuziek en Koormuziek'''koormuziek naar '''Muziektheoriemuziektheorie, Koordirectiekoordirectie en Compositie'''compositie.
 
In 1968 verhuisde men naar '''Leuven'''. In de periode na het '''[[Wikipedia:Tweede_Vaticaans_Concilie|Tweede Vaticaans Concilie]]''', waarbij '''Latijnse Gezangen'''gezangen werden omgezet naar '''Nederlandstalige Kerkmuziek'''kerkmuziek, speelde het Lemmensinstituut een inspirerende rol. Men zocht ook meer aansluiting bij de '''Officiëleofficiële onderwijsstructuur''' en alzo kon men in 1971 een '''Kunsthumaniora'''kunsthumaniora beginnen. De titel '''"Laureaat van het Lemmensinstituut'''" werd gelijkgesteld met de '''Eersteeerste Prijsprijs van een Muziekconservatorium'''.
 
De '''Studiestudie van de Kerkmuziek'''kerkmuziek, die in de '''Wereldsewereldse Conservatoria'''conservatoria weinig aan bod kwam, kwam op een '''Hogerhoger Niveau'''niveau. Anderzijds werd de blik van het Lemmensinstituut verruimd naar '''Nietniet-Kerkelijkekerkelijke Muziek'''muziek. Zo kwam er ook een '''Lerarenopleidinglerarenopleiding in de Muziek'''muziek bij, niet alleen om '''Muziekleraars'''muziekleraars op te leiden, maar belangrijker nog om de '''Muziekpedagogiek'''muziekpedagogiek een '''Wetenschappelijkewetenschappelijke Grondslag'''grondslag te geven.
 
==Edgar Tinel==
Edgar (Pierre Joseph) Tinel (27 maart 1854 - 28 oktober 1912) was een Vlaamse pianist en componist. Hij werd geboren in '''Sinaai-Waas''' en stierf in '''Brussel'''. Na zijn studies aan het '''Koninklijk Conservatorium van Brussel''', bij '''[[wp-en:Louis Brassin|Louis Brassin <sup><small>(UK)</small></sup>]] (Piano) en [[wp:François-Auguste Gevaert|François-August Gevaert]] (Compositie)''', startte hij zijn carrière als '''Virtuoos'''virtuoos. Snel kwam '''Compositie'''compositie hiervoor in de plaats. In 1877 kreeg hij de Belgische '''[[Wikipedia:Prix_de_Rome|Prix de Rome]]''' voor zijn '''Cantata Klokke Roeland'''.
'''Edgar (Pierre Joseph) Tinel''' (27 maart 1854 - 28 oktober 1912) was een '''Vlaamse Pianist en Componist'''.
Hij werd geboren in '''Sinaai-Waas''' en stierf in '''Brussel'''. Na zijn studies aan het '''Koninklijk Conservatorium van Brussel''', bij '''Brassin (Piano) en Gevaert (Compositie)''', startte hij zijn carrière als '''Virtuoos'''. Snel kwam '''Compositie''' hiervoor in de plaats. In 1877 kreeg hij de Belgische '''[[Wikipedia:Prix_de_Rome|Prix de Rome]]''' voor zijn '''Cantata Klokke Roeland'''.
 
In 1881 volgde hij '''Jacques-Nicolas Lemmens''' op als directeur van het '''Mechels Instituut voor Religieuzereligieuze Muziek'''muziek, het latere '''Lemmensinstituut'''. Hij werd aangesteld als '''Inspecteurinspecteur voor Muziekonderricht'''muziekonderricht in 1889, werd '''Professorprofessor aan het Brussels Conservatorium''' voor '''[[Wikipedia:Contrapunt|Contrapunt]] en [[Wikipedia:Fuga|Fuga]]''' in 1896 en '''Directeur'''directeur aan het einde van 1908.
 
==De eerste vijf directeurs van het Lemmensinstituut==
*[[wp:Jacques-Nicolas Lemmens|Jaak Nikolaas Lemmens]]
*Edgard Tinel
*Alois Desmet
*[[wp:Jules Van Nuffel|Jules Van Nuffel]]
*[[wp:Jules Vyverman|Jules Vyverman]]
*Jules Vijverman
 
==Varia==
In Mechelen is er een '''[[Edgar Tinellaan]]'''.
 
==Externe Links==
*[http://www.lemmens.be/ Lemmensinstituut]
*[http://users.skynet.be/ovo/EdgarTinel.html Uitgebreide Biografiebiografie Edgar Tinel]
 
[[Categorie:Scholen]]