Help:Slechtziend: verschil tussen versies

Uit Mechelen Mapt, het vrije naslagwerk over Mechelen
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
(Verduidelijkingen)
k (fiksje)
 
Regel 14: Regel 14:
   
   
1. Om &#8201;duidelijker &#8201;te &#8201;lezen, &#8201;kan &#8201;u &#8201;alle &#8201;tekst &#8201;vergro&shy;ten &#8201;op &#8201;de &#8201;voor &#8201;uw &#8201;brow&shy;ser &#8201;norma&shy;le &#8201;manier &#8201;bijvoor&shy;beeld &#8201;een &#8201;paar &#8201;keer &#8201;'''gelijk&shy;tij&shy;dig &#8201;Ctrl&nbsp;&#8201;&zwj;+ &#8201;druk&shy;ken'''). &#8201;U &#8201;kan &#8201;gewoon &#8201;blij&shy;ven navi&shy;ge&shy;ren, &#8201;ook &#8201;die &#8201;tekst&shy;jes &#8201;worden &#8201;uitver&shy;groot. &#8201;Mis&shy;schien &#8201;vol&shy;staat &#8201;deze &#8201;dood&shy;sim&shy;pe&shy;le &#8201;metho&shy;de &#8201;voor &#8201;u.<div style="height:1.25em;">
+
1. Om &#8201;duidelijker &#8201;te &#8201;lezen, &#8201;kan &#8201;u &#8201;alle &#8201;tekst &#8201;vergro&shy;ten &#8201;op &#8201;de &#8201;voor &#8201;uw &#8201;brow&shy;ser &#8201;norma&shy;le &#8201;manier &#8201;(bij&shy;voor&shy;beeld &#8201;een &#8201;paar &#8201;keer &#8201;'''gelijk&shy;tij&shy;dig &#8201;Ctrl&nbsp;&#8201;&zwj;+ &#8201;druk&shy;ken'''). &#8201;U &#8201;kan &#8201;gewoon &#8201;blij&shy;ven navi&shy;ge&shy;ren, &#8201;ook &#8201;menu&shy;tekst&shy;jes &#8201;worden &#8201;uit&shy;ver&shy;groot. &#8201;Mis&shy;schien &#8201;vol&shy;staat &#8201;deze &#8201;dood&shy;sim&shy;pe&shy;le &#8201;metho&shy;de &#8201;voor &#8201;u.<div style="height:1.25em;">
 
</div>
 
</div>
 
2. Om &#8201;het &#8201;uitzicht &#8201;van &#8201;een &#8201;enkele &#8201;pagina &#8201;op {{SITENAME}} &#8201;nog &#8201;meer &#8201;te &#8201;verge&shy;mak&shy;ke&shy;lij&shy;ken, &#8201;gaat &#8201;u &#8201;naar &#8201;het &#8201;keuze&shy;me&shy;nu &#8201;aan &#8201;de &#8201;linker&shy;zij&shy;de &#8201;van &#8201;de &#8201;web&shy;si&shy;te &#8201;onder &#8201;"'''Hulpmid&shy;de&shy;len'''" &#8201;en &#8201;kiest &#8201;u &#8201;"'''Prin&shy;ter&shy;vrien&shy;de&shy;lij&shy;ke &#8201;versie'''". &#8201;Het &#8201;ganse &#8201;brow&shy;ser&shy;ven&shy;ster &#8201;toont &#8201;alleen &#8201;de &#8201;hoofd&shy;in&shy;houd &#8201;(het &#8201;eigen&shy;lij&shy;ke &#8201;arti&shy;kel).<br />&nbsp;- Vergroot &#8201;alle &#8201;tekst &#8201;op &#8201;de &#8201;voor &#8201;uw &#8201;brow&shy;ser &#8201;norma&shy;le &#8201;manier &#8201;(bijvoor&shy;beeld &#8201;een &#8201;paar &#8201;keer &#8201;gelijk&shy;tij&shy;dig &#8201;Ctrl &#8201;+ &#8201;drukken). &#8201;Zo &#8201;kan &#8201;u &#8201;tekst &#8201;mé‍t &#8201;af&shy;beel&shy;ding &#8201;er&shy;naast &#8201;samen, &#8201;of &#8201;een &#8201;bre&shy;de &#8201;tabel, &#8201;goed &#8201;be&shy;kij&shy;ken.<br />&nbsp;- Om &#8201;opnieuw &#8201;te &#8201;kunnen &#8201;navi&shy;ge&shy;ren, &#8201;klikt &#8201;u &#8201;de &#8201;'&zwj;'''terug'''&zwj;'&zwj;'''-toets &#8201;van &#8201;uw &#8201;brow&shy;ser'''.<br />Dit &#8201;kan &#8201;volstaan &#8201;als &#8201;u &#8201;slechts &#8201;zo &#8201;nu &#8201;en &#8201;dan &#8201;iets &#8201;wil &#8201;over&shy;zich&shy;te&shy;lijk &#8201;lees&shy;baar &#8201;zien.<div style="height:1.25em;">
 
2. Om &#8201;het &#8201;uitzicht &#8201;van &#8201;een &#8201;enkele &#8201;pagina &#8201;op {{SITENAME}} &#8201;nog &#8201;meer &#8201;te &#8201;verge&shy;mak&shy;ke&shy;lij&shy;ken, &#8201;gaat &#8201;u &#8201;naar &#8201;het &#8201;keuze&shy;me&shy;nu &#8201;aan &#8201;de &#8201;linker&shy;zij&shy;de &#8201;van &#8201;de &#8201;web&shy;si&shy;te &#8201;onder &#8201;"'''Hulpmid&shy;de&shy;len'''" &#8201;en &#8201;kiest &#8201;u &#8201;"'''Prin&shy;ter&shy;vrien&shy;de&shy;lij&shy;ke &#8201;versie'''". &#8201;Het &#8201;ganse &#8201;brow&shy;ser&shy;ven&shy;ster &#8201;toont &#8201;alleen &#8201;de &#8201;hoofd&shy;in&shy;houd &#8201;(het &#8201;eigen&shy;lij&shy;ke &#8201;arti&shy;kel).<br />&nbsp;- Vergroot &#8201;alle &#8201;tekst &#8201;op &#8201;de &#8201;voor &#8201;uw &#8201;brow&shy;ser &#8201;norma&shy;le &#8201;manier &#8201;(bijvoor&shy;beeld &#8201;een &#8201;paar &#8201;keer &#8201;gelijk&shy;tij&shy;dig &#8201;Ctrl &#8201;+ &#8201;drukken). &#8201;Zo &#8201;kan &#8201;u &#8201;tekst &#8201;mé‍t &#8201;af&shy;beel&shy;ding &#8201;er&shy;naast &#8201;samen, &#8201;of &#8201;een &#8201;bre&shy;de &#8201;tabel, &#8201;goed &#8201;be&shy;kij&shy;ken.<br />&nbsp;- Om &#8201;opnieuw &#8201;te &#8201;kunnen &#8201;navi&shy;ge&shy;ren, &#8201;klikt &#8201;u &#8201;de &#8201;'&zwj;'''terug'''&zwj;'&zwj;'''-toets &#8201;van &#8201;uw &#8201;brow&shy;ser'''.<br />Dit &#8201;kan &#8201;volstaan &#8201;als &#8201;u &#8201;slechts &#8201;zo &#8201;nu &#8201;en &#8201;dan &#8201;iets &#8201;wil &#8201;over&shy;zich&shy;te&shy;lijk &#8201;lees&shy;baar &#8201;zien.<div style="height:1.25em;">

Huidige versie van 25 feb 2019 om 10:42

Mechelen Mapt  houdt  ook  reke­ning met  slecht­zien­den:


1. Om  duidelijker  te  lezen,  kan  u  alle  tekst  vergro­ten  op  de  voor  uw  brow­ser  norma­le  manier  (bij­voor­beeld  een  paar  keer  gelijk­tij­dig  Ctrl  ‍+  druk­ken).  U  kan  gewoon  blij­ven navi­ge­ren,  ook  menu­tekst­jes  worden  uit­ver­groot.  Mis­schien  vol­staat  deze  dood­sim­pe­le  metho­de  voor  u.
2. Om  het  uitzicht  van  een  enkele  pagina  op Mechelen Mapt  nog  meer  te  verge­mak­ke­lij­ken,  gaat  u  naar  het  keuze­me­nu  aan  de  linker­zij­de  van  de  web­si­te  onder  "Hulpmid­de­len"  en  kiest  u  "Prin­ter­vrien­de­lij­ke  versie".  Het  ganse  brow­ser­ven­ster  toont  alleen  de  hoofd­in­houd  (het  eigen­lij­ke  arti­kel).
 - Vergroot  alle  tekst  op  de  voor  uw  brow­ser  norma­le  manier  (bijvoor­beeld  een  paar  keer  gelijk­tij­dig  Ctrl  +  drukken).  Zo  kan  u  tekst  mé‍t  af­beel­ding  er­naast  samen,  of  een  bre­de  tabel,  goed  be­kij­ken.
 - Om  opnieuw  te  kunnen  navi­ge­ren,  klikt  u  de  '‍terug‍'‍-toets  van  uw  brow­ser.
Dit  kan  volstaan  als  u  slechts  zo  nu  en  dan  iets  wil  over­zich­te­lijk  lees­baar  zien.

3. Om  telkens  u  Mechelen Mapt  be­zoekt,  automa­tisch  de  tekst  in  slechts  de  hoofd­in­houd  van  elke  pagi­na  te  vergro­ten  (ver­mits  u  al  gauw  met  de  voor  u  nut­ti­ge  naviga­tie­mo­ge­lijk­he­den  ver­trouwd  zal  zijn  zodat  die  klein  mogen  blij­ven,  met  meer  plaats  be­schik­baar  voor  die  hoofd­in­houd — metho­de 1  blijft  trou­wens  nog  bes­chik­baar),  dient  u  zich  te  regis­tre­ren.  Daar­na  kan  u  ons  contac­te­ren  het­zij  per  e-mail  naar  [email protected],  het­zij  op  de  over­leg­pa­gi­na van 'CartoonistHenning'‍  ofwel  van 'SomeHuman'‍.  Langs  de­zelf­de  weg  zal  u  dan  een  paar  eenvou­di­ge  precie­ze  in­struc­ties  ont­van­gen,  waar­mee  u  Mechelen Mapt  steeds  aar­dig  naar  uw  persoon­lij­ke  smaak  zal  te  zien  krij­gen  wan­neer  u  aan­ge­meld  bent:  let­ter­ty­pe,  let­ter­groot­te,  af­stand  tus­sen  let­ters,  af­stand  tus­sen  lij­nen,  voor  u  be­ter  her­ken­ba­re  kleu­ren  voor  kop­pe­lin­gen  [zoge­naam­de  'links']  en / of  van  ti­tels,  zo­min  moge­lijk  schuin­schrift,  zach­te  ach­ter­grond­kleur ... en  u  kan  er  dan  nog  zelf  mee  expe­ri­men­te­ren.


Met  vriendelijke  groet  van­wege  Mechelen Mapt.